כימיה (תרפ"ח)

סריקות   

הקדמה – מֻנְּחֵי-הַחִימִיָּה

 

מנחי החימיה נתקבלו על־ידי הועדה למנחי־החימיה שעל יד ועד הלשון בהשתתפות באי־כח המכון למדעי הטבע של האוניברסיטה העברית בירושלים, בעקר על יסוד הצעתו של ד"ר מ. ויניק.

בישיבה הראשונה השתתפו: פרופ' י. נ. אפשטין, ד"ר י. אפשטין, ד"ר ש. אדלר, י. אהרני, ד"ר בפטלסקי, ד"ר מ. ויניק, ד"ר מ. ויצמן, ד"ר א. מזיא, פרופ' פודור, פרופ' קלוזנר, ד"ר א. רוזנברג.

בקביעות עבדו את עבודת הוועדה: ד"ר י. אפשטין, ד"ר ש. אדלר, ד"ר בפטלסקי, ד"ר מ. ויניק, י. אהרני (ביחוד ע"י חלוף מכתבים), ד"ר א. מזיא, פרופ' פודור וד"ר א. רוזנברג. מלבד זה השתתפו בעבודה ד"ר סמבורסקי וד"ר נתן תון עד נסיעתם לחוץ לארץ.

 

***

 

רשימת מֻנְּחֵי־הַחִימִיָּה עברית–גרמנית פורסמה בזכרונות ועד הלשון ו (תרפ"ח), עמ' 53–58. פרקי הרשימה: (א) כלים ופעולות הקשורות בהם; (ב) יסודות; (ג) תִּרְכָּבוֹת חִימִיּוֹת; (ד) חומצות; (ה) מלחים, בָּסִיסִים, חומרים חימיים ופעולות. מאוחר יותר התפרסמו שתי רשימות נוספות (רשימה ב' ורשימה ג') בלשוננו י, עמ' 373–377, ובלשוננו יא, עמ' 307–314, בהתאמה. שתי הרשימות האלה מובאות במאגר המונחים במילון כימיה תרצ"ט, תש"א .