אסטרונומיה (תשל"ו)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי האסטרונומיה השימושית

 

מונחי האסטרונומיה השימושית היו כלולים במצעים של מונחי הגאודזיה ושל מונחי הנווטות, שנדונו בוועדות מקצועיות, אך הדיון בהם עדיין לא נסתיים.
 

את המונחים האסטרונומיים, שנדונו בשתי הוועדות הנ"ל, ריכז אינג'ינר יוסף בן-נון, הוסיף עליהם ערכים אחדים וערך את כל החומר ברשימה מיוחדת. אחר שהוגשה רשימה זו לעיון אנשי מקצוע ואנשי לשון, נתקבלו הערות מן האדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, זאב הים, פ' יואלי, ד' עמירן, נ' קדמון, ע' קלמפרר, ד' קלר, י' קרמון, ד' שדה, א' שישא, ה' שכנאי, ב' שמוטר. המונחים המוצעים וההערות עליהם נדונו בוועדה מקצועית, מורכבת מחברי הוועדה למונחי הגאודזיה והוועדה למונחי הנווטות, והיא נתכנסה לשלוש ישיבות בחודשים שבט ואדר תשל"ה (ינואר ופברואר 1975).  השתתפו בהן האדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, אורי אלידן (אסטרחן), זאב הים, ע' קלמפרר, ל' שטוך וה' שכנאי. מזכיר הוועדה היה יוסף בן-נון.
 

מונחים מתחום האופטיקה הובאו לפני הוועדה למונחי הפיסיקה שדנה באותה עת במונחי האופטיקה (חלק ג' של המילון למונחי הפיסיקה), והם נדונו בישיבתה מיום כ"ח בניסן תשל"ה (6 באפריל 1975).
 

המילון כולו הובא לדיון בוועדת האישורים שליד הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה ביום כ"א באייר תשל"ה (2 במאי 1975). השתתפו בישיבה זו האדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, אורי אלידן, יוסף בן-נון וג' ויינר.
 

הודעת סיכום ובה המונחים שיש בהם חידוש מצד הלשון, נשלחה לחברי האקדמיה, ונתקבלו עליה הערות מן האדונים אברהם אבן-שושן, שמשון מלצר והגב' נורית רייך. הערכים שהוער עליהם נדונו בישיבת ועד המינוח של האקדמיה ביום ח' בכסלו תשל"ו (12 בנובמבר 1975). מליאת האקדמיה ללשון העברית אישרה את המילון בישיבתה ביום כ"ב בכסלו תשל"ו (20 בנובמבר 1975) לאחר שקבעה את כתיב המונח אצטרולב.
 

[במהדורה המודפסת] הא' ציון בושריה ניהל את ההתקנה המכנוגרפית של מפתחות המילון, והגב' נורית רייך הגיהה את המפתח העברי. הא' יוסף בן-נון השגיח על ההדפסה.
 

האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – מודים לכל האנשים, שעזרו בהכנת המילון ובהבאתו לדפוס.

***

ביום כ"ה בטבת תשל"ו (29 בדצמבר 1975) חתם שר החינוך והתרבות אהרן ידלין על הודעה שהמילון למונחי האסטרונומיה השימושית אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 2185, י"ג בשבט תשל"ו (15 בינואר 1976).

המילון יצא לאור על ידי האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים–חיפה, תשל"ו.