מצעי נתונים, החסן וציוד היקפי [טכנולוגיית המידע] (תשס"ז)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
מְסִלָּה מסילה נתיב קריאה-כתיבה במצע נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
הֶחְסֵן חִיצוֹנִי החסן חיצוני החסן נגיש למעבד רק באמצעות ערוצי קלט-פלט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
הֶחְסֵן עֵזֶר החסן עזר החסן נגיש למעבד המשמש לאחסון ביניים של נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
גּוֹפָן* גופן* רכיב במכונת כתיבה
* במילון המקורי כתוב: גוֹפָן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בַּרְקוֹד (לועזי)
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
תַּחֲנַת עֲגִינָה תחנת עגינה בסיס שולחני שניתן לחבר אליו מחשב נייד ולהשתמש בו כבמחשב שולחני
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
יְחִידַת הַרְחָבָה יחידת הרחבה התקן המחובר למחשב כדי להוסיף לו זיכרון או תפקודיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
מְסִלַּת שֵׁמַע* מסילת שמע*
* במילון המקורי כתוב: מְסִלַּת שֶׁמַע
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
שְׁעוֹן סֶרְבוֹ* שעון סרבו*
* במילון המקורי כתוב: שְׁעוֹן סֶרְווֹ