דקדוק [בלשנות] (תרצ"ו, תרצ"ז, תש"ג)

סינון
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
גָּזַר* גזר*
* במילון המקורי כתוב: גָּזֹר
העתק
חלופות תקניות : גִּזָּרוֹן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵטִימוֹלוֹגְיָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : גיזרון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אטימולוגיה (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
חֶלְקֵי דִּבּוּר* חלקי דיבור*
* במילון המקורי כתוב: חֶלְקֵי דִבּוּר
עדכון: חֶלְקֵי דִבֵּר
העתק
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: תָּוִית אִי-יִדּוּעַ, תָּוִית סִתּוּם
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
שֵׁם מֻפְשָׁט* שם מופשט*
* במילון המקורי כתוב: שֵׁם מָפְשָׁט
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
שֵׁם מֻרְכָּב* שם מורכב*
* במילון המקורי כתוב: שֵׁם מָרְכָּב
העתק
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
יַחֲסַת-אֶת* יחסת-את*
* במילון המקורי כתוב: יַחֲסַת-אֵת
המונח המעודכן: יַחֲסַת מֻשָּׂא יָשִׁיר
העתק
העתק
חלופות תקניות : יַחֲסַת מוֹצָא
להרחבה
חלופות תקניות : יחסת מוצא
להרחבה
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
מוּסָפִית מוספית כמושג הכולל: תחילית, תוכית, סופית
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
צָר* צר*
* במילון המקורי כתוב: צוּר
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
נָטָה* נטה*, הִטָּה* הטה*
* במילון המקורי כתוב: נָטֹה
* במילון המקורי כתוב: הַטֵּה
העתק
חלופות תקניות : עֵרֶךְ הַפְלָגָה
להרחבה
חלופות תקניות : ערך הפלגה
להרחבה
העתק
העתק
חלופות תקניות : אִי-יִדּוּעַ
להרחבה
חלופות תקניות : אי-יידוע
להרחבה
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
מִלַּת זְמַן* מילת זמן*
* במילון המקורי כתוב: מִלַּת זְמָן
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
בִּנְיָן בניין כגון קל, פיעל, הפעיל וכדו'; רק בלשונות שמיות
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
גִּזְרָה גזרה מונח בדקדוק לשונות שמיות, שפירושו סוג של פעלים ושמות לפי תכונות אותיות השורש
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
תְּנַאי* תנאי*, דֶּרֶךְ תְּנַאי* דרך תנאי*, הַתְנָיָה התניה
* במילון המקורי כתוב: תְּנָאי
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ תְּנָאי
העתק
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
זְמַן* זמן*
* במילון המקורי כתוב: זְמָן
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
הוֹוֶה* הווה*
* במילון המקורי כתוב: הֹוֶה
העתק
חלופות תקניות : עָבָר שֶׁבְּעָתִיד
להרחבה
חלופות תקניות : עבר שבעתיד
להרחבה
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
וָי"ו הַהִפּוּךְ* וי"ו ההיפוך* מונחים מכוונים לדקדוק העברי
* במילון המקורי כתוב: וָו הַהִפּוּךְ
העתק
בלשנות (תרצ"ו, 1936)
מַשְׁלִים משלים כולל כל השלמה שהיא לנושא ונשוא
עדכון: adjunct = נִסְפָּח
העתק
העתק
חלופות תקניות : מַעֲקֹבֶת זְמַנִּים, רֶצֶף זְמַנִּים
להרחבה
חלופות תקניות : מעקובת זמנים, רצף זמנים
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : הֶשְׁמֵט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיפְּסִיס (לועזי), אֵלִיפְּסָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : השמט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליפסיס (לועזי), אליפסה (לועזי)
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : קֶמֶט הַקּוֹל, קִמְטֵי הַקּוֹל, מֵיתַר קוֹל, שִׂפְתוֹת הַקּוֹל
להרחבה
חלופות תקניות : קמט הקול, קמטי הקול, מיתר קול, שפתות הקול
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : קֶמֶט הַחֶדֶר
להרחבה
חלופות תקניות : קמט החדר
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : מַכְתְּשֵׁי הַשִּׁנַּיִם
להרחבה
חלופות תקניות : מכתשי השיניים
להרחבה
העתק
העתק
חלופות תקניות : חֲצִי תְּנוּעָה, תְּנוּעָה לְמֶחֱצָה
להרחבה
חלופות תקניות : חצי תנועה, תנועה למחצה
להרחבה
העתק
בלשנות (תרצ"ז, 1937)
גַּב שִׁנִּי גב שיני (לא במובן האנוטומי); גב שנים הוא מקום כנגד מכתשי השנים, שהלשון נוגעת בו בבטוי "סמך" וכו'
העתק