צילום (תרצ"א)

סינון
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הֲדָחָה הדחה, הֵדִיחַ* הדיח*
* במילון המקורי כתוב: הָדֵח
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
מַצְלֵמַת בַּיִת מצלמת בית במקום צלמניה: מַצְלֵמָה, לפי הצעת ח. נ. ביאליק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
נְיַר הַעְתָּקָה* נייר העתקה*
* במילון המקורי כתוב: נְיָר הַעְתָּקָה
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הֶאָרָה מְלָאכוּתִית* הארה מלאכותית*
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרָה מְלָאכוּתִית
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
מוֹדֵד הַהֶאָרָה* מודד ההארה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדֵד הַהֲאָרָה
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
לוּחַ לְחֶשְׁבּוֹן הַהֶאָרָה* לוח לחשבון ההארה*
* במילון המקורי כתוב: לוּחַ לְחֶשְׁבּוֹן הַהֲאָרָה
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
זְמַן הַהֶאָרָה* זמן ההארה*
* במילון המקורי כתוב: זְמַן הַהֲאָרָה
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
סִלֵּק* סילק*, סִלּוּק סילוק
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
תְּמוּנָה מֻגְדֶּלֶת* תמונה מוגדלת*
* במילון המקורי כתוב: תְּמוּנָה מָגְדָּלָה
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
תְּמוּנָה מֻקְטֶנֶת* תמונה מוקטנת*
* במילון המקורי כתוב: תְּמוּנָה מָקְטָנָה
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
תָּכֹל תכול, תְּכַלְכֹּל* תכלכול*
* במילון המקורי כתוב: תְּכַלְכֹל
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
צַמְצַם* צמצם*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצָם
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
גֵ'לָטִינָה שֶׁל כֶּסֶף בְּרוֹמִי* ג'לטינה של כסף ברומי*
* במילון המקורי כתוב: גֶּ'לָטִינָה שֶׁל כֶּסֶף בְּרוֹמִי
המונח המעודכן: גְּלָדִין שֶׁל כֶּסֶף בְּרוֹמִי
העתק
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
צַמְצַם תָּחִיב* צמצם תחיב*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצָם תָּחִיב
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הִתְקִין* התקין*
* במילון המקורי כתוב: הַתְקֵן
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הַתְקָנָה דְּרוּשָׁה* התקנה דרושה*
* במילון המקורי כתוב: הַתְקָנָה דְרוּשָׁה
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
חֻמְעַת בַּרְזֶל* חומעת ברזל*
* במילון המקורי כתוב: חָמְעַת בַּרְזֶל
העתק
העתק
חלופות תקניות : תַּחְלִיב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵמוּלְסִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תחליב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמולסייה (לועזי)
להרחבה
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
פִּתַּח* פיתח*, פִּתּוּחַ פיתוח
* במילון המקורי כתוב: פַּתֵּחַ
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
נְיַר פִּתּוּחַ* נייר פיתוח*
* במילון המקורי כתוב: נְיָר פִּתּוּחַ
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
חָשַׂף* חשף*, חֲשִׂיפָה חשיפה
* במילון המקורי כתוב: חָשׂוֹף
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
צָבַע* צבע*
* במילון המקורי כתוב: צָבוֹעַ
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
גם: מְסַנֶּנֶת צְבָעִים
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
קָבַע* קבע*, קְבִיעָה קביעה
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
עֲדָשָׁה מִזְּכוּכִית פְלִינְט* עדשה מזכוכית פלינט*
* במילון המקורי כתוב: עֲדָשָׁה מִזְּכוּכִית פְלִינְטְ
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
גֵ'לָטִינָה* ג'לטינה*
* במילון המקורי כתוב: גֶּ'לָטִינָה
המונח המעודכן: גְּלָדִין
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
גם: מְסַנֶּנֶת לְכָתֹם
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
צִלּוּם קְבוּצוֹת* צילום קבוצות*
* במילון המקורי כתוב: צִלּוּם קְבֻצּוֹת
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הִידְרוֹקִינוֹן* הידרוקינון*
* במילון המקורי כתוב: הִידְרוֹחִינוֹן
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
צַמְצַם קַשְׁתִּי* צמצם קשתי*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצָם קַשְׁתִּי
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הֶעְתִּיק* העתיק*
* במילון המקורי כתוב: הַעְתֵּק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
עֲדָשׁוֹת אַל-צִבְעוֹנִיּוֹת* עדשות אל-צבעוניות*
* במילון המקורי כתוב: עֲדָשׁוֹת אַלְצִבְעוֹנִיּוֹת
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
עֲדָשׁוֹת אַנְאַסְטִיגְמָטִיּוֹת* עדשות אנאסטיגמטיות*
* במילון המקורי כתוב: עֲדָשׁוֹת אָנָסְטִיגְמָטִיּוֹת
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
עֲדָשׁוֹת אַנְאַסְטִיגְמָטִיּוֹת כְּפוּלוֹת* עדשות אנאסטיגמטיות כפולות*
* במילון המקורי כתוב: עֲדָשׁוֹת אָנָסְטִיגְמָטִיּוֹת כְּפוּלוֹת
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
טַבְלָה דֵּהָה* טבלה דהה*
* במילון המקורי כתוב: טַבְלָה דֵהָה
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
מֵתוֹל* מתול*
* במילון המקורי כתוב: מֶתּוֹל
העתק
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
נִיטְרוֹזוֹ-דּוּ-מֵתִיל אָנִילִין* ניטרוזו-דו-מתיל אנילין*
* במילון המקורי כתוב: נִיטְרוֹזוֹ-דוּ-מֶתִּיל אַנִּילִין
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
גָּוֶן* גוון*
* במילון המקורי כתוב: גַּוָּן
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
צִלֵּם* צילם*
* במילון המקורי כתוב: צַלֵּם
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
טְפִי* טפי*
* במילון המקורי כתוב: טֶפִי
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
טַבְלַת צִלּוּם אוֹרְתּוֹכְרוֹמָטִית* טבלת צילום אורתוכרומטית*
* במילון המקורי כתוב: טַבְלַת צִלּוּם אוֹרְטוֹכְרוֹמָטִית
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
טַבְלַת צִלּוּם פַּנְכְּרוֹמָטִית* טבלת צילום פנכרומטית*
* במילון המקורי כתוב: טַבְלַת צִלּוּם פָּנוֹכְרוֹמָטִית
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
דִּיֵּת* דיית*
* במילון המקורי כתוב: דַּיֵּת
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
רוֹדִינָל* רודינל*
* במילון המקורי כתוב: רוֹדִינַל
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
צַמְצַם מִסְתּוֹבֵב* צמצם מסתובב*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצָם מִסְתּוֹבֵב
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
אוֹבְּיֶקְטִיב מֻרְכָּב* אובייקטיב מורכב*
* במילון המקורי כתוב: אוֹבְּיֶקְטִיב מָרְכָּב
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
שָׁחֹר* שחור*, שְׁחַרְחַר שחרחר
* במילון המקורי כתוב: שָׁחוֹר
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
גִּוֵּן* גיוון*
* במילון המקורי כתוב: גַּוֵּן
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
יִבֵּשׁ* ייבש*, יִבּוּשׁ ייבוש
* במילון המקורי כתוב: יַבֵּשׁ
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הֶאָרָה מֻפְרֶזֶת* הארה מופרזת*
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרָה מָפְרֶזֶת
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הִשְׁחִית* השחית*, מֻשְׁחָת* מושחת*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵת
* במילון המקורי כתוב: מָשְׁחָת
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הֶאָרָה מֻפְחֶתֶת* הארה מופחתת*
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרָה מָפְחֶתֶת
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
הֶאֱפִיל* האפיל*
* במילון המקורי כתוב: הַאֲפֵל
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
מָנַע* מנע*, מְנִיעָה מניעה
* במילון המקורי כתוב: מָנוֹעַ
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
רָחַץ* רחץ*, רְחִיצָה רחיצה
* במילון המקורי כתוב: רָחוֹץ
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
פִּתַּח מֵחָדָשׁ* פיתח מחדש*
* במילון המקורי כתוב: פַּתֵּחַ מֵחָדָשׁ
העתק
צילום (תרצ"א, 1931)
צֵלוּלוֹאִיד* צלולואיד*
* במילון המקורי כתוב: צֶלוּלוֹאִיד
דלג למונחים