אסטרונומיה (תשל"ו)

סינון
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הַקָּפָה הקפה תנוּעה בּמסלוּל סגוּר מנקוּדה מסוּימת לאוֹתהּ נקוּדה עצמהּ
העתק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אֵפֵמֵרִיס* אפמריס*
* במילון המקורי כתוב: אֶפֶמֶרִיס
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
קַו אֹרֶךְ קו אורך, מֵרִידְיָאן* מרידיאן*
מֵרִידְיָאנִי* מרידיאני* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: מֵרִידְיָנִי
* במילון המקורי כתוב: מֵרִידְיָן
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
קַו אֹרֶךְ גֵּאוֹדֵזִי* קו אורך גאודזי*, מֵרִידְיָאן גֵּאוֹדֵזִי* מרידיאן גאודזי*
* במילון המקורי כתוב: קַו אֹרֶךְ גֵּאוֹדֶזִי
* במילון המקורי כתוב: מֵרִידְיָן גֵּאוֹדֶזִי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : מִצְהָר
להרחבה
חלופות תקניות : מצהר
להרחבה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אָזִימוּט* אזימוט*
* במילון המקורי כתוב: אֲזִימוּט
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
יְמָמַת כּוֹכָבִים* יממת כוכבים*
* במילון המקורי כתוב: יִמְמַת כּוֹכָבִים
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
יְמָמַת חַמָּה אֲמִתִּית* יממת חמה אמיתית*
* במילון המקורי כתוב: יִמְמַת חַמָּה אֲמִתִּית
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
יְמָמַת חַמָּה מְמֻצַּעַת* יממת חמה ממוצעת*
* במילון המקורי כתוב: יִמְמַת חַמָּה מְמֻצַּעַת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
בִּדֵּק בידק בָּדק היטב, בּעיקר ע"י השואה עם מסמכים אוֹ ע"י בּדיקה חוֹזרת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אִמֵּת אימת בּדק את אמיתוּת הדבר הנבדק
העתק
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
אַבֵּרַצְיָה אברציה כּגוֹן: אבּרציה אסטרוֹנוֹמית, אבּרציה כּרוֹמטית, אבּרציה כּדוּרית
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
פָּרָלַקְס* פרלקס* כּגוֹן: פּרלקס יממי, פּרלקס שׁנתי
* במילון המקורי כתוב: פָּרַלַּקְסְ
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
נִימָה נימה קו חרוּת על הזכוּכית
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
צַמְצַם* צמצם*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצָם
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹסְקוֹפּ קְרִיאָה* מיקרוסקופ קריאה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹסְקוֹףּ קְרִיאָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹסְקוֹפּ סְקָלָה* מיקרוסקופ סקלה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹסְקוֹףּ סְקָלָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
נוֹנְיוּס נוניוס כּגוֹן: נוֹניוּס מתקדם, נוֹניוּס נסוֹג
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹמֵטֶר* מיקרומטר*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
תֹּף הַמִּיקְרוֹמֵטֶר* תוף המיקרומטר*
* במילון המקורי כתוב: תֹּף הַמִּיקְרוֹמֶטֶר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
כְּרוֹנוֹמֵטֶר* כרונומטר*
* במילון המקורי כתוב: כְּרוֹנוֹמֶטֶר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הַשָּׁעוֹן מְאַחֵר השעון מאחר הוֹרָיָתוֹ מוּקדמת מן השעה הנכוֹנה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הַשָּׁעוֹן מַקְדִּים השעון מקדים הוֹרָיָתוֹ מאוּחרת מן השעה הנכוֹנה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
סְבֹלֶת סבולת, טוֹלֵרַנְס* טולרנס*
* במילון המקורי כתוב: טוֹלֶרַנְסְ
עדכון: גם סְבִילוּת
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הִתְקַדְּמוּת הַטָּעוּיוֹת* התקדמות הטעויות*, הִתְמַשְּׁכוּת הַטָּעוּיוֹת* התמשכות הטעויות*
* במילון המקורי כתוב: הִתְקַדְּמוּת הַטָּעֻיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: הִתְמַשְּׁכוּת הַטָּעֻיּוֹת
דלג למונחים