ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: מְלַאי holding, inventory
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: עֹתֶק עוֹדֵף
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פֶּתֶק לְוַאי פתק לוואי המלוה את הספר בּמהלכוֹ בּתוֹך הספרייה
המונח המעודכן: טֹפֶס נִלְוֶה process slip
דלג למונחים