התעמלות [חינוך גופני] (תרצ"ז)

סינון
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַגַּן הַיְּרֵכַיִם* אגן הירכיים*
* במילון המקורי כתוב: אַגַּן הַיְרֵכַיִם
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲגַף אגף ר' אֲגַפִּים
אֲגַף יְמָנִי אגף ימני, אֲגַף שְׂמָאלִי אגף שמאלי בְּשׁוּרַת חָזוֹת, בְּשׁוּרַת פָּנִים
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֶגְרוֹף אגרוף ר' אֶגְרוֹפִים

fist fist pl. fists
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אִגְרֵף* אגרף*, אִמֵּן בְּאִגְרוּף* אימן באגרוף*, אִמֵּן לְהִתְאַגְרְפוּת* אימן להתאגרפות*
* במילון המקורי כתוב: אַגְרֵף
* במילון המקורי כתוב: אַמֵּן בְּאִגְרוּף
* במילון המקורי כתוב: אַמֵּן לְהִתְאַגְרְפוּת
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֹזֶן אוזן ר' אָזְנַיִם
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אָחַז אֶת* אחז את*, אָחַז בְּ* אחז ב*
* במילון המקורי כתוב: אָחֹז אֶת
* במילון המקורי כתוב: אָחֹז בְּ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אִחוּז רֶגֶל איחוז רגל, אִחוּז רַגְלַיִם איחוז רגליים הָרֶגֶל, הָרַגְלַיִם אֲחוּזוֹת בִּדְבַר מָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אִחוּר* איחור*
* במילון המקורי כתוב: אֵחוּר
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה אחיזה עִלִּית, בֵּין הַכַּפּוֹת - כְּרֹחַב הַכְּתֵפַיִם = אֲחִיזָה רְגִילָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה חִיצוֹנִית אחיזה חיצונית מִבַּחוּץ, הַכַּפּוֹת מָפְנוֹת זוֹ מוּל זוֹ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה מְעֹרֶבֶת אחיזה מעורבת הַכַּפּוֹת מָפְנוֹת אַחַת לְפָנִים אוֹ לְמַטָּה, שְׁנִיָּה לְאָחוֹר אוֹ לְמַעְלָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה סְגוּרָה אחיזה סגורה הָאֶגְרוֹפִים נוֹגְעִים זֶה בָּזֶה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה עִלִּית אחיזה עילית הַכַּפּוֹת מָפְנוֹת לְפָנִים אוֹ לְמַטָּה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה פְּנִימִית אחיזה פנימית מִבִּפְנִים, הַכַּפּוֹת מָפְנוֹת גַּב מוּל גַּב
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה צָרָה אחיזה צרה בֵּין הַכַּפּוֹת רֶוַח פָּחוּת מֵרֹחַב הַכְּתֵפַיִם
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה רְחָבָה אחיזה רחבה בֵּין הַכַּפּוֹת רֶוַח יָתֵר עַל רֹחַב הַכְּתֵפַיִם
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה רְחָבָה מְאוֹד* אחיזה רחבה מאוד*
* במילון המקורי כתוב: אֲחִיזָה רְחָבָה מְאֹד
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲחִיזָה תַּחְתִּית אחיזה תחתית הַכַּפּוֹת מָפְנוֹת לְאָחוֹר אוֹ לְמַעְלָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אִחֵר* איחר*
* במילון המקורי כתוב: אַחֵר
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַלָּה אלה ר' אַלּוֹת

Indian club Indian club pl. Indian clubs
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַלּוּף אלוף ראה רַבָּן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲלַכְסוֹן אלכסון, אֲלַכְסוֹן* אלכסון*
* במילון המקורי כתוב: לָכְסוֹן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַמָּה אמה הָאֶצְבַּע הָאֶמְצָעִית
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אָמוֹדַאי* אמודאי*
* במילון המקורי כתוב: אֲמוֹדַאי
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אִמּוּן חֶסֶר אימון חסר אִמּוּן בִּלְתִּי מַסְפִּיק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אִמֵּן* אימן*
* במילון המקורי כתוב: אַמֵּן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אָמָּן* אומן*
* במילון המקורי כתוב: אֳמָן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֶמְצַע אמצע הַשּׁוּרָה, הַמַּכְשִׁיר וְכוּ'
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֶמְצָעֵי עֵזֶר* אמצעי עזר*
* במילון המקורי כתוב: אֶמְצְעֵי עֵזֶר
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אָסַף* אסף*
* במילון המקורי כתוב: אָסֹף
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
סְפּוֹרְט* ספורט* ר': סְפּוֹרְטְ
* במילון המקורי כתוב: אַסְפּוֹרְטְ
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֶצְבַּע אצבע הָאֶצְבַּע הַסְּמוּכָה לָאֲגוּדָל
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אִצְטַדְיוֹן* אצטדיון*, אִצְטַדְיוֹן* אצטדיון*
* במילון המקורי כתוב: אִצְטָדִיּוֹן
* במילון המקורי כתוב: סטדיון
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַקְרוֹבָּט* אקרובט* שַׁוָּר
* במילון המקורי כתוב: אַקְרָבָּט
המונח אַקְרוֹבָּט הוחלף במונח שַׁוָּר. הערת המזכירות המדעית: כיום משמש לֻלְיָן.
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַקְרוֹבָּטִיקָה* אקרובטיקה*
* במילון המקורי כתוב: אַקְרָבָּטִיקָה
הערת המזכירות המדעית: החלופה העברית המקובלת לֻלְיָנוּת.
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַרְבַּעַת ארבעת ר': רְבִיעִיָּה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַרְגַּז קְפִיצָה ארגז קפיצה דֻּגְמָה גֶרְמָנִית, שְׁוֵידִית
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אָרֹךְ ארוך נ' אֲרֻכָּה; ר' אֲרֻכִּים; אֶרֶךְ - בִּסְמִיכוּת
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אֲרָעִי* ארעי* נ' אֲרָעִית
* במילון המקורי כתוב: אַרְעַי
העתק
חלופות תקניות : אִיתוּת
להרחבה
חלופות תקניות : איתות
להרחבה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַתְלֵט* אתלט*
* במילון המקורי כתוב: אַתְלֵיט
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַתְלֵטִיּוּת* אתלטיות* אֻמָּנוּת הָאַתְלֵיט
* במילון המקורי כתוב: אַתְלֵיטִיּוּת
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַתְלֵטִיקָה כְּבֵדָה* אתלטיקה כבדה*
* במילון המקורי כתוב: אַתְלֵיטִיקָה כְּבֵדָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַתְלֵטִיקָה קַלָּה* אתלטיקה קלה*
* במילון המקורי כתוב: אַתְלֵיטִיקָה קַלָּה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַתְלֵט חַד-צְדָדִי* אתלט חד-צדדי*
* במילון המקורי כתוב: אַתְלֵיט חַד-צְדָדִי
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַתְלֵט כָּל-צְדָדִי* אתלט כל-צדדי*
* במילון המקורי כתוב: אַתְלֵיט כָּל-צְדָדִי
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַתְלֵט רַב-צְדָדִי* אתלט רב-צדדי*
* במילון המקורי כתוב: אַתְלֵיט רַב-צְדָדִי
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אַתְלֵט מִקְצוֹעָן* אתלט מקצוען*
* במילון המקורי כתוב: אַתְלֵיט מִקְצֹעָן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
אִתֵּת* איתת*
* במילון המקורי כתוב: אַתֵּת
חלופות תקניות : אוֹתֵת
להרחבה
חלופות תקניות : אותת
להרחבה
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בֶּגֶד אִמּוּן בגד אימון ר': חֲלִיפַת אִמּוּן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
הערת המזכירות המדעית: המונח המקובל בֶּגֶד יָם.
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בּוּמֵרַנְג* בומרנג*
* במילון המקורי כתוב: בּוּמֶרַנְגְּ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בֻּצִּית* בוצית* סִירָה קַלָּה
* במילון המקורי כתוב: בּוּצִית
תמורת canoe נקבע מאוחר יותר קָאנוּ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּזָדוֹן בזדון בְּמֵזִיד, בְּכַוָּנָה רָעָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּזָוִית בזווית סתם זָוִית 90°; זָוִית קְטַנָּה (חַדָּה)–45°; זָוִית גְּדוֹלָה (קֵהָה) 135°
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּחִינַת הָאִחוּז בחינת האיחוז בְּטִפּוּס תְּלִיָּה בַּאֲחִיזַת יַד אַחַת וְאִחוּז הָרַגְלַיִם
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בֵּינַיִם ביניים נִתּוּר בֵּינַיִם, תְּנוּדַת בֵּינַיִם וְכוּ'
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בֵּית אֶגְרוֹף בית אגרוף ר' בָּתֵּי אֶגְרוֹף
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּכִוּוּן בכיוון ר': כִּוּוּן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּלִי תּוֹצָאוֹת* בלי תוצאות*, "תֵּיקוּ" "תיקו", שָׁוֶה בְּשָׁוֶה* שווה בשווה*
* במילון המקורי כתוב: בְּלִי תוֹצָאוֹת
* במילון המקורי כתוב: שָׁוֶה בְשָׁוֶה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּעִיטָה בעיטה הֲדִיפָה בָרֶגֶל
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
עדכון במונח: גם בְּעִיטַת עוֹנְשִׁין
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בַּעַל מִקְצוֹעַ* בעל מקצוע*, מִקְצוֹעָן* מקצוען*
* במילון המקורי כתוב: בַּעַל מִקְצֹעַ
* במילון המקורי כתוב: מִקְצֹעָן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּפֻמְבִּי* בפומבי*
* במילון המקורי כתוב: בְּפֻמְבֵּי
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בָּרַח* ברח*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֹחַ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בְּרִיחַ בריח ר': עֶצֶם הַבְּרִיחַ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בֶּרֶךְ ברך ר' בִּרְכַּיִם

knee knee pl. knees
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
בִּשְׁגָגָה בשגגה בְּשׁוֹגֵג, בְּלִי כַוָּנָה רָעָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
"גַּאַוְתָן"* "גאוותן"*
* במילון המקורי כתוב: "גַּאֲוָתָן"
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גָּבֹהַּ גבוה שֶׁיֵּשׁ לְהַשִּׂיגוֹ בִּקְפִיצָה
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גֹּבַהּ הַקָּדְקוֹד* גובה הקודקוד*, גֹּבַהּ הָרֹאשׁ גובה הראש כְּקוֹמַת אִישׁ
* במילון המקורי כתוב: גֹּבַהּ הַקָּדְקֹד
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גֹּבַהּ נָמוּךְ* גובה נמוך*
* במילון המקורי כתוב: גֹּבַהּ נָמוֹךְ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גְּבוּל גבול שְׂדֵה הַמִּשְׂחָק, מִגְרַשׁ הַמִּשְׂחָקִים
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
"גַּבְנוּן הֶחָתוּל"* "גבנון החתול"*
* במילון המקורי כתוב: "גַּבְנֹן הֶחָתוּל"
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גִּבְנֵן* גבנן*
* במילון המקורי כתוב: גַּבְנֵן
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גְּדוּד גדוד פְּלֻגּוֹת אֲחָדוֹת
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גֵּו מֻפְנֶה* גו מופנה*
* במילון המקורי כתוב: גֵּו מָפְנֶה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גֻּמַּת הַבֶּרֶךְ* גומת הברך* מֵאֲחוֹרֵי הַבֶּרֶךְ
* במילון המקורי כתוב: גּוּמַת הַבֶּרֶךְ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גֻּמַּת הַמַּרְפֵּק* גומת המרפק* מִלְּפָנִים
* במילון המקורי כתוב: גּוּמַת הַמַּרְפֵּק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גָּח* גח*, הִתְפָּרֵץ התפרץ
* במילון המקורי כתוב: גִּיחַ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גִּיל גיל תְּקוּפַת הַחַיִּים
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גִּלְגּוּל גלגול עַל פְּנֵי דְבַר מָה: עַל צִיר הָרֹחַב; אֲחוֹרַנִּית, לְפָנִים
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גִּלְגּוּל אֲוִירִי* גלגול אווירי*, גִּלְגּוּל בַּאֲוִיר* גלגול באוויר*
* במילון המקורי כתוב: גִּלְגּוּל אֲוֵירִי
* במילון המקורי כתוב: גִּלְגּוּל בַּאֲוֵיר
העתק
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
גַּלְגַּל בְּזוּגוֹת גלגל בזוגות זֶה בְּצַד זֶה, פְּנֵי הָאֶחָד לְצַד אֶחָד וּפְנֵי הַשֵּׁנִי לַצַּד שֶׁכְּנֶגֶד: סִבּוּב עַל צִיר הָאֶמְצַע