איכות הסביבה (תשע"א)

סינון
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
בָּרוֹמֵטֶר* ברומטר*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
גָּשׁוֹשׁ אַטְמוֹסְפֵרִי גשוש אטמוספרי ברבים: גָּשׁוֹשׁוֹת אטמוספריים
עדכון: ברבים גם גָּשׁוֹשִׁים אטמוספריים
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
גָּשׁוֹשׁ רַדְיוֹ גשוש רדיו ברבים: גָּשׁוֹשׁוֹת רדיו
עדכון: ברבים גם גָּשׁוֹשֵׁי רַדְיוֹ
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַסָּעָה הסעה רוֹוח: אַדְוֶקְצְיָה; שם כללי לתהליכי הסעה בתווך גזי, נוזלי ומוצק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַסָּעַת אוֹזוֹן הסעת אוזון כלפי מטה, כלפי מעלה, אופקית

ozone transport ozone transport downward, upward, horizontal
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
חַלּוֹן אַטְמוֹסְפֵרִי חלון אטמוספרי ספקטרום אורכי הגל שאינם נבלעים באטמוספרה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
חֹמֶר חֶלְקִיקִי חומר חלקיקי לדוגמה: PMx – חומר חלקיקי שגודלו עד x מיקרומטר
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מָקוֹר נְקֻדָּתִי מקור נקודתי של זיהום, קרינה וכיו"ב

point source point source of pollution, radiation etc.
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מָקוֹר קַוִּי מקור קווי של זיהום, קרינה וכיו"ב

line source line source of pollution, radiation etc.