משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (569)

הערך: זְמַן<זמן | הזמנה, הכנה, זמן>
סינון
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ד, 2023)
זְמַן הַגָּעָה לַשּׁוּק זמן הגעה לשוק משך הזמן העובר מרגע העלאת רעיון למוצר חדש ועד שהמוצר מוכן לשיווק
העתק
שיווק ופרסום (תשפ"ג, 2023)
מִכְרָז בִּזְמַן אֱמֶת מכרז בזמן אמת טכנולוגיה המאפשרת לאתרי תוכן לפרסם מודעות המתבססות על דפוסי העניין של הגולשים בזמן אמת וברמת החשיפה הבודדת
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
זְמַן זמן תפקיד תמטי

time time thematic role
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הַטָּיַת זְמַן חַיּוּת הטיית זמן חיות הטיית מידע הנוצרת כאשר פרק זמן שבו התוצאה הנבדקת אינה יכולה לקרות נזקף למשתתפים החשופים ובכך מנפח את משך הישרדותם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זְמַן הַפְסָקָה זמן הפסקה פרק זמן שבו ההרצה מופסקת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בַּקָּרָה עַל יְדֵי קוֹצֵב זְמַן בקרה על ידי קוצב זמן בקרת תכנית המבוצעת על ידי רכיב בתכנית המודיע לַיישום על פרקי זמן קצובים או על שעות מוגדרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חוֹתֶמֶת זְמַן חותמת זמן רשומה המכילה את התאריך והשעה של אירוע מוגדר
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
זְמַן הַמְתָּנָה זמן המתנה משך הזמן שחולף בין הגשת בקשה לייזום התשובה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַעֲרֶכֶת זְמַן רִיצָה מערכת זמן ריצה מערכת שהתכנה מיועדת לרוץ עליה; מערכת זמן ריצה יכולה להיות שונה מן המערכת שבה מבוצע ההידור
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
זְמַן בִּתְנוּעָה זמן בתנועה זמן הנסיעה ללא זמן העצירות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
זְמַן הַאֲרָכָה זמן הארכה משך הזמן הנוסף על המופע הירוק הבסיסי ברמזור
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
זְמַן הַגָּעָה זמן הגעה ברכבת מקובל זְמַן כְּנִיסָה
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
לוּחַ זְמַנִּים קִצְבִּי לוח זמנים קצבי בת"ץ; לוח זמני רכבות או אוטובוסים החוזר על עצמו בכל שעה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
זְמַן תְּפִיסָה זמן תפיסה זמן דרוש לפיענוח ולסיווּג של המידע שנקלט דרך החושים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
רַמְזוֹר קְצוּב זְמַנִּים רמזור קצוב זמנים רמזור שחלוקת הזמן במחזור קבועה בו למופעים השונים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִלּוּם דּוֹלֵג זְמַן צילום דולג זמן, צִלּוּם דּוֹלֵג צילום דולג רוֹוח: הֶאָצַת זְמַן; צילום של תהליך בשלביו השונים בקפיצות זמן קבועות. כאשר הצילומים מוקרנים ברצף נוצרת תחושה של האצת זמן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קוֹד זְמַן קוד זמן מספר רץ שרשום על סרט ההקלטה ומונה שעות, דקות, שניות ותמוניות. אפשר להסתיר את קוד הזמן או להציגו על גבי הצג בעזרת ציוד מיוחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִיר זְמַן ציר זמן פס התצוגה של קוד הזמן המופיע על צג המחשב בזמן העריכה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
זְמַן הַמְתָּנָה נִתְפָּס זמן המתנה נתפס זמן המתנה כפי שהוא נתפס בתודעתו של אדם מסוים במצב מסוים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
זְמַן מַעֲבָר זמן מעבר של רכב בין שתי נקודות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
קַו שְׁוֵה זְמַן קו שווה זמן קו המחבר נקודות שוות זמן מנקודת ייחוס
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
מִרְוַח זְמַן מרווח זמן, מִרְוָח מרווח הפרש הזמן בין רכבות עוקבות (או בין אוטובוסים עוקבים)
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אוֹתוֹת זְמַן אותות זמן רווח: פִּיפְּסִים; שישה קטעים קצרים (האחרון ארוך יותר) המובילים למהדורת חדשות בשעה עגולה. הקטעים נלקחו מתוך טון שידור
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מַעְתַּק זְמַן מעתק זמן אי-התאמה בין סדר האירועים כפי שאירעו כביכול במציאות הבדיונית ובין הסדר שבו הם מופיעים בטקסט
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
פֶּרֶק זְמַן פרק זמן בין תקבול לתשלוּם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
פִּצְצַת זְמַן פצצת זמן נכון גם: פְּצָצַת זְמַן
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
זְמַן כְּנִיסָה מְשֹׁעָר זמן כניסה משוער כְּנִיסָה - בתחבורה יבשתית ומסילתית; הַגָּעָה - בתחבורה אווירית וימית
העתק
העתק
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
זְמַן-גְרִינִיץ' נִדְמֶה* זמן-גריניץ' נדמה*
* במילון המקורי כתוב: זְמַן-גְּרִינִיץ' נִדְמֶה
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
זְמַן-בְּרִישָׁה זמן-ברישה משך-הזמן שבו החומר המושם ניתן לעיבוד במברשת
העתק
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
רַמְזוֹר קְצוּב-זְמַנִּים רמזור קצוב-זמנים רמזור שחלוקת-הזמן במחזור קבועה בו למופעים השונים
העתק
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
זְמַן זמן הזמן במקרא, שהוא לדעת חוקרים רבים הֶבֵּט, נוהגים לכנותו בספרות המדעית perfect או nominal (לעבר) ו-imperfect או aorist (לעתיד) וגם בשמות אחרים
העתק
חלופות תקניות : רֶצֶף זְמַנִּים
להרחבה
חלופות תקניות : רצף זמנים
להרחבה
העתק
העתק
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן אָמוּד זמן אמוד תקן זמן, שנקבּע לא על ידי חקר וחישוּב, אלא על פּי אוּמדן.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן בַּטָּלָה זמן בטלה חלק מזמן הנוֹכחוּת, שהעוֹבד מתבּטל בּוֹ, אף על פּי שיש עבוֹדה שעליו לבצעהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן בִּשְׂכַר עִידוּד* זמן בשכר עידוד*, זְמַן בְּעִידוּד* זמן בעידוד* זמן עבוֹדה, שהפּוֹעל עוֹבד בּוֹ לפי שיטת שׂכר עידוּד
* במילון המקורי כתוב: זְמַן בִּשְׂכַר עִדּוּד
* במילון המקורי כתוב: זְמַן בְּעִדּוּד
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן דְּמִימָה זמן דמימה הזמן, שבּוֹ יחידת ציוּד אינהּ פּוֹעלת מחמת תקלה, טיפּוּלי תחזוּקה וכיוֹ"בּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן הַחֲלָפָה זמן החלפה הסכוּם של זמן הכנה וּזמן פּירוּק.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן הַעֲבָרָה זמן העברה הזמן של העברת חוֹמרים אוֹ חלקים אל תחנת עבוֹדה אוֹ ממנהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן זָמִין זמן זמין הזמן, שאפשר להפעיל בּוֹ ציוּד, בּהתאם לזמן הנוֹכחוּת של העוֹבדים.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן חֲפִיָּה זמן חפייה, זְמַן חֲפִיָּה מַפְרִיעָה זמן חפייה מפריעה זמן דמימה של מכוֹנה, הממתינה לעוֹבד, המשמש מספּר מכוֹנוֹת, כּשהוּא עסוּק בּמכוֹנה אחרת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן יָד זמן יד זמן הבּיצוּע של אוֹתוֹ חלק מן העבוֹדה (ג), שבּוֹ משפּיע העוֹבד בּמישרין על משך הבּיצוּע (א).
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן יִצּוּר זמן ייצור הזמן של תהליך הייצוּר (אינוֹ כּוֹלל את זמני ההכנה וכד').
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן כּוֹלֵל זמן כולל הזמן כּוּלוֹ, שחלף מהתחלת פּעוּלה אוֹ חקר ועד לסוֹפם.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן לִיחִידָה זמן ליחידה הזמן המתאים ליחידת ייצוּר אחת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מְבֹרָר* זמן מבורר* הזמן, שנבחר מתוֹך קבוּצה של זמנים כּזמן האוֹפייני לאלמנט אחד אוֹ לקבוּצת אלמנטים.
* במילון המקורי כתוב: זְמַן מְבוֹרָר
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מֻקְצָב זמן מוקצב זמן, שנקבּע לגבּי עבוֹדה (ג) לצוֹרך תשלוּם שׂכר עידוּד. הוּא שוה לזמן התקן כּפוּל גוֹרם העידוּד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן מִשְׁמֶרֶת זמן משמרת הזמן הנוֹמינלי בּעבוֹדת משמרוֹת מתחילת המשמרת ועד סוֹפהּ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן נָקִי זמן נקי, זְמַן נָקִי שֶׁל תַּהֲלִיךְ זמן נקי של תהליך החלק מזמן התהליך הנוֹגע לפעוּלת הציוּד בּלבד.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן נִשְׁמָט זמן נשמט ההפרש בּין הזמן הכּוֹלל של חקר זמן וּבין סכוּם הזמנים, שנרשמוּ בּוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן סִיּוּר זמן סיור הזמן, שעוֹבד המשמש מספּר מכוֹנוֹת מהלך בּוֹ בּין המכוֹנוֹת לשם השגחה על פּעוּלתן הנאוֹתה.
העתק
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן צָפוּי זמן צפוי הזמן, שלפי המצוּפּה תבוּצע בּוֹ עבוֹדה (ג) אוֹ פּעוּלה בּהתאם לרמת הבּיצוּע הרגילה בּמפעל אוֹ בּמחלקה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן רֵיק זמן ריק חלק מזמן קצוּב מכוֹנה אוֹ קצוּב תהליך, שהעוֹבד אינוֹ מבצע בּוֹ עבוֹדה פּנימית ואינוֹ נח בּהתאם לתוֹספת המנוּחה.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן שָׁעוֹן זמן שעון משך הזמן של בּיצוּע עבוֹדה אוֹ בּיצוּע תצפּית.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן תַּהֲלִיךְ זמן תהליך הזמן של אוֹתוֹ החלק מן העבוֹדה (ג), שתהליך מתבּצע בּוֹ.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
זְמַן תֶּקֶן* זמן תקן* הזמן הדרוּש לביצוּע תקני של עבוֹדה והכּוֹלל זמן מתוּקן, תוֹספת אישית עם מנוּחה, וּבשעת הצוֹרך תוֹספת עיכּוּבים, תוֹספת לזמן ריק ותוֹספת חפייה.
* במילון המקורי כתוב: זְמַן תֵּקֶן
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)