כימיה (תרפ"ח)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
צֹרָן* צורן*
* במילון המקורי כתוב: צוֹרָן
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
מַנְגָּן* מנגן*
* במילון המקורי כתוב: מַנְגַּן
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
אָבָץ* אבץ*
* במילון המקורי כתוב: אֲבָץ
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כְּלוֹר* כלור*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹר
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת* תחמוצת*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת בַּרְזִלָּנִית* תחמוצת ברזילנית*, תַּחְמֹצֶת-עָל בַּרְזֶל* תחמוצת-על ברזל*, תַּחְמֹצֶת-עָל הַבַּרְזֶל* תחמוצת-על הברזל*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת בַּרְזִלָּנִית
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-עָל בַּרְזֶל
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-עָל הַבַּרְזֶל
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת בַּרְזִלִּית* תחמוצת ברזילית*, תַּחְמֹצֶת-תַּת בַּרְזֶל* תחמוצת-תת ברזל*, תַּחְמֹצֶת-תַּת הַבַּרְזֶל* תחמוצת-תת הברזל*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת בַּרְזִלִּית
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-תָּת בַּרְזֶל
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-תָּת הַבַּרְזֶל
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה גָּפְרִיתָנִית* חומצה גופריתנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה גָפְרִיתָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה גָּפְרִיתִית* חומצה גופריתית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה גָפְרִיתִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה צֹרָנִית* חומצה צורנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה צוֹרָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה כְּלוֹרָנִית* חומצה כלורנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת-עָל כְּלוֹרָנִית* חומצת-על כלורנית*, חֻמְצָה כְּלוֹרָנִית עִלָּאִית* חומצה כלורנית עילאית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת-עָל כְלוֹרָנִית
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרָנִית עִלָּאִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה כְּלוֹרִית* חומצה כלורית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת-תַּת כְּלוֹרִית* חומצת-תת כלורית*, חֻמְצָה כְּלוֹרִית תַּחְתִּית* חומצה כלורית תחתית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת-תָּת כְלוֹרִית
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרִית תַּחְתִּית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת הַמֶּלַח חומצת המלח, חֻמְצַת מֵימָן כְּלוֹר* חומצת מימן כלור*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת מֵימָן כְלוֹר
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת עִנְבָּר* חומצת ענבר*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת עַנְבָּר
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
נַתְרַן כְּלוֹר* נתרן כלור*, נַתְרָן כְּלוֹרִי* נתרן כלורי*, כְּלוֹרִיד נַתְרָן* כלוריד נתרן*, כְּלוֹרִיד הַנַּתְרָן* כלוריד הנתרן*
* במילון המקורי כתוב: נַתְרַן כְלוֹר
* במילון המקורי כתוב: נַתְרָן כְלוֹרִי
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד נַתְרָן
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד הַנַּתְרָן
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כְּלוֹרִיד בַּרְזִלָּנִי* כלוריד ברזילני*, בַּרְזֶל תְּלַת-כְּלוֹרִי* ברזל תלת-כלורי*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד בַּרְזִלָּנִי
* במילון המקורי כתוב: בַּרְזֶל תְּלַת-כְלוֹרִי
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כְּלוֹרִיד בַּרְזִלִּי* כלוריד ברזילי*, בַּרְזֶל דּוּ-כְּלוֹרִי* ברזל דו-כלורי*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד בַּרְזִלִּי
* במילון המקורי כתוב: בַּרְזֶל דּוּ-כְלוֹרִי
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כְּלוֹרִיד כַּסְפִּיתָנִי* כלוריד כספיתני*, כַּסְפִּית דּוּ-כְּלוֹרִית* כספית דו-כלורית*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד כַּסְפִּיתָנִי
* במילון המקורי כתוב: כַּסְפִּית דּוּ-כְלוֹרִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
כַּסְפִּית כְּלוֹרִית* כספית כלורית*, כְּלוֹרִיד כַּסְפִּיתִי* כלוריד כספיתי*
* במילון המקורי כתוב: כַּסְפִּית כְלוֹרִית
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד כַּסְפִּיתִי
העתק
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
מִשְׁקָע משקע הוועדה ביטלה מונח זה וקבעה מִשְׁקָט, ר' לשוננו יא, עמ' 249
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
פִּעֵל* פיעל*
* במילון המקורי כתוב: פַּעֵל
המונח המעודכן: שִׁפְעֵל.
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חָסַר* חסר*, פָּחַת* פחת*
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹר
* במילון המקורי כתוב: פָּחוֹת
העתק
חלופות תקניות : תַּחֲלִיב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵמוּלְסִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תחליב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמולסייה (לועזי)
להרחבה
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
עָצַר* עצר*, עִכֵּב* עיכב*
* במילון המקורי כתוב: עָצוֹר
* במילון המקורי כתוב: עַכֵּב
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
הִקְטִיב* הקטיב*
* במילון המקורי כתוב: הַקְטֵב
המונח המעודכן: קִטֵּב.
דלג למונחים