ברכות (תרפ"ח)

סינון
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
גְּמָר טוֹב!* גמר טוב!* המברך
וְכֵן לְמַר! וכן למר! העונה
* במילון המקורי כתוב: גְּמַר טוֹב!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יַצְלִיחַ ה' דַּרְכֶּךָ!* יצליח ה' דרכך!* המברך
תּוֹדָה וְשָׁלוֹם! תודה ושלום! העונה
* במילון המקורי כתוב: יַצְלִיחַ ה' דַרְכֶּךָ!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
לְנֹכַח ה' דַּרְכֶּךָ!* לנוכח ה' דרכך!* המברך
תּוֹדָה וְשָׁלוֹם! תודה ושלום! העונה
* במילון המקורי כתוב: לְנֹכַח ה' דַרְכֶּךָ!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
בְּרוּכִים הַמְּסֻבִּים!* ברוכים המסובים!* המברך
בּוֹא וּסְעַד! בוא וסעד! העונה
* במילון המקורי כתוב: בְּרוּכִים הַמְסֻבִּים!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
בְּרוּכִים הַמְּסֻבִּים!* ברוכים המסובים!* המברך
בְּרוּכִים תִּהְיוּ! ברוכים תהיו! העונה
* במילון המקורי כתוב: בְּרוּכִים הַמְסֻבִּים!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
בְּרוּכִים הַמְּסֻבִּים!* ברוכים המסובים!* המברך
בְּכָבוֹד! בכבוד! העונה
* במילון המקורי כתוב: בְּרוּכִים הַמְסֻבִּים!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
בְּרוּכִים הַמְּסֻבִּים!* ברוכים המסובים!* המברך
יָסֵב מַר! יסב מר! העונה
* במילון המקורי כתוב: בְּרוּכִים הַמְסֻבִּים!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יְבֻסַּם לָךְ!* יבוסם לך!* המברך
בְּכָבוֹד! בכבוד! העונה
* במילון המקורי כתוב: יְבֻסָּם לָךְ!
העתק
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
תִּזְכּוּ לְמִצְווֹת!* תזכו למצוות!* המברך
תִּזְכּוּ לַעֲשׂוֹת! תזכו לעשות! העונה
* במילון המקורי כתוב: תִּזְכּוּ לְמִצְוֹת!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
שַׁבָּת הִיא מִלִּזְעֹק וּרְפוּאָה קְרוֹבָה לָבוֹא!* שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא!* המברך
אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן אמן כן יהי רצון העונה
* במילון המקורי כתוב: שַׁבָּת הִיא מִלִּזְעוֹק וּרְפוּאָה קְרוֹבָה לָבוֹא!
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יוֹאֵל-נָא* יואל-נא*
* במילון המקורי כתוב: יוֹאֶל-נָא
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
אֵינִי כְּדַאי* איני כדאי*
* במילון המקורי כתוב: אֵינִי כְּדָאי
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יְיַשֵּׁר כּוֹחַ* יישר כוח*
* במילון המקורי כתוב: יְיַשֵׁר כֹּחַ
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יִישַׁר כּוֹחֶךָ* יישר כוחך*
* במילון המקורי כתוב: יִישַׁר כֹּחֶךָ
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
בְּלִי עַיִן הָרַע* בלי עין הרע*
* במילון המקורי כתוב: בְּלִי עַיִן הָרָע
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
נַפְשִׁי תַּחְתֶּיךָ* נפשי תחתיך*
* במילון המקורי כתוב: נַפְשִׁי תַחְתֶּיךָ
דלג למונחים