כימיה (תרפ"ח)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
צֹרָן* צורן*
* במילון המקורי כתוב: צוֹרָן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
מַנְגָּן* מנגן*
* במילון המקורי כתוב: מַנְגַּן
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
אָבָץ* אבץ*
* במילון המקורי כתוב: אֲבָץ
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כְּלוֹר* כלור*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹר
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת* תחמוצת*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת בַּרְזִלָּנִית* תחמוצת ברזילנית*, תַּחְמֹצֶת-עָל בַּרְזֶל* תחמוצת-על ברזל*, תַּחְמֹצֶת-עָל הַבַּרְזֶל* תחמוצת-על הברזל*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת בַּרְזִלָּנִית
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-עָל בַּרְזֶל
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-עָל הַבַּרְזֶל
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת בַּרְזִלִּית* תחמוצת ברזילית*, תַּחְמֹצֶת-תַּת בַּרְזֶל* תחמוצת-תת ברזל*, תַּחְמֹצֶת-תַּת הַבַּרְזֶל* תחמוצת-תת הברזל*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת בַּרְזִלִּית
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-תָּת בַּרְזֶל
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-תָּת הַבַּרְזֶל
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה גָּפְרִיתָנִית* חומצה גופריתנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה גָפְרִיתָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה גָּפְרִיתִית* חומצה גופריתית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה גָפְרִיתִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה צֹרָנִית* חומצה צורנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה צוֹרָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה כְּלוֹרָנִית* חומצה כלורנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת-עָל כְּלוֹרָנִית* חומצת-על כלורנית*, חֻמְצָה כְּלוֹרָנִית עִלָּאִית* חומצה כלורנית עילאית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת-עָל כְלוֹרָנִית
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרָנִית עִלָּאִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה כְּלוֹרִית* חומצה כלורית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת-תַּת כְּלוֹרִית* חומצת-תת כלורית*, חֻמְצָה כְּלוֹרִית תַּחְתִּית* חומצה כלורית תחתית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת-תָּת כְלוֹרִית
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרִית תַּחְתִּית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת הַמֶּלַח חומצת המלח, חֻמְצַת מֵימָן כְּלוֹר* חומצת מימן כלור*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת מֵימָן כְלוֹר
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת עִנְבָּר* חומצת ענבר*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת עַנְבָּר
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
נַתְרַן כְּלוֹר* נתרן כלור*, נַתְרָן כְּלוֹרִי* נתרן כלורי*, כְּלוֹרִיד נַתְרָן* כלוריד נתרן*, כְּלוֹרִיד הַנַּתְרָן* כלוריד הנתרן*
* במילון המקורי כתוב: נַתְרַן כְלוֹר
* במילון המקורי כתוב: נַתְרָן כְלוֹרִי
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד נַתְרָן
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד הַנַּתְרָן
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כְּלוֹרִיד בַּרְזִלָּנִי* כלוריד ברזילני*, בַּרְזֶל תְּלַת-כְּלוֹרִי* ברזל תלת-כלורי*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד בַּרְזִלָּנִי
* במילון המקורי כתוב: בַּרְזֶל תְּלַת-כְלוֹרִי
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כְּלוֹרִיד בַּרְזִלִּי* כלוריד ברזילי*, בַּרְזֶל דּוּ-כְּלוֹרִי* ברזל דו-כלורי*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד בַּרְזִלִּי
* במילון המקורי כתוב: בַּרְזֶל דּוּ-כְלוֹרִי
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כְּלוֹרִיד כַּסְפִּיתָנִי* כלוריד כספיתני*, כַּסְפִּית דּוּ-כְּלוֹרִית* כספית דו-כלורית*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד כַּסְפִּיתָנִי
* במילון המקורי כתוב: כַּסְפִּית דּוּ-כְלוֹרִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כַּסְפִּית כְּלוֹרִית* כספית כלורית*, כְּלוֹרִיד כַּסְפִּיתִי* כלוריד כספיתי*
* במילון המקורי כתוב: כַּסְפִּית כְלוֹרִית
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד כַּסְפִּיתִי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : נֶתֶר אִכּוּל
המונח נֶתֶר מְאַכֵּל בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
חלופות תקניות : נתר איכול
המונח נֶתֶר מְאַכֵּל בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : אַשְׁלַג אִכּוּל
המונח אַשְׁלָג מְאַכֵּל בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
חלופות תקניות : אשלג איכול
המונח אַשְׁלָג מְאַכֵּל בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
מִשְׁקָע משקע הוועדה ביטלה מונח זה וקבעה מִשְׁקָט, ר' לשוננו יא, עמ' 249
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
שָׁפָה* שפה*
* במילון המקורי כתוב: שָׂפֹה
התיקון בניקוד על פי הערה במונחי כימיה (לשוננו יא [תש"ג], עמ' 314)
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
שְׁפִיָּה* שפייה*
* במילון המקורי כתוב: שְׂפִיָּה
התיקון בניקוד על פי הערה במונחי כימיה (לשוננו יא [תש"ג], עמ' 314)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
פִּעֵל* פיעל*
* במילון המקורי כתוב: פַּעֵל
המונח המעודכן: שִׁפְעֵל.
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חָסַר* חסר*, פָּחַת* פחת*
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹר
* במילון המקורי כתוב: פָּחוֹת
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : תַּחֲלִיב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵמוּלְסִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תחליב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמולסייה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
עָצַר* עצר*, עִכֵּב* עיכב*
* במילון המקורי כתוב: עָצוֹר
* במילון המקורי כתוב: עַכֵּב
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
הִקְטִיב* הקטיב*
* במילון המקורי כתוב: הַקְטֵב
המונח המעודכן: קִטֵּב.
העתק
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים