קשר ואלקטרוניקה (תש"ל)

סינון
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אוֹפְּטִיקָה אֵלֶקְטְרוֹנִית* אופטיקה אלקטרונית*
* במילון המקורי כתוב: אוֹפְּטִיקָה אֱלֶקְטְרוֹנִית
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אוֹת אות מ"ר אוֹתוֹת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אוֹת טֵלֶגְרָף* אות טלגרף*
* במילון המקורי כתוב: אוֹת טֵלֵגְרָף
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אוֹת קֶשֶׁר אות קשר של אניות, מטוסים וכו'
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אָזְנִית אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִית* אוזנית אלקטרומגנטית*
* במילון המקורי כתוב: אָזְנִית אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִית
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
הערת המזכירות המדעית: רוֹוח טַלְפָּן (תמורת טֵלֵפוֹנַאי)
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֶטֶב פְּתִיל אטב פתיל מ"ר אַטְבֵי פְּתִיל
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אִי-תֵּאוּם* אי-תיאום*
* במילון המקורי כתוב: אִי-תֵאוּם
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אִיתוּת דּוּ-תִּדְרִי* איתות דו-תדרי*
* במילון המקורי כתוב: אִיתוּת דּוּ-תִדְרִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֶלַח אלח במוליך-למחצה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אַלְחוּט אלחוט עי' רַדְיוֹ
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אַלְטֶרְנָטוֹר אלטרנטור עי' מְחוֹלֵל זֶרֶם חִלּוּפִין
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֲלֻמַּת אֵלֶקְטְרוֹנִים* אלומת אלקטרונים*
* במילון המקורי כתוב: אֲלֻמַּת אֱלֶקְטְרוֹנִים
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֵמֵנְט אוֹת* אלמנט אות*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ אוֹת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֵמֵנְט אִפְנוּן* אלמנט אפנון*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ אִפְנוּן
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֵמֵנְט יְחִידָה* אלמנט יחידה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ יְחִידָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֵמֵנְט קוֹד* אלמנט קוד*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ קוֹד
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֵמֵנְט שִׁיבוּב* אלמנט שיבוב*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ שִׁיבוּב
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֵמֵנְט שֶׁל תְּמוּנָה* אלמנט של תמונה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטְ שֶׁל תְּמוּנָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֵמֶנְטִים שֶׁל אוֹת טֵלֶגְרָף* אלמנטים של אות טלגרף* בשיטה אלף-ביתית
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶמֶנְטִים שֶׁל אוֹת טֵלֵגְרָף
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אָלֶף-בֵּית שֶׁל טֵלֶגְרָף* אלף-בית של טלגרף*
* במילון המקורי כתוב: אָלֶף-בֵּית שֶׁל טֵלֵגְרָף
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדָה* אלקטרודה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת אוֹת* אלקטרודת אות* בשפופרת מצלמה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת אוֹת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת אִפְנוּן* אלקטרודת אפנון*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת אִפְנוּן
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת בַּקָּרָה* אלקטרודת בקרה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת בַּקָּרָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת הֶאָטָה* אלקטרודת האטה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת הֶאָטָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת הֶאָצָה* אלקטרודת האצה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת הֶאָצָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת הֶאָצָה מְאֻחֶרֶת* אלקטרודת האצה מאוחרת*, אֵלֶקְטְרוֹדַת הֶאָצָה מְאֻחֶרֶת לַהַטָּיָה* אלקטרודת האצה מאוחרת להטיה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת הֶאָצָה מְאֻחֶרֶת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת הֶאָצָה מְאֻחֶרֶת לַהַטָּיָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת מָבוֹא* אלקטרודת מבוא*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת מָבוֹא
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת מוֹצָא* אלקטרודת מוצא*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת מוֹצָא
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת מִקּוּד* אלקטרודת מיקוד*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת מִקּוּד
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת עֵזֶר* אלקטרודת עזר*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת עֵזֶר
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹדַת תִּחוּל* אלקטרודת תיחול*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדַת תִּחוּל
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹ-לוּמִינֵסֶנְטִיּוּת* אלקטרו-לומינסנטיות* עי' נְהוֹרָנוּת חַשְׁמַל
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹ-לוּמִינֶסֶנְטִיּוּת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹלִיט* אלקטרוליט*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹלִיט
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵט* אלקטרומגנט*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵט
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֱלֶקְטְרוֹמֵטֶר* אלקטרומטר*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמֶטֶר
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹמֵכָנִי* אלקטרומכני*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמֵכָנִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן* אלקטרון*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן בּוֹדֵד* אלקטרון בודד*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן בּוֹדֵד
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן ווֹלְט* אלקטרון וולט*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן ווֹלְטְ
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן חִיצוֹנִי* אלקטרון חיצוני*, אֵלֶקְטְרוֹן עֶרְכוּת* אלקטרון ערכות*, אֵלֶקְטְרוֹן הוֹלָכָה* אלקטרון הולכה*, אֵלֶקְטְרוֹן אוֹפְּטִי* אלקטרון אופטי*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן חִיצוֹנִי
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן עֶרְכוּת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן הוֹלָכָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן אוֹפְּטִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן חָפְשִׁי* אלקטרון חופשי*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן חָפְשִׁי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן מִשְׁנִי* אלקטרון משני*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן מִשְׁנִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן פְּנִימִי* אלקטרון פנימי*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן פְּנִימִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן קָשׁוּר* אלקטרון קשור*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן קָשׁוּר
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן רִאשׁוֹנִי* אלקטרון ראשוני*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן רִאשׁוֹנִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹן תִּחוּל* אלקטרון תיחול*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן תִּחוּל
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹנִי* אלקטרוני*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵלֶקְטְרוֹנִיקָה* אלקטרוניקה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אַלְתָּרִי אלתרי עי' מִיָּדִי
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אַמְפֵּר כְּרִיכוֹת* אמפר כריכות*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֶּר כְּרִיכוֹת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אַמְפֵּר שָׁעָה* אמפר שעה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֶּר שָׁעָה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)

anode anode, plate plate of an electronic tube
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵנֶרְגִּיָּה בְּאֶפֶס מֻחְלָט* אנרגייה באפס מוחלט*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה בְּאֶפֶס מָחְלָט
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵנֶרְגִּיָּה קִינֵטִית* אנרגייה קינטית* של מצב מיקרוסקופי
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה קִינֵטִית
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵנֶרְגִּיַּת יוֹנְנוּת* אנרגיית יוננות*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת יוֹנְנוּת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵנֶרְגִּיַּת עִירוּר* אנרגיית עירור*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת עִירוּר
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵנֶרְגִּיַּת פִּעוּל* אנרגיית פיעול*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת פִּעוּל
המונח המעודכן: אֵנֶרְגִּיַּת שִׁפְעוּל
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵנֶרְגִּיַּת פִּעוּל הַבָּאָה מֵאֶלַח* אנרגיית פיעול הבאה מאלח*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת פִּעוּל הַבָּאָה מֵאֶלַח
המונח המעודכן: אֵנֶרְגִּיַּת שִׁפְעוּל הַבָּאָה מֵאֶלַח
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אֵנֶרְגִּיַּת קְרִינָה* אנרגיית קרינה*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת קְרִינָה
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אָפְיַן אֵלֶקְטְרוֹדָה* אופיין אלקטרודה*
* במילון המקורי כתוב: אָפְיַן אֱלֶקְטְרוֹדָה
העתק