שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִלּוֹנִי מילוני הניתן לתרגום לערך מובן למהדר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּכוּנָה תכונה ערך המגדיר רכיב יסודי באופיו של עצם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּלָלֵי קְדִימוּת כללי קדימות כללים לקביעת סדר הביצוע של פעולות מתמטיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁרְשׁוּר שרשור צירוף של כמה דברים למעקובת אחת. לדוגמה, בנייה של מען דואר אלקטרוני מרכיבים המחוברים באמצעות נקודה: sii.org.il
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִמּוּן בִּנְקֻדָּה סימון בנקודה בתחביר שפות תכנות – שימוש בנקודה להפרדה בין רכיבים של מען
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שְׂפַת הַגְדָּרַת מִמְשָׁק שפת הגדרת ממשק שפה המיועדת להגדרת מִמשק בין תכנית לבין יישום המזמן אותה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוֹדֵל תִּכְנוּת יִשּׂוּם מודל תכנות יישום, APM APM מודל תכנות המגדיר כיצד להשתמש בתכונות של פלטפורמה וכיצד לשלב אותן כדי ליצור פתרונות משותפים ליישומים שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוֹדֵל-עֲצָמִים שֶׁל מִסְמָךְ מודל-עצמים של מסמך, מוֹדֵל עַצְמֵי מִסְמָךְ מודל עצמי מסמך, DOM DOM מודל המתאר מסמך כעץ של צמתים המאפשר לתכניות ותסריטים לטפלל את התוכן, את המבנה ואת הסגנון של המסמך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תָּו נָטוּי תו נטוי תו בעיצוב נטוי ימינה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֶּקֶל תקל שגיאה בתכנית המונעת ממנה לתפקד כראוי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זְרִימַת נְתוּנִים זרימת נתונים מעבר נתונים בין קבועים, משתנים וקבצים, על ידי ביצוע הוראות, נהלים, פִּרקָנים או תכניות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סֵמֶל לְתַרְשִׁים זְרִימָה סמל לתרשים זרימה בתרשים זרימה, אלמנט גרפי המייצג פעולה, אמצעי ותהליך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֵרֶךְ מִלּוֹנִי ערך מילוני מחרוזת תווים באל"ף-בי"ת של שפת תכנות, המייצגת יחידה בסיסית של משמעות. לדוגמה, סמין כגון 2G5, או מזהה כגון last-name בשפת Pascal
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף שָׂפָה צרף שפה, צֶרֶף צרף חלק תכנית, נכון מבחינה תחבירית, שאפשר ליצור אותו מכמה ערכים מילוניים לפי כללי שפת תכנות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְזַהֶה מזהה שם המשמש לזיהוי אלמנט בתכנית. לדוגמה, שמות של משתנים, מערכים, רשומות, תוויות, נהלים, שגרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְזַהֶה מֻבְנֶה מזהה מובנה מזהה המוגדר מראש כחלק משפת תכנות. לדוגמה, מילה שמורה, sin
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִלָּה שְׁמוּרָה מילה שמורה מזהה מובנה שתכניתן אינו יכול להגדיר מחדש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תּוֹחֵם תוחם תו או תווים המציינים את ההתחלה או את הסיום של מחרוזת תווים הנחשבת יחידה אחת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַפְרִיד מפריד תוחם המונע פירושם של ערכים מילוניים סמוכים, או של יחידות תחביריות סמוכות, כפריט יחיד. לדוגמה, תו מרווח, תו בקרת תסדיר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֲפָגַת עֲמִימוּת הפגת עמימות הפניה אל המשמעות המתאימה, מתוך כמה משמעויות אפשריות להיקרות מסוימת של צרף שפה בתכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תָּוִית תווית בשפות תכנות – מזהה של מקום בתכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֶעָרָה הערה תמליל שאינו משפיע על התכנית והמסומן על ידי צרף שפה ייעודי. לדוגמה, הסברים לקורא, נתונים למערכת תיעוד אוטומטי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּלַת-תָּו תלת-תו מעקובת בת שלושה תווים המתורגמת על ידי מעבד-קדם של שפה לתו יחיד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קָבוּעַ מֻבְנֶה קבוע מובנה קבוע מובנה בשפת תכנות שנתכן כדי לחסוך בזמן משתמש ולהקל את קריאת הקוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זָקִיף זקיף קבוע המציין סיום לולאה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קָבוּעַ סִמְלִי קבוע סמלי קבוע הנשמר בזיכרון ומזוהה על ידי תווית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזָה הכרזה בשפות תכנות – צרף שפה מפורש המצהיר על מזהים בתכנית ומציין כיצד יפורשו על ידי המהדר. לדוגמה, הכרזות על טיפוסי נתונים, ארגון הזיכרון, חבילות או משימות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בְּרֵרַת מֶחְדָּל ברירת מחדל תכונה, ערך או בררה, המשמשים כשאין קביעה מפורשת אחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזָה מִשְׁתַּמַּעַת הכרזה משתמעת הכרזה המשתמעת מהימצאות מזהה המצביע על עצם שתכונותיו נקבעות על ידי בררת מחדל
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּחוּם הַכְרָזָה דִּינָמִי תחום הכרזה דינמי תחום ההכרזה הנוצר כאשר פִּרקָן חסר הכרזות מפעיל בעת ביצועו פרקנים או חלקי פרקנים אחרים המכילים הכרזות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּחוּם הַכְרָזָה סְטָטִי תחום הכרזה סטטי תחום הכרזה המוגבל לפִּרקָן שבו נעשתה ההכרזה, ושאינו מושפע מקריאות לפרקנים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְקוֹמִי מקומי שתחום ההכרזה שלו מוגבל לַפִּרקָן שבו הוכרז
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּלָלִי כללי שתחום ההכרזה שלו הוא כל הפִּרקָנים של תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חִיצוֹנִי חיצוני המוגדר מחוץ לפִּרקָן הפונה אליו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סְטָטִי סטטי המתקיים ושומר על ערכו לאחר סיום הביצוע של שגרה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
דִּינָמִי דינמי המוקצה מחדש עם כל כניסה לתחום ההכרזה שלו ושומר על ערכו רק במשך הביצוע בתחום הכרזה זה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֹרֶךְ חַיִּים אורך חיים חלק זמן הביצוע שבו מתקיים צרף השפה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נִרְאוּת נראות תכונה של צרף שפה המאפשרת להתייחס אליו במקום מסוים בפִרקָן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֵזוֹר נִרְאוּת אזור נראות חלק של תכנית שבו ניתן להתייחס לצֶרף שפה מסוים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזַת מִשְׁתַּנֶּה הכרזת משתנה הכרזה היוצרת משתנה המוגדר בדרך כלל באמצעות טיפוס ושם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזָה כְּלָלִית הכרזה כללית הכרזה בחלק הכללי של תכנית, התקפה בכל הפִּרקָנים שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזָה מְקוֹמִית הכרזה מקומית הכרזה בקטע של תכנית, התקפה רק באותו קטע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה סְטָטִי משתנה סטטי משתנה מקומי המוקצה בעת הידור התכנית, שמתקיים ושומר על ערכו לאחר סיום הביצוע של שגרה. השוו 'משתנה דינמי'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה דִּינָמִי משתנה דינמי משתנה המוקצה מחדש עם כל כניסה לתחום ההכרזה שלו ושומר על ערכו רק במשך הביצוע בתחום. השוו 'משתנה סטטי'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה מְקוֹמִי משתנה מקומי משתנה שמיש בתוך תחום ההכרזה שבו הוכרז בלבד
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר מַעַן פרמטר מען משתנה המוכרז בנוהל לשם קבלת מען של ארגומנט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר עֵרֶךְ פרמטר ערך משתנה המוכרז בנוהל לשם קבלת ערך של ארגומנט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֻגְדַּר מִמּוּשׁ מוגדר מימוש המוגדר במיוחד (או מוגדר באופן שונה) בכל מימוש של התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּלוּי מִמּוּשׁ תלוי מימוש שאין הכרח להגדירו במיוחד לכל מימוש, והיכול להיות שונה במימושים שונים של תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִתְאַר פָּרָמֶטְרִים מתאר פרמטרים רשימת הפרמטרים של שיטה, שבה לכל פרמטר פורמלי נלווה שם המחלקה שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּאוּר סְבִיבָה תיאור סביבה צרף שפה המתאר מאפיינים שאינם חלק מרצף פקודות התכנית, אך משפיעים על ביצועה. לדוגמה, אפייני מחשב, תכונות קבצים מיוחדות, מִמשקים עם תכניות אחרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שֶׁטַח שטח בשפות תכנות – אזור המיועד לאחסון עצמי נתונים, שמצורף אליו מנגנון המאפשר הכנסתם לתוכו, גישה אליהם ומחיקתם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה מִתְעַדְכֵּן משתנה מתעדכן משתנה בטופס שתוכנו מוגדר על ידי משתנה כללי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִבְנֵה נְתוּנִים מבנה נתונים יוחסה פיזית או לוגית בין יחידות נתונים לבין הנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֶצֶם נְתוּנִים עצם נתונים בשפות תכנות – אלמנט של מבנה נתונים כגון קובץ, מערך או אופרנד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁתַּנֶּה משתנה צרף שפה הנקבע על ידי הכרזה או הכרזה משתמעת והמורכב ממזהה, מקבוצת תכונות נתונים, ממען אחד או יותר ומערכי נתונים, ושבו היוחסה (relation) בין המענים לבין ערכי הנתונים יכולה להשתנות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֵרֶךְ נְתוּנִים ערך נתונים אלמנט מתוך קבוצת עצמי נתונים מוכרזת, שבהקשר מסוים מסומך לצֶרף שפה כגון משתנה או טיפוס נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קָבוּעַ קבוע צרף שפה הנקבע על ידי הכרזה או הכרזה משתמעת והמורכב ממזהה, מקבוצת תכונות נתונים, ממען אחד או יותר ומערך נתונים אחד בלבד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִצְרָף מצרף בטכנולוגיית המידע, אוסף מובנה של רכיבים שמבני הנתונים שלהם יכולים להיות זהים או שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֵרֶךְ מִצְרָף ערך מצרף ערך הנתונים המסומך למִצְרָף
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִצְרָף בְּגֹדֶל מְשֹׁעָר מצרף בגודל משוער מִצרף המשמש כפרמטר פורמלי שתחומי ציוניו, כולם או מקצתם, נובעים מפרמטר ממשי מתאים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִצְרָף בְּגֹדֶל מִתְכַּוְנֵן מצרף בגודל מתכוונן מִצרף המשמש כפרמטר פורמלי שתחומי ציוניו, כולם או מקצתם, דינמיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַעֲרָךְ מערך בשפות תכנות – אוסף סָדוּר של רכיבים זהים שאפשר להתייחס לכל רכיב או קבוצת רכיבים מתאימה שבתוכו באופן אקראי וללא תלות באחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פֶּלַח מַעֲרָךְ פלח מערך, פֶּלַח פלח חלק של מערך המורכב מרצף תאים לאורך ממד כלשהו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֵלֶק מִשְׁתַּנֶּה חלק משתנה חלק של רשומה המורכב מעצמי נתונים שטיפוסי הנתונים המוכרזים שלהם יכולים להיות שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַבְחִין מבחין צרף שפה דמוי פרמטר המציין את מבנה הנתונים שבו יש להשתמש ברשומה משתנה נתונה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר פרמטר בשפות תכנות – צרף שפה המשמש להעברת עצמי נתונים או ערכי נתונים בין פִּרקָנים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר מַמָּשִׁי פרמטר ממשי פרמטר כגון ביטוי, מזהה או צרף שפה אחר, המשמש בקריאה או ביצירת אִדְגּוּם יסוד כללי כדי לסמך עצמי נתונים להכרזות המתאימות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פָּרָמֵטֶר פוֹרְמָלִי פרמטר פורמלי פרמטר המוגדר בהכרזה של פִּרקָנים מסוימים, שאליו מסמכים את הפרמטר הממשי בעת קריאה או בעת יצירת אִדְגּוּם יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִמּוּךְ פָּרָמֶטְרִים סימוך פרמטרים התאמת הפרמטרים הפורמליים לפרמטרים הממשיים המפורטים בעת קריאה או בעת יצירת אִדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּכוּנַת נְתוּנִים תכונת נתונים תכונה מוגדרת מראש של טיפוס נתונים, עצם נתונים, פִּרקָן או צרף שפה אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁיּוּךְ שֵׁם שיוך שם אמצעי להתייחסות לצֶרף שפה בתחום של חלק מתכנית, על ידי התייחסות אל החלק ואל מזהה שהוכרז לצֶרף השפה באותו חלק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כִּנּוּי כינוי מזהה חלופי של צרף שפה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצְבִּיעַ מצביע בשפות תכנות – עצם נתונים שערך הנתונים שלו הוא מען של עצם נתונים אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצְבִּיעַ רֵיק מצביע ריק מצביע שבמפורש אינו מצביע על שום עצם נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נְתוּנִים לֹא-תְּקֵפִים נתונים לא-תקפים נתונים שאינם קבילים ביישום וייתכן שאינו יכול לעבדם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-מַחְרֹזֶת תת-מחרוזת מחרוזת שהיא חלק של מחרוזת אחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-מַעֲרָךְ תת-מערך מערך שהוא חלק של מערָך אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַעֲרָךְ דִּינָמִי מערך דינמי מערך שגודלו יכול להשתנות במהלך הרצת התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֵּבַת עֶצֶם תיבת עצם תיבה שבה מוצגים השם והטיפוס של העצם שנבחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְתַוֵּךְ שְׁמוֹת עֲצָמִים מתווך שמות עצמים שירות המאפשר לעצמים הבנויים על פי כללי CORBA (ארכיטקטורה אחידה למתווך שמות עצמים) לאתר זה את זה ולתקשר ביניהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֵרֶךְ לֹא-פָּרִיק ערך לא-פריק עֵרֶךְ נְתוּנִים שלא ניתן לפרק אותו יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נְתוּנִים טיפוס נתונים קבוצה מוגדרת של עצמי נתונים בעלי מבנה נתונים מסוים וקבוצת פעולות מותרות, כך שעצמי נתונים אלה יכולים לשמש אופרנדים בביצוע של כל אחת מפעולות אלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מֻפְשָׁט טיפוס מופשט טיפוס נתונים המבוסס על מודל מתמטי שבו מבנה נתונים מתואר על ידי רשימת פעולות או תכונות הזמינות במבנה הנתונים ועל ידי המאפיינים הפורמליים של אותן פעולות, כשהמִמשקים מופרדים מהמימוש הפנימי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס כָּמוּס טיפוס כמוס טיפוס נתונים שיש לו מִמשקים מוגדרים גלויים לציבור ואִילו הפעולות המסומכות אליו ממומשות באופן פרטי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס סְקָלָרִי טיפוס סקלרי טיפוס נתונים שכל היקרות שלו מייצגת כמות המבוטאת על ידי ערך יחיד (סקלר)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס פָּשׁוּט טיפוס פשוט טיפוס נתונים המייצג ערך לא-פריק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס לֹא-פָּרִיק טיפוס לא-פריק טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו הוא ערך נתונים יחיד שאינו ניתן לחלוקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס לוֹגִי טיפוס לוגי טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו עשוי לקבל רק ערכים לוגיים (בדרך כלל 'אמת' או 'שקר') ושאפשר להפעיל עליו אופרטורים לוגיים בלבד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טְוָח טווח בשפות תכנות – קבוצת ערכי נתונים סמוכים מטיפוס סקלרי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מַמָּשִׁי טיפוס ממשי טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר ממשי, ייתכן על ידי קירוב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נְקֻדָּה קְבוּעָה טיפוס נקודה קבועה טיפוס נתונים ממשי שכל עצם נתונים שלו מבוטא בשיטת ייצוג בנקודה קבועה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נְקֻדָּה צָפָה טיפוס נקודה צפה טיפוס נתונים ממשי שכל עצם נתונים שלו מבוטא בשיטת ייצוג בנקודה צפה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס סוֹדֵר טיפוס סודר טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג איבר של קבוצה סדורה הניתנת למנייה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס צִיּוּן טיפוס ציון טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג ציון של מקום בתוך מערך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מִסְפָּר שָׁלֵם טיפוס מספר שלם טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר שלם בטווח נתון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נִמְנִים טיפוס נמנים טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו נמנה במפורש בעת הכרזת טיפוס הנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מִסְפָּרִי טיפוס מספרי טיפוס סקלרי שכל עצם נתונים שלו מייצג מספר שלם או קירוב של מספר ממשי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס תָּו טיפוס תו טיפוס סודֵר שכל עצם נתונים שלו מייצג תו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מַחְרֹזֶת טיפוס מחרוזת טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מחרוזת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מַצְבִּיעַ טיפוס מצביע טיפוס נתונים שכל עצם נתונים שלו מייצג מצביע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מַעֲרָךְ טיפוס מערך טיפוס נתונים מורכב שרכיביו הם מאותו טיפוס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס רְשׁוּמָה טיפוס רשומה טיפוס נתונים מורכב שרכיביו הם שדות או טיפוסי רשומות אחרים. לדוגמה, רשומת פרטים אישיים עשויה לכלול נתונים אישיים ערוכים בשדות או בתת-רשומות בתוכה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס רְשׁוּמָה מִשְׁתַּנֶּה טיפוס רשומה משתנה טיפוס רשומה בעל חלק משתנה המפרט מבחָר של הרכבי רכיבים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-טִיפּוּס תת-טיפוס טיפוס נתונים הנגזר מטיפוס נתונים אחר על ידי הפעלת אילוץ אחד או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס בָּסִיס טיפוס בסיס טיפוס נתונים שממנו בונים טיפוס נגזר. השוו 'טיפוס הורה'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִלּוּץ אילוץ הגבלת הטווח או הפעולות של טיפוס נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס פְּרָטִי טיפוס פרטי בתוך תכנית – טיפוס נתונים שהמבנה שלו, קבוצת ערכיו ופעולותיו מוגדרים, אך זמינותו מוגבלת למרכיבים מיוחסים (privileged) של אותה תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מֻגְבָּל טיפוס מוגבל טיפוס נתונים פרטי שבו רק פעולות או תכונות-נתונים שהוכרזו במפורש זמינות מחוץ לחלק התכנית הכולל אותן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס הוֹרֶה טיפוס הורה טיפוס נתונים המשמש תבנית ליצירת טיפוסי נתונים חדשים. השוו 'טיפוס בסיס' ו'טיפוס נגזר'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נִגְזָר טיפוס נגזר טיפוס נתונים שערכי נתוניו ופעולותיו הם שכפול של ערכי נתונים ופעולות של טיפוס הורה קיים. השוו: 'טיפוס הורה'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֲמָרַת טִיפּוּס המרת טיפוס בשפות תכנות – המרת הייצוג של ערך נתונים מטיפוס נתונים אחד לערך נתונים מטיפוס נתונים אחר, המבוצעת בדרך כלל כדי למנוע אי-התאמה לא חוקית של טיפוסי נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַטְפָּסָה חֲזָקָה הטפסה חזקה אכיפת הדרישה שטיפוסי הנתונים של אופרנדים בצֶרף שפה יהיו תואמים לטיפוסי הנתונים של הפעולה או כאלה שעברו המרת טיפוס לפני שהפעולה בוצעה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַטְפָּסָה חַלָּשָׁה הטפסה חלשה ביצוע פעולות ללא אכיפת התאמה בין טיפוסי הנתונים של האופרנדים בצֶרף שפה ובין טיפוסי הנתונים של פעולה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מֻבְנֶה טיפוס מובנה טיפוס נתונים המזוהה באמצעות מזהה מוגדר מראש, ששפת תכנות מספקת פעולות נאותות לגביו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס סְתָמִי טיפוס סתמי טיפוס הנתונים של סמינים מספריים וטיפוס הנתונים של תוצאת כמה פעולות מוגדרות מראש, המשמשים לעמידה בדרישות של הטפסה חזקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֲלוּם שֵׁם עלום שם מתייחס לעצם נתונים שאין לו הכרזה מפורשת של טיפוס נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּסְדִּיר תסדיר בשפות תכנות – צרף שפה המפרט באמצעות תווים את הייצוג של עצמי נתונים ברשומה, בקובץ, במסר, בהתקן אחסון או באפיק שידור. הפועל: תִּסְדֵּר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּמוּנָה תמונה בשפות תכנות – צרף שפה המתאר את התסדיר של עצמי נתונים מטיפוס מחרוזת באמצעות דגם סמין המורכב ממחרוזת תווים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס דַּיִק-יָחִיד טיפוס דיק-יחיד טיפוס נתונים המאחסן מספרים בשיטת ייצוג בנקודה צפה בדיק יחיד (32 סיביות)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס דַּיִק-כָּפוּל טיפוס דיק-כפול טיפוס נתונים המאחסן מספרים בשיטת ייצוג בנקודה צפה בדיק כפול (64 סיביות)
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מִשְׁתַּנֶּה טיפוס משתנה טיפוס נתונים המאפשר אחסון נתונים מטיפוסים שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפָּט משפט יחידה תחבירית המסתיימת בצורה מפורשת והמייצגת הכרזה או קביעה של יחידת עבודה, הכוללת זיהוי של הפעולות לביצוע, של אופרנדים (אם יש) לשימוש בביצוע אותן פעולות, וייעוד לתוצאות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפָּט מֻרְכָּב משפט מורכב משפט הכולל כמה משפטים שכל אחד מהם שקול תחבירית למשפט פשוט; מונח זה שונה מ'משפט מורכב' בשפה טבעית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַצָּבָה משפט הצבה, הַצָּבָה הצבה משפט פשוט המחליף את ערך הנתונים הנוכחי של משתנה בערך נתונים חדש המפורט בביטוי. הפועל: הִצִּיב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט יְצִיאָה משפט יציאה משפט פשוט המשמש לסיום הביצוע של צֶרף השפה שבו הוא מופיע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט חֲזָרָה משפט חזרה צרף שפה בתוך פִּרקָן המציין את הסיום של מעקובת ביצוע (או כמה מעקובות כאלה) באותו פִּרקָן והגורם לקפיצה לנקודה שצוינה בַּפִּרקָן הקורא, וייתכן שהוא גם מעביר אליו תוצאות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חָזַר חזר ביצע משפט חזרה הגורם לקפיצה לתכנית הקוראת

return return v. intransitive
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֶחְזִיר החזיר סיפק ערך נתונים לתכנית הקוראת בעת ביצוע משפט חזרה

return return v. transitive
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּנִיסָה כניסה נקודת ההתחלה של מעקובת ביצוע הנמצאת בתחילת תת-תכנית או במקום אחר המצוין על ידי שם כניסה בתת-התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שֵׁם כְּנִיסָה שם כניסה מזהה המציין את נקודת ההתחלה של מעקובת ביצוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "עֲבֹר" משפט "עבור" משפט פשוט המכתיב במפורש מעבר של בקרת התכנית ממקומה הנוכחי במעקובת הביצוע למשפט מטרה המזוהה בדרך כלל על ידי תווית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט תְּנַאי משפט תנאי משפט מורכב הכולל ביטוי תנאי ומעקובת של משפטים שביצועם מותנה בתוצאת ההערכה של ביטוי התנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בִּטּוּי תְּנַאי ביטוי תנאי ביטוי שתוצאת ההערכה שלו קובעת אם תנאי מוגדר מתקיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "אִם" משפט "אם" משפט תנאי הגורם לביצוע של אחד המשפטים המרכיבים אותו על פי ערך האמת של ביטוי התנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "מִקְרֶה" משפט "מקרה" משפט תנאי הגורם לביצוע אחד מכמה משפטים חלופיים על פי תוצאת ההערכה של ביטוי תנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט חִזְרוּר משפט חזרור משפט מורכב הכולל מנגנון לבקרת ביצוע נשנה של המשפטים שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף "כָּל עוֹד" צרף "כל עוד" צרף שפה לבקרת חִזְרוּר המגדיר מבחן לביצוע לפני כל צעד חִזְרוּר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף "עַד אֲשֶׁר" צרף "עד אשר" צרף שפה לבקרת חִזְרוּר המגדיר מבחן לביצוע אחרי כל צעד חִזְרוּר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף "בַּעֲבוּר" צרף "בעבור" צרף שפה לבקרת חִזְרוּר המגדיר את המבחן לביצוע בקרת החזרור, המבוסס בדרך כלל על משתנה בקרת חזרור ועל הוראת השינוי שלו שיש לבצע בין כל שני צעדי חזרור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "בַּצַּע" משפט "בצע" בשפת Cobol – משפט מורכב המורה להעביר את הבקרה לשגרה אחת או יותר ולהחזירה בתום הביצוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט גּוּשׁ משפט גוש מעקובת כרוכה של משפטים שניתן להתייחס אליה כאל יחידה תחבירית אחת ושעשוי להיות לה מזהה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַשְׁהָיָה משפט השהיה משפט פשוט הגורם להשהיית הביצוע של משימה הכוללת בקשת השהיה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט נְטִישָׁה משפט נטישה משפט פשוט הגורם לסיום שגוי של משימה אחת או יותר ועל ידי כך מונע כל מפגש נוסף עם משימה כזו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַעֲלָאַת חָרִיג משפט העלאת חריג משפט פשוט הגורם להיקרות של חריג והמפיץ אותו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט קַבָּלָה משפט קבלה משפט מורכב בתוך משימת שרת הגורם לה להמתין עד שמשימה אחרת או התכנית הראשית יבצעו משפט קריאת כניסה לסנכרון משימות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט בְּרִירָה משפט ברירה משפט מורכב המאפשר למשימה קוראת או למשימה נקראת לבחור בין דרכי פעולה חלופיות, או להמתין
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַמְתָּנָה בּוֹרֶרֶת משפט המתנה בוררת משפט ברירה הממתין לקריאה ממשפט קריאת כניסה לפני שהוא מבצע את מעקובת המשפטים שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בִּטּוּי ביטוי צרף שפה המגדיר חישוב של ערך נתונים על פי אופרנד אחד או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רַב טִיפּוּסִים רב טיפוסים מתייחס לביטוי המכיל שני טיפוסי נתונים או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְדִימוּת אוֹפֵּרָטוֹרִים קדימות אופרטורים כלל המגדיר את סדר הביצוע של אופרטורים בתוך ביטוי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף הַחְלָטָה צרף החלטה צרף שפה המנחה את המחשב להחליט על סמך השוואה ולאחר מכן להסתעף לקוד מתאים לצורך הביצוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִגּוּד איגוד מבנה נתונים המאוחסן פעם אחת והמאפשר גישה אליו לפי טיפוסי נתונים שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אוֹפֵּרָטוֹר לוֹגִי אופרטור לוגי אופרטור שכל אופרנד ותוצאה שלו מקבלים ערך אחד מבין שני ערכים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אוֹפֵּרָטוֹר יֻחְסָה אופרטור יוחסה סמל המשמש לקביעת יוחסה בין אופרנדים בתוך ביטוי, לדוגמה, שווה =, לא שווה <>, גדול מן <, קטן מן >, גדול מן או שווה ל- =<, קטן מן או שווה ל- =>
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצְבִּיעַ חָכָם מצביע חכם אופרטור מצביע עמוס משמעויות המציינות דרישה להחזרת מצביע; ראו 'עמיסת משמעויות'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט טְעִינָה משפט טעינה הוראה הטוענת טופס לזיכרון ללא הצגתו
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף סִעוּף צרף סיעוף צרף שפה המפרט, באמצעות ייחוס לתוויות, ברירה בין סדרי ביצוע שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקָן פרקן מוֹדוּל; חלק של תכנית שפותח כך שיהיה נבדל או בר זיהוי בכל הקשור לפעולות כגון הידור, כריכה או ביצוע, והעשוי להדד (to interact) עם תכניות אחרות או עם חלקים אחרים של אותה תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גּוּף גוף בשפות תכנות – צרף שפה המהווה את החלק הבציע של משפט או של פִּרְקָן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-תָּכְנִית תת-תוכנית פִּרְקָן מזוהה הנקרא במהלך תזרים הבקרה מתכנית אחרת או מפִּרְקָן אחר באמצעות צרף שפה מיוחד, ושממנו חוזר תזרים הבקרה לתכנית הקוראת או לפִּרְקָן הקורא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁגְרַת הֶמְשֵׁךְ שגרת המשך קבוצת פקודות שכאשר היא נקראת שנית לאחר ביצוע אחד, היא מחדשת את פעולתה במקום שממנו חזרה בביצוע הקודם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה קריאה בשפות תכנות – הוראה להעביר את הבקרה מפִּרקָן אחד לפִרקָן אחר, ובדרך כלל משתמע מזה שהבקרה תוחזר לפִּרקָן הקורא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קָרָא קרא ביצע קריאה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְפִי שֵׁם קריאה לפי שם קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את השמות של פרמטר אחד או יותר שיש להעריך, בכל פעם שהפִּרקָן הקורא משתמש בפרמטר המסומך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְפִי מַעַן קריאה לפי מען קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את המענים של הפרמטרים המועברים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְפִי עֵרֶךְ קריאה לפי ערך קריאה שבה הפִּרקָן הקורא מספק לפִּרקָן הנקרא את הערכים הממשיים של הפרמטרים המועברים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְתַת-תָּכְנִית קריאה לתת-תוכנית קריאה המפעילה תת-תכנית. לדוגמה, משפט קריאה לנוהל, קריאה לפונקצייה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-שִׁגְרָה תת-שגרה תת-תכנית שאינה מחזירה ישירות ערכי נתונים, אלא כחלק ממנגנון העברת פרמטרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיָּה פונקצייה בשפות תכנות – תת-תכנית, בדרך כלל בעלת פרמטרים פורמליים, המפיקה ערך נתונים שאותו היא מחזירה לנקודת הקריאה שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְפוּנְקְצִיָּה קריאה לפונקצייה צרף שפה המספק את הפרמטרים הממשיים הנחוצים לקריאה של פונקצייה ולביצועה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-יְחִידָה תת-יחידה גוף של פִּרקָן המהודר בנפרד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תּוֹתָב תותב מבנה שלדי של גוף, המציין שהחלק הבציע של פִּרקָן מוגדר בתת-יחידה אחרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חִבּוּר חיבור בשפות תכנות – טכניקה המאפשרת הידוד בין פִּרקָנים, בייחוד בין קריאות לנוהל ובין נהלים אסינכרוניים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִמּוּךְ פָּרָמֶטְרִים לְפִי שֵׁם סימוך פרמטרים לפי שם בקריאה לתת-תכנית – קריאה בשמות מפורשים לפרמטרים פורמליים בהתאמה לפרמטרים ממשיים כדי ליצור סימוך פרמטרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִמּוּךְ פָּרָמֶטְרִים לְפִי מָקוֹם סימוך פרמטרים לפי מקום בקריאה לתת-תכנית – התאמת הפרמטר הממשי לפרמטר פורמלי הנמצא באותו מקום בהכרזה של תת-התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצַּב פָּרָמֵטֶר פוֹרְמָלִי מצב פרמטר פורמלי מאפיין המציין אם ניתן להעריך פרמטר פורמלי ללא שינוי שלו, אם ניתן לתת לו ערך חדש או אם ניתן להעריכו ולשנותו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הוֹרָאַת מַקְרוֹ הוראת מקרו, מַקְרוֹ מקרו הוראה המפעילה הגדרת מקרו ברמת שפת התכנות הקוראת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְרִיאָה לְמַקְרוֹ קריאה למקרו משפט המפעיל הגדרת מקרו ברמת שפת התכנות הקוראת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַגְדָּרַת מַקְרוֹ הגדרת מקרו מעקובת מוגדרת מראש של פקודות, של משפטים או של הוראות, המחליפה כל הוראת מקרו או קריאה למקרו מתאימות המתייחסות אליה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֲבִילָה חבילה בשפות תכנות – פִּרקָן שנתכן (designed) לספק הפשטה, כמיסה או הסתרת מידע באמצעות ההקבצה של צרפי שפה המקושרים ביניהם לוגית, כגון טיפוסי נתונים, עצמי נתונים באותם טיפוסי נתונים, ותת-תכניות עם פרמטרים מאותם טיפוסי נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזַת חֲבִילָה הכרזת חבילה ההכרזה הנפרדת של אותם צרפי שפה שהמפרטים שלהם נדרשים מחוץ לחבילה, למטרות מישוק או הידור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֵלֶק נִרְאֶה חלק נראה החלק של הכרזת חבילה המספק את הפרטים הדרושים למשתמשים בעצמים או בשירותים של החבילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֵלֶק פְּרָטִי חלק פרטי החלק של הכרזת חבילה המספק את הפרטים המבניים הנחוצים לתהליך הפיתוח אך אינם רלוונטיים ואינם נגישים למשתמשי החבילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
-יְסוֹד -יסוד, גֵּנֵרִי גנרי המשמש תבנית (template) ליצירת צרף שפה ממשי בטיפוסי הנתונים הישימים תוך עמידה בדרישות כללי ההטפסה החזקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַכְרָזַת יְסוֹד הכרזת יסוד, הַכְרָזָה גֵּנֵרִית הכרזה גנרית ההכרזה של צֶרף יסוד המציג את פרמטרי היסוד המיועדים להחלפה בפרמטרים ממשיים במהלך בניית אדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גּוּף יְסוֹד גוף יסוד, גּוּף גֵּנֵרִי גוף גנרי הגוף של צרף יסוד המשמש תבנית (template) לגופים של צרפי שפה ממשיים בשפת התכנות במהלך בניית אדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּעֻלַּת יְסוֹד פעולת יסוד, פְּעֻלָּה גֵּנֵרִית פעולה גנרית פעולה עמוסת משמעויות (overloaded) שאינה מצביעה על פעולה מסוימת אחת אלא מספקת פרמטרים פורמליים לפרמטרים ממשיים של טיפוסי נתונים מסוימים. השוו 'עמיסת משמעויות'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חֲבִילַת יְסוֹד חבילת יסוד, חֲבִילָה גֵּנֵרִית חבילה גנרית חבילה שנתכנה לשמש תבנית (template) לאלגוריתמים קשורים או לפעולות קשורות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקַן יְסוֹד פרקן יסוד, פִּרְקָן גֵּנֵרִי פרקן גנרי תבנית פרמטרית ליצירת פִּרְקָנים באמצעות אדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִדְגּוּם יְסוֹד אדגום יסוד, אִדְגּוּם גֵּנֵרִי אדגום גנרי תהליך הפתרון של פרמטרי יסוד של פִּרקן יסוד כדי ליצור פרקן מוחשי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֶדְגַּם יְסוֹד אדגם יסוד, אֶדְגָּם גֵּנֵרִי אדגם גנרי פִּרקָן מוחשי הנגזר מתוך פִּרקן יסוד בתהליך יצירת אִדגום יסוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נֹהַל כְּלָלִי נוהל כללי קבוצת פקודות שאפשר לקרוא לה מכמה מקומות בתכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-נֹהַל תת-נוהל קבוצת פקודות המבצעת משימה מוגדרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גּוּשׁ בְּסִיסִי גוש בסיסי בשפות תכנות – מעקובת הוראות בעלת נקודת כניסה יחידה, נקודת יציאה יחידה וללא הסתעפויות פנימיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קוֹד תָּכְנִית קוד תוכנית אוסף הוראות היוצרות תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תִּעוּד פְּנִימִי תיעוד פנימי הערות ותזכורות הנכללות בקוד המקור של תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יְחִידַת תִּרְגּוּם יחידת תרגום יחידת קוד מקור בסיסית המוגשת למהדר לתִרגום והכוללת את קובץ המקור ואת כל הקבצים הנלווים הנדרשים להידור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יְחִידַת קִשּׁוּר יחידת קישור ישות יחידה המוגשת לַמְקשֵר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סֵמֶל חִיצוֹנִי סמל חיצוני שם של פונקצייה או פריט נתונים בקובץ יעד הזמינים לקישור מקובצי יעד אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקַן קוֹד פרקן קוד חלק של תכנית יישום הכולל קוד מוגדר הנדרש לביצוע התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לוּלָאָה נִבְדֶּקֶת רֹאשׁ לולאה נבדקת ראש לולאה שבדיקת התנאי שלה מבוצעת בתחילת העיבוד שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לוּלָאָה נִבְדֶּקֶת זָנָב לולאה נבדקת זנב לולאה שבדיקת התנאי שלה מבוצעת בסוף העיבוד שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּרְמִיל תרמיל רכיב תכנה רב שימושים הכתוב בשפת JAVA
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְכָל מכל ישות המספקת לרכיבים שבתוכה שירותי ניהול מחזור חיים, אבטחה, פריסה וזמן ריצה וכן שירותים מיוחדים לפי טיפוס המכל
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֵזוֹר הֶגְבֵּל אזור הגבל מספר רכיבי מערכת המשתפים פעולה כדי לאבטח את משאבי המערכת כנגד ניסיון גישה לא-מורשית או זדונית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְבֵּר מחבר מנגנון הרחבה תקני המספק קישוריות בין מכלים ויישומים
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֶּפֶס בַּיִת תפס בית עצם שניתן להשתמש בו כדי להשיג פנייה אל מִמשק הבית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֹּכֶן בָּצִיעַ תוכן בציע יישום המורץ מתוך קובץ סימני עריכה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּכְמִין תכמין מנגנון סמוי לא-מזיק בתכנית המשופעל לאחר שמשתמש מבצע מעקובת סתומה של פעולות
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּרְקַן טֹפֶס פרקן טופס קובץ המכיל קוד מקור של תכנית טופס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס חוֹבָה טופס חובה טופס הקבוע במקומו על המרקע ודורש פעולת משתמש לשם המשך העבודה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס רְשׁוּת טופס רשות טופס בלתי מחייב שאינו דורש פעולת משתמש לשם המשך העבודה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס פּוֹתֵחַ טופס פותח הטופס הראשון המוצג עם סיום טעינת יישום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַרְחָבָה הרחבה תכנית מחשב שאינה מתפקדת כשלעצמה, אלא נתכנה כדי שתשולב בתכנית אחרת לשם שיפורה או הרחבת תפקודיה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טֹפֶס עֶלְיוֹן טופס עליון הטופס הנמצא ברמה הגבוהה ביותר במדרג טפסים
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נֹהַל אָסִינְכְּרוֹנִי נוהל אסינכרוני נוהל המתבצע ללא תיאום בזמן עם התכנית הקוראת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֶרְחַב שֵׁמוֹת מרחב שמות מתייחס לקבוצת שמות של אלמנטים או מאפיינים הקשורים ביניהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יַעַר יער קבוצה מסודרת של תת-עצים של צמתים בשפת סימני עריכה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תָּכְנִית רָאשִׁית תוכנית ראשית בשפות תכנות – פִּרקָן של תכנית, המבוצע ראשון והיכול גם להפעיל פרקנים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְשִׂימָה משימה בשפות תכנות – פִּרקָן הניתן לביצוע בו-זמנית עם פִּרקָנים אחרים במחשב רב מעבדים או בסירוג במעבד אחד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֶטַע קְרִיטִי קטע קריטי חלק של משימה שבמהלך ביצועו אסור הביצוע של משימות אחרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִנְכְּרוּן מְשִׂימוֹת סנכרון משימות תיאום בזמן הפעילות של משימות באמצעים שונים כגון אתת, משגוח או מפגש, כך שבכל פעם יבוצע רק תהליך אחד מתוך כמה תהליכים מקבילים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִפְגָּשׁ מפגש בשפות תכנות – ההידוד (interaction) בין שתי משימות בנקודה מסוימת בכל ביצוע של המשימה, שבה עיבוד אחד עשוי להמתין לעיבוד אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אַתָּת אתת בשפות תכנות – מבנה נתונים משותף לבקרה, באמצעות תור, של הגישה למשאבים הזמינים לכמה משימות, משימה אחת בכל פעם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַשְׁגּוֹחַ משגוח בשפות תכנות – עצם נתונים משותף וקבוצת פעולות העשויות לטפלל אותו, המיועדים לבקרה על גישות למשאבים, אחד בכל פעם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֲרִיכָה עריכה בשפות תכנות – התמרת ערכים לייצוג המתאים לתסדיר נתון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סֵדֶר בִּצּוּעַ סדר ביצוע הסדר שבו מבוצעים הכרזות, משפטים וחלקי משפטים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זְרִימַת בַּקָּרָה זרימת בקרה סדר הביצוע בכל אחד מהנתיבים האפשריים בתכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תּוֹצָא לְוַאי תוצא לוואי כל תוצאה עקיפה הנגרמת מביצוע של ביטוי, משפט או תת-תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִטּוּב בְּסִיסִי מיטוב בסיסי מיטוב שאינו משנה בדרך כלל את ההתנהגות של קוד מקור מובנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִטּוּב תַּקִּיף מיטוב תקיף מיטוב היכול לשנות את ההתנהגות של קוד מובנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִטּוּב מְבֻסַּס-מִתְאָר מיטוב מבוסס-מתאר מיטוב שבו המהדר והמקשר עובדים יחד למיטוב של יישום על בסיס מתאר הנתונים המושג תוך כדי הרצת היישום על נתוני קלט טיפוסיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַצְנָרַת תָּכְנָה הצנרת תוכנה התמרת קוד מקור הממטבת ביצוע של לולאות בתכנית, המכילות פעולות אריתמטיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יִחוּד שֵׁמוֹת ייחוד שמות תהליך חילול של מזהים פנימיים חד-משמעיים ממזהים בקוד המקור כדי לפתור בעיות הקשורות לתחום המשתנים ועמיסת משמעויות. השוו 'הסרת ייחוד שמות'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֲסָרַת יִחוּד שֵׁמוֹת הסרת ייחוד שמות תהליך שינוי הייצוג הפנימי של מזהים חזרה למזהים שבקוד המקור. השוו 'ייחוד שמות'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַשְׁוָאָה בִּינָרִית השוואה בינרית השוואת תווים לפי הייצוג הבינרי הפנימי שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פִּתְרוֹן מַעַן פתרון מען בקריאה לפונקצייה, תהליך המרת שם לוגי של עצם במען הפיזי שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טַפְלָל טפלל פונקציית קלט–פלט המתירה ביצוע של פעולות קלט–פלט מיוחדות המאפשרות חילוץ מזרם הקלט או תחיבה לזרם הפלט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הוֹסָפָה הוספה חיבור ערך לצובר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַפְחָתָה הפחתה הפחתת ערך מצובר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַעֲבָרָה העברה העברת נתונים מנוהל קורא לנוהל נקרא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּעֻלָּה לֹא-פְּרִיקָה פעולה לא-פריקה פעולה שאינה יכולה להתבצע באופן חלקי ולכן מתבצעת בשלמותה או בכלל לא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קִבּוּעַ קיבוע בעיבוד תנועות, הפעולה המקבעת את כל העדכונים של משאבים המעורבים בתנועה. השוו 'הסגה' – rollback
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַסָּגָה הסגה בעיבוד תנועות, הפעולה המבטלת את כל העדכונים של משאבים המעורבים בתנועה ומחזירה אותם למצבם הקודם. השוו 'קיבוע' – commit
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רָמַת בִּידוּד תְּנוּעָה רמת בידוד תנועה המידה שבה מצבי ביניים של נתונים המעודכנים על ידי תנועה, נראים לתכניות בו-זמניות אחרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַשְׁמָשַׁת זִכָּרוֹן השמשת זיכרון תהליך אוטומטי לגילוי ושחרור של קטעי זיכרון תפוסים שאינם בשימוש, לצורך שימוש חוזר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זֶרֶם זרם זרם בתים של נתונים המועברים משולח למקבל
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שְׁגִיאָה לוֹגִית שגיאה לוגית שגיאה הנגרמת ממשפטים נכונים תחבירית המניבים תוצאות לא רצויות או לא צפויות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טָעוּת עִגּוּל טעות עיגול טעות חישוב המתרחשת כשאין די סיביות להחזקת המנטיסה של מספר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁיטוֹת מַעֲנֶה שיטות מענה שיטות שמומשו בתוך רכיב תכנית והמשמשות למענֶה לקריאות של המערכת או של המכל, הנוגעות לאירועים במחזור החיים של הרכיב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִלּוּץ נְתוּנֵי מִשְׁתַּמֵּשׁ אילוץ נתוני משתמש מגבלה המציינת כיצד להגן על הנתונים במעבר בין לקוח ובין מכל, אם באמצעות מניעת הטיפול בנתונים ואם בחסימת הציתות להם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בַּקָּרָה עַל יְדֵי קוֹצֵב זְמַן בקרה על ידי קוצב זמן בקרת תכנית המבוצעת על ידי רכיב בתכנית המודיע לַיישום על פרקי זמן קצובים או על שעות מוגדרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַעֲרָכָה הערכה חישוב של ביטוי, פונקצייה או טופס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּרִיכָה מְקֻבַּעַת כריכה מקובעת כריכה שבה אסור לשנות את היוחסה (relation) בין המזהה לבין העצם שהוא מייצג
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֲקִיפָה עקיפה פקודה בשפת תכנות המנחה את המחשב להתעלם מהנחיות קודמות ולהשתמש במקומן בהנחיות הנקובות בפקודה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַסְתָּרַת מֵידָע הסתרת מידע מניעת גישה לצֶרף שפה, או מניעת הידיעה עליו או על פרטים מסוימים שלו, למעט הפרטים שחיוני למשתמש לדעת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כָּמַס כמס הֵחיל הסתרת מידע על צרף שפה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּמִיסָה כמיסה התהליך או התוצאה של הסתרת מידע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּרָטִי פרטי נָגִיש רק לפונקציות חברות ולידידים של אותה מחלקה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוּגָן מוגן נָגִיש רק לפונקציות חברות ולידידים של אותה מחלקה, או לפונקציות חברות ולידידים שנגזרו מאותה מחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֶצֶם עצם בתכנות כוון עצמים – ישות המורכבת מקבוצת פעולות ומנתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֶסֶר מסר בשפות תכנות – פנייה לעצם שיבצע אחת מפעולותיו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פְּרוֹטוֹקוֹל פרוטוקול בשפות תכנות – קבוצת כללים הקובעת את התנהגות העצמים בעת חילופי מסרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁיטָה שיטה בשפות תכנות – פעולה שעצם מבצע עם קבלת מסר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלָקָה מחלקה בשפות תכנות – תבנית של עצמים המגדירה את המבנה הפנימי ואת קבוצת הפעולות בכל אֶדגם (instance) שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רַב-צוּרָתִיּוּת רב-צורתיות היכולת של עצמים שונים להגיב בצורה שונה לאותו מסר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יְרִישָׁה ירישה העתקת המבנה הפנימי וקבוצת הפעולות בשלמותם או בחלקם, ממחלקה אחת למחלקה שמתחתיה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֲצִילָה אצילה העתקת המבנה הפנימי וקבוצת הפעולות בשלמותם או בחלקם, מעצם אחד לעצם אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּווּן עֲצָמִים כוון עצמים תומך בעצמים ובמחלקות ומאפשר ירישה ואצילה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אַרְגּוּמֵנְט תַּבְנִית ארגומנט תבנית בתכנות כוון עצמים, שלד או תיאור המשמשים לבניית קבוצה אינסופית של ישויות, עצמים, מחלקות או פונקציות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּבְנִית מַחְלָקָה תבנית מחלקה תבנית המגדירה קבוצה לא חסומה של מחלקות קרובות לוגית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלֶקֶת בָּסִיס מחלקת בסיס מחלקה שממנה נגזרות מחלקות אחרות על ידי ירישה, וגם היא עצמה יכולה להיגזר ממחלקת בסיס אחרת
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלֶקֶת לִבָּה מחלקת ליבה מחלקה או ממשק ציבוריים שהם חברים מקובלים בתשתית המאפשרת לתכנית מחשב להתבצע בכל מערכת הפעלה שבה משולבת אותה תשתית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֵטָא-מַחְלָקָה מטא-מחלקה מחלקה שהאדגמים שלה הם עצמם מחלקות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלָקָה מֻפְשֶׁטֶת מחלקה מופשטת מחלקה המוגדרת כמבנה-על שאין יוצרים ממנה אדגמים ישירים אלא רק תת-מחלקות שמהן בונים אדגמים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלֶקֶת-עָל מחלקת-על מחלקה ברמה גבוהה שמורישה שיטות ומאפיינים (נתונים ועיבוד) במורד מִדרַג המחלקות לתת-מחלקות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּת-מַחְלָקָה תת-מחלקה מחלקה במורד מִדרַג המחלקות שיורשת שיטות ומאפיינים (נתונים ועיבוד) ממחלקת-על שמעליה ומשתמשת בהם לאִדגוּם עצמים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נָתוּן חָבֵר נתון חבר משתנה מסומך למחלקה הנגיש לשיטות ולאדגמים של המחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תַּבְנִית פוּנְקְצִיּוֹת תבנית פונקציות תבנית המגדירה קבוצה לא חסומה של פונקציות קרובות לוגית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיַּת תַּבְנִית פונקציית תבנית טיפוס או קבוע המוגדרים בתבנית כדי לייעד את התבנית לשימוש מיוחד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיַּת גִּישָׁה פונקציית גישה פונקצייה ציבורית בהגדרת מחלקה שייעודה לספק גישה לנתונים פרטיים של המחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיָּה יְדִידָה פונקצייה ידידה פונקצייה שאינה חברה במחלקה אך יש לה גישה לנתונים חברים ולפונקציות חברות – הפרטיים והמוגנים – של המחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיָּה תְּחוּבָה פונקצייה תחובה פונקצייה שהקוד שלה מועתק לכל מקום שהיא נקראת ממנו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
פוּנְקְצִיַּת יְסוֹד פונקציית יסוד, פוּנְקְצִיָּה גֵּנֵרִית פונקצייה גנרית פונקצייה שהתנהגותה נקבעת על פי טיפוסי הפרמטרים הממשיים שלה והכוללת בדרך כלל כמה שיטות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּישָׁה פְּרָטִית גישה פרטית גישה מבחוץ רק אל נתונים חברים או אל פונקציות חברות של אותה מחלקה, או אל פונקציות חברות שסומנו כ"ידידות" של המחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּישָׁה מוּגֶנֶת גישה מוגנת גישה הניתנת למחלקות נגזרות (תת-מחלקות) בלבד לשדה מוגן כאילו הוגדר כשדה פרטי שלהן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּישָׁה צִבּוּרִית גישה ציבורית גישה מלאה מבחוץ אל נתונים חברים או אל פונקציות חברות של מחלקה המוגבלת על ידי התחום בלבד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חָבֵר מוּגָן חבר מוגן נתון חבר או פונקצייה חברה הנגישים רק למחלקה שהגדירה אותם, או לכל מחלקה הנגזרת מאותה מחלקה ולכל הידידים של המחלקה שבה הוגדרו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חָבֵר צִבּוּרִי חבר ציבורי נתון חבר או פונקצייה חברה הנגישים לכל רכיב תכנית המשתמש במחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִדְגּוּם אוֹטוֹמָטִי אדגום אוטומטי אדגום של תבנית המבוצע אוטומטית, בנקודת השימוש בו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִדְגּוּם מְפֹרָשׁ אדגום מפורש אדגום של תבנית בהוראה מפורשת, בנקודת השימוש בו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֶדְגָּם יָשִׁיר אדגם ישיר אדגם שאודגם ישירות ממחלקה ולא מתת-מחלקה שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סְגִירָה סגירה בתכנות כוון עצמים – תהליך השלמת המילוי של כל האדגמים של תבנית בקבוצת יחידות קישור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רְשִׁימַת אִתְחוּל חֲבֵרִים רשימת אתחול חברים רשימת נתוני חבר המשמשת את הבנאי לאתחול נכון של עצם במחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִתְחוּל חָבֵר מֵחָבֵר אתחול חבר מחבר צורת אתחול מיוחדת המשמשת להעתקת רכיבים, זה אחר זה, מעצם מקור לעצם יעד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בַּנַּאי בנאי בתכנות כוון עצמים, פונקצייה המשמשת לאתחול עצמים מטיפוס המחלקה שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נַקַּאי נקאי בתכנות כוון עצמים, פונקצייה חברה מיוחדת במחלקה המשמשת לניקוי של עצמים מטיפוס המחלקה שלה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עוֹטְפָן עוטפן עצם (רכיב תכנה) הכומס עצמים (נתונים או רכיבי תכנה) אחרים ומספק להם ממשק מתאים לעצמים אחרים הפונים אל העצם הכמוס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁיטַת מַחְלָקָה שיטת מחלקה שיטה שאפשר להפעיל על כל עצם שאודגם במחלקה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֶתֵּר שִׁיטָה היתר שיטה היתר להפעלת קבוצה מוגדרת של שיטות מחלקה
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צִיּוּן ציון הצבעה על רכיב במערך באמצעות הפניה למערך על פי שמו בצירוף ביטוי שתוצאות הערכתו מגדירות את מיקומו של הרכיב במערך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַפְנָיָה עֲקִיפָה הפניה עקיפה מנגנון המאפשר הפניה באמצעות עצם נתונים, המצביע על צֶרף השפה המבוקש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִתְחֵל אתחל נתן ערך תחילי לעצם נתונים בראשית תפקודו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִתְרַחֲבוּת מתרחבות בשפות תכנות – היכולת של שפה לאפשר הגדרה של צרפי שפה ולאפשר את השימוש בהם לפי התחביר של צרפי השפה התקניים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַפְנָיָה הפניה צרף שפה, כגון מזהה, המציין צרף שפה מוכרז
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַפְנָיָה אֲחִידָה הפניה אחידה תכונת שפת תכנות, שבה כמה צרפי שפה הם שווי צורה מבחינת ההפניה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְתָאֵר פְּרִיסָה מתאר פריסה קובץ מפרט המסופק עם כל פִּרקן ויישום והמתאר את אופן הפריסה שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּכוּנַת אִפְשׁוּר תכונת אפשור תכונה שהערך שלה קובע אם עצם יגיב לאירועים שיוזם המשתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְאֻפְשָׁר מאופשר שתכונת האפשור שלו קובעת שהוא יגיב לאירועים שיוזם המשתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לֹא-מְאֻפְשָׁר לא-מאופשר שתכונת האפשור שלו קובעת שהוא לא יגיב לאירועים שיוזם המשתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אֵרוּעַ אירוע כל פעולת משתמש או מערכת המעוררת תגובה של יישום; מפרט לציון שינויים בתכונות או במצב של עצם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נֹהַל אֵרוּעַ נוהל אירוע פקודה המנחה עצם כיצד להגיב על אירוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוּנַע אֵרוּעִים מונע אירועים מגיב לקלט ממשתמשים או למסרים מיישומים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תִּכְנוּת מוּנַע אֵרוּעִים תכנות מונע אירועים תכנות מחשבים שבו זרימת התכנית נקבעת על סמך פעולות משתמש או מסרים מתכניות אחרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִפְרִיָּה מְשֻׁתֶּפֶת ספרייה משותפת אוסף קובצי יעד הכוללים קוד שאינו תלוי במיקומו בזיכרון, המשמשים קלט לַמְקשֵר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ קָרִיא לַכֹּל קובץ קריא לכול קובץ במערכת קבצים שכל משתמש יכול לקרוא
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ מָקוֹר קובץ מקור קובץ המכיל תכנית בשפת מקור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ כּוֹתֶרֶת קובץ כותרת קובץ המכיל הכרזות מחלקה, הנחיות לעיבוד-קדם וכדומה, והנכלל ביחידת תרגום
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ בָּצִיעַ קובץ בציע קובץ הניתן לביצוע במערכת הפעלה נתונה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ תָּכְנִית קובץ תוכנית קובץ הכולל הוראות ליצירה ובקרה של תכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֹבֶץ סִדְרָתִי קובץ סדרתי קובץ שבו הרשומות מעובדות לפי סדר האחסון שלהן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חוֹתֶמֶת זְמַן חותמת זמן רשומה המכילה את התאריך והשעה של אירוע מוגדר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יִשּׂוּם מְבֻזָּר יישום מבוזר יישום המורכב מרכיבים מספר המורצים בסביבות הרצה אחדות, בכמה מחשבים המקושרים ברשת תקשורת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְנַהֵל מַשְׁאַבִּים מנהל משאבים תכנית המתאמת גישה לקבוצת משאבים משותפים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִבְטוּל אבטול העברת תכנית למצב לא פעיל
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זְמַן הַפְסָקָה זמן הפסקה פרק זמן שבו ההרצה מופסקת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַשְׁוָאַת תַּמְלִיל השוואת תמליל השוואת תווים ללא הבחנה באותיות רישיות
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יוּנִיקוֹד יוניקוד קבוצת תווים שבה לכל תו מוקצבות 16 סיביות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לָקוֹחַ יִשּׂוּם לקוח יישום בסביבת שרת–לקוח – תכנית עצמאית, בלתי תלויה בשרת, המתבצעת בלקוח
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
יֵשׁוּת עָמִית ישות עמית, עָמִית עמית ישויות באותה מערכת פתוחה או במערכות פתוחות נפרדות הנמצאות באותה שכבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שָׁרָתִית שרתית תכנית המרחיבה את התפקודיות של שרת במארג על ידי הפקת תוכן דינמי והידוד עם הלקוחות שלו בהליך בקשה–תגובה