ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח הופרד לשני מונחים: גַּב back שִׁדְרָה spine
העתק
דלג למונחים