ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: סִפְרִיַּת הַפְקָדָה. באנגלית רק depository library
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סִפְרִיָּה לְעִוְּרִים* ספרייה לעיוורים*, סִפְרִיַּת בְּרַיְל* ספריית ברייל*
* במילון המקורי כתוב: סִפְרִיָּה לְעִוְרִים
* במילון המקורי כתוב: סִפְרִיַּת בְּרַיִל
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם סִפְרִיַּת אִחְסוּן. באנגלית רק storage library
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹנָנִית בְּדוּדָה כוננית בדודה כּוֹננית העוֹמדת לבדהּ, לא בּטוּר של כּוֹנניוֹת; ארבּעה פּנים להּ לכל ארבּעת עבריה, אוֹ היא עגוּלה
העתק
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם אִחְסוּן
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: מְלַאי holding, inventory
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: עֹתֶק עוֹדֵף
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פֶּתֶק לְוַאי פתק לוואי המלוה את הספר בּמהלכוֹ בּתוֹך הספרייה
המונח המעודכן: טֹפֶס נִלְוֶה process slip