ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סִפְרִיָּה לְעִוְּרִים* ספרייה לעיוורים*, סִפְרִיַּת בְּרַיְל* ספריית ברייל*
* במילון המקורי כתוב: סִפְרִיָּה לְעִוְרִים
* במילון המקורי כתוב: סִפְרִיַּת בְּרַיִל
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם סִפְרִיַּת אִחְסוּן; באנגלית רק storage library
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹנָנִית בְּדוּדָה כוננית בדודה כּוֹננית העוֹמדת לבדהּ, לא בּטוּר של כּוֹנניוֹת; ארבּעה פּנים להּ לכל ארבּעת עבריה, אוֹ היא עגוּלה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
טוּר מַדָּפִים טור מדפים הרוֹחב המקוּבּל מטר אחד
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם אִחְסֵן
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם אִחְסוּן
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: חַלּוֹן תְּצוּגָה, אֲרוֹן תְּצוּגָה, כּוֹנָנִית תְּצוּגָה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: מְלַאי; באנגלית גם holding
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: עֹתֶק עוֹדֵף
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פֶּתֶק לְוַאי פתק לוואי המלוה את הספר בּמהלכוֹ בּתוֹך הספרייה
המונח המעודכן: טֹפֶס נִלְוֶה – process slip
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)