מצעי נתונים, החסן וציוד היקפי [טכנולוגיית המידע] (תשס"ז)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
מְסִלָּה מסילה נתיב קריאה-כתיבה במצע נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
הֶחְסֵן חִיצוֹנִי החסן חיצוני החסן נגיש למעבד רק באמצעות ערוצי קלט-פלט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
הֶחְסֵן עֵזֶר החסן עזר החסן נגיש למעבד המשמש לאחסון ביניים של נתונים
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בַּרְקוֹד (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ברקוד (לועזי)
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
תַּחֲנַת עֲגִינָה תחנת עגינה בסיס שולחני שניתן לחבר אליו מחשב נייד ולהשתמש בו כבמחשב שולחני
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
יְחִידַת הַרְחָבָה יחידת הרחבה התקן המחובר למחשב כדי להוסיף לו זיכרון או תפקודיות
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
שְׁעוֹן סֶרְבוֹ* שעון סרבו*
* במילון המקורי כתוב: שְׁעוֹן סֶרְווֹ
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
צָג צג התקן או מכשיר להקרנת תמונה שהופקה על ידי מחשב (ראו גם מרקע); הערה: בגרסאות מיוחדות יכול לשמש גם לקלט
נוספה הגדרה למונח העברי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2006)
מִרְקָע מרקע החלק של הצג שעליו מוקרנת התמונה
נוספה הגדרה למונח העברי
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶקְרָן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אקרן (לועזי)
להרחבה
העתק