הידרוליקה (תשי"א)

סינון
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
בּוֹר בור חפור, בניגוד לציסטרנה או דות, שהם בנויים
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
גְּרֹפֶת גרופת סְחֹפֶת גַּסָּה
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
דֹּפֶן דופן של צינור, תעלה
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
דּוּת דות ר' דּוּתִים
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
הִסְתַּעֲפוּת* הסתעפות*, הִסְתַּעֲפוּת שֶׁל צִנּוֹרוֹת* הסתעפות של צינורות*
* במילון המקורי כתוב: הִסְתָּעֲפוּת
* במילון המקורי כתוב: הִסְתָּעֲפוּת שֶׁל צִנּוֹרוֹת
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
הֶפְסֵד אֵנֶרְגִּיָּה* הפסד אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: הֶפְסֵד אֱנֶרְגִּיָּה
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
זְרִימָה לֹא תְּמִידִית* זרימה לא תמידית*, זְרִימָה מִשְׁתַּנֵּית בִּזְמַן* זרימה משתנית בזמן*
* במילון המקורי כתוב: זְרִימָה לֹא תְמִידִית
* במילון המקורי כתוב: זְרִימָה מִשְׁתַּנֵּית בִּזְמָן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
יְרִידָה ירידה מושג כללי
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
כּוֹחַ הָעִלּוּי* כוח העילוי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הָעִלּוּי
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מֶרְכַּז כּוֹחַ הָעִלּוּי* מרכז כוח העילוי*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְכַּז כֹּחַ הָעִלּוּי
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מַד מִפְלָס מד מפלס ר' מַדֵּי מִפְלָס, מַפְלֵס מפלס ר' מַפְלְסִים
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מַד מַיִם מד מים ר' מַדֵּי מַיִם
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מַד זֶרֶם מַדְחֲפִי* מד זרם מדחפי*
* במילון המקורי כתוב: מַד זֶרֶם מַדְחֵפִי
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מִדְרוֹן מדרון של תעלה; מדרון = מישור משופע
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מוֹבִיל מַיִם מוביל מים בין סגור כצינור, בין פתוח כתעלה
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מְכָל* מכל*, מְגוּרָה מגורה
* במילון המקורי כתוב: מֵכָל
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מַעְבֹּרֶת* מעבורת*, עֲבָרָה עברה
* במילון המקורי כתוב: מַעֲבֹרֶת
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
מַפַּל מַיִם מפל מים זרם טבעי הנופל
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
נַחַל נחל, נַחַל אֵיתָן נחל איתן המושך מימיו במשך השנה כולה
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
נַחַל אַכְזָב נחל אכזב שלא כל השנה יש בו מים
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
נְפִילָה נפילה יְרִידָה מְהִירָה
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
סִיפוֹן סיפון מורכב מחלק עולה הקרוי גִּשְׁתָּה ומחלק יורד הקרוי בַּת גִּשְׁתָּה
גִּשְׁתָּה גשתה
בַּת גִּשְׁתָּה בת גשתה
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
קָדְקוֹד הַסֶּכֶר* קודקוד הסכר*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד הַסֶּכֶר
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
עוּקָה עוקה שקע קטן בקרקעית של מיכל שלתוכו נכנס צנור היניקה
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
עֵרוּץ עירוץ סְחִיפָה עֲמֻקָּה
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
פִּיר פיר הפיר עמוק בניגוד לשוחה, שאינה עמוקה
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
צִיר הִידְרוֹלִי* ציר הידרולי*, קַו מַיִם קו מים
* במילון המקורי כתוב: צִיר הִידְרַאוְלִי
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
צִיר הִידְרוֹלִי עוֹלֶה* ציר הידרולי עולה*
* במילון המקורי כתוב: צִיר הִידְרַאוְלִי עוֹלֶה
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
צִיר הִידְרוֹלִי יוֹרֵד* ציר הידרולי יורד*
* במילון המקורי כתוב: צִיר הִידְרַאוְלִי יוֹרֵד
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
צִיר הִידְרוֹלִי תַּקִּין* ציר הידרולי תקין*
* במילון המקורי כתוב: צִיר הִידְרַאוְלִי תַּקִּין
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
רַדְיוּס הִידְרוֹלִי* רדיוס הידרולי*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוּס הִידְרַאוְלִי
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
רָמָה רמה מושג כללי
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
שַׁסְתּוֹם* שסתום*
* במילון המקורי כתוב: שַׁסְתֹּם
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
שְׁפִילָה שפילה יְרִידָה אִטִּית
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
שִׁקַּע שיקע פועל יוצא
שָׁקַע שקע פועל עומד
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
תָּחוּחַ תחוח רק לאבקה או לעפר
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
תְּרִיס תריס כל מתקן המשמש לסגירת ארובה
העתק
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)
תִּעוּל תיעול התקנת תעלות או העברה בתעלה
העתק
הידרוליקה (תשי"א, 1951)

yield yield of a well
דלג למונחים