ברכות (תרפ"ח)

סריקות   

הקדמה – בְּרָכוֹת וּבִטּוּיֵי נִמּוּס

 

[ישיבות הועדים בירושלים ובתל-אביב היו מקדשות לשאלות עיוניות מעשיות שונות. נקבעה רשימה של ברכות ובטויי נמוס, אשר נתאשרה אחר כך על ידי האספה המלאה. מתוך "עבודתו של ועד הלשון העברית בשנים תרפ"א–תרפ"ח", זכרונות ועד הלשון ו (תרפ"ח), עמ' 63

חברי ועד הלשון העברית בשנת תרפ"ז היו דוד ילין, ד"ר א. מזיא, א. מ. ליפשיץ – נשיאי-הועד; אחד העם, הרב ש. אסף, פרופ' י. נ. אפשטין, ד"ר יצחק אפשטין, מ. אזרחי, ח. נ. ביאליק, ש. בן-ציון, ד"ר מ. גליקסון, י. גרזובסקי, א. דרויאנוב, ח. ילון, י. בר"נ מיוחס, הרב מ. צ. סגל, פרופ' נ. סלושץ, ש"י עגנון, י. פיכמן, פרופ' י. קלוזנר, ד"ר א. צפרוני, א. אברונין, י. אהרני, א. סמיאטיצקי, ד. שמעונוביץ, נ. שפרה'ס. מתוך זכרונות ועד הלשון ו (תרפ"ח), עמ' 3 ]

 

***

 

הרשימה "בְּרָכוֹת וּבִטּוּיֵי נִמּוּס" פורסמה בזכרונות ועד הלשון מחברת ו (תרפ"ח), עמ' 49–52.

לסריקת המילון