מנהל ציבורי (תש"ך, תשכ"ג)

סינון
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַטֶּה מטה יחידות הייעוץ והמחקר ליד הנהלת המוסד.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
שִׁיטַת הַכֹּשֶׁר שיטת הכושר השיטה שלפיה מתקבלים עובדים לשירות על יסוד סגולותיהם.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
שִׁיטַת הַפַּטְרוֹנוּת שיטת הפטרונות השיטה שלפיה מתקבלים עובדים לשירות בהתערבותו של איש נכבד או בעל השפעה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
שִׁיטַת הַשָּׁלָל שיטת השלל השיטה שלפיה המשרות הציבוריות וההכנסות הקשורות בהן נחשבות כשלל הקבוצה המגיעה לשלטון, והיא רשאית לחלקן לפי ראות עיניה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
פָּרַשׁ פרש סיים את שירותו מטעמי גיל או מחלה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
הֵסִיר לִזְמַן הסיר לזמן הסיר את העובד ממשרתו הסרה זמנית, מבלי שנותק הקשר של העבודה, עד להחלטה סופית ומוסמכת על גורל העובד (בעיקר כשתלוי ועומד נגדו דיון פלילי או משמעתי).
המונח המעודכן: הִשְׁעָה
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
סוּג סוג קבוצה של משרות, שהאחריות הכרוכה בהן דומה, שהתפקידים הכלולים בהן דומים בתוכנם ושהכשירויות הנדרשות להן דומות.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
נִתּוּחַ מִשְׂרָה ניתוח משרה קביעת העבודות השונות שנושא משרה נדרש לבצען ושל הכשירויות הנדרשות ממנו.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
כְּשִׁירוּת כשירות סגולה טבעית או מוקנית הדרושה לצורך משרה.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מְיֻמָּנוּת מיומנות כושר וזריזות הדרושים לביצוע פעולות מסוימות בעיקר בעבודת כפיים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
הָיָה כָּשִׁיר לְ- היה כשיר ל- היה בעל השכלה, אימון וניסיון, כדי למלא את תפקידי המשרה או השירות.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
צוֹעֵר צוער עובד צעיר, המתקבל לשירות לאחר שהשיג רמת השכלה מסוימת, ושאגב עבודתו מכשירים אותו לתפקידים מנהליים או מקצועיים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מִתְמַחֶה מתמחה עובד שסיים את לימודיו במקצועו, המשלים את השכלתו התיאורטית בקניית ניסיון מעשי במקצועו, לפי דרישת החוק או הנוהג.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
שֵׁרוּת הֶתְמֵד שירות התמד שירות שהעובד מתמנה לו בצעירותו, ממשיך בו בקביעות וניתנים לו סיכויים להתקדם בו שלבים שלבים.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מִנָּה מינה העמיד אדם למשרה, מעמד או משימה מסוימים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
הִפְקִיד הפקיד הטיל תפקיד על אדם בין בתחום משׂרתו, ובין מחוצה לה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תֶּקֶן* תקן* רשימת המשרות ביחידה והדרגות הצמודות להן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַצָּבָה מצבה מספר העובדים ביחידה בזמן מסוים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
רִכּוּז ריכוז (עוֹבְדִים, מְכוֹנִיּוֹת וכד'); א) המקום או יחידת המשנה שבהם מרוכזים עובדים בשירות אחד או בתהליך עבודה אחד (למשל כתבניות); ב) המקום שבו מרוכזים כלים המיועדים לשימוש אחד (למשל מכוניות).

pool pool of workers, cars etc.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַחֲזוֹר מחזור, מַחֲזוֹר הָעוֹבְדִים מחזור העובדים א) תנועת העובדים הנכנסים לשירות והיוצאים ממנו; ב) תנועת העובדים ממשרה למשרה בתוך השירות.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
דֵּרוּג דירוג א) קביעת דרגות; ב) סולם הדרגות שבהן מדורגים עובדים השייכים למקצוע אחד, או לכמה מקצועות שבהם משתלם שכר שווה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַשְׂכֹּרֶת תְּחִלִּית משכורת תחילית א) המשכורת המשתלמת לעובד, כשהוא מתחיל לשרת בדרגה מסוימת; ב) השיעור הנמוך ביותר של המשכורת בדרגה מסוימת.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תּוֹסֶפֶת יֹקֶר תוספת יוקר סכום כסף, המשתלם לעובד נוסף על שכר היסוד או משכורת היסוד שלו, הבא להבטיח שהערך הריאלי של שכרו או משכורתו לא ייפגע בשל עליית המחירים.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
קְצֻבָּה קצובה תשלום קצוב הניתן לעובד למטרות הוצאה מוגדרות כגון קצובת ספרים, קצובת אש"ל, קצובת הבראה ונופש, קצובת נסיעות, קצובת (עבודת-) חוץ, קצובת העתקת מגורים, קצובת הלבשה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תּוֹסֶפֶת תוספת תשלום נוסף על משכורתו של העובד, בגלל מעמדו או מצבו, או בגלל אופיה המיוחד של העבודה או כמותה, כגון תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת נהיגה קשה, תוספת כפר, תוספת ספָר, תוספת הערבה, תוספת שעות נוספות, תוספת תפקיד, תוספת מאמץ, תוספת כוננות, תוספת ריתוק.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַעֲנָק מענק סכום המוענק לעובד פעם אחת למטרה מסוימת, כגון מענק לימודים, מענק השתלמות.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
הֲטָבָה הטבה גמול חד פעמי, שאינו כלול בתנאי העבודה המוסכמים והקבועים.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
קִצְבָּה קצבה סכום המשתלם לעתים קרובות לעובד, שפרש מן השירות, או לשאיריו של עובד שנפטר.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
בַּר קִצְבָּה בר קצבה (שירות) המזכה לקצבה את המשרת בו או את שאיריו; (עובד) הזכאי לקצבה.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
גִּמְלָה גמלה טובת הנאה המגעת לעובד לפי חוק או הסכם כגון מענק פרישה, קצבּה, דמי לידה וכיו"ב (להוציא שו"ם).
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מִנְיַן פְּעֻלּוֹת מניין פעולות מדידת עבודה על-ידי מניית יחידות פעולה.
העתק
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מַדְרִיךְ מדריך ספר שיש בו הנחיות מדויקות על דרך ביצוע עבודה מסוימת.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
נִתּוּב ניתוב קביעת הדרך לטיפול בעניין או במסמך.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תַּהֲלִיךְ תהליך שורה של פעולות המהוות סדר עבודה אחיד קבוע.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תִּעוּד תיעוד כולל הבאת עדות מתוך תעודות או מסמכים, הבאת תעודות או מסמכים, איסוף ורישום של תעודות, מסמכים וידיעות בנושא מסוים
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
רְשׁוּמוֹת רשומות (יח' רְשׁוּמָה); מושג כולל לכל דבר שבכתב או שברישום.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
עֹתֶק עותק אחד מתוך כלל דברים, העשויים שווים זה לזה (כגון ספר, עיתון, טופס, תצלום וכדומה).
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תְּלוּשׁ תלוש חלקו של מסמך הנתלש, כדי שיימסר למי שצריך לקבלו.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
חֲבוּר חבור חלקו של מסמך הנשאר בידי מוסר התלוש, ובו נרשמים כל הדברים שבתלוש או עיקרם.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
תַּחֲזוּקָה תחזוקה פעולה מתמדת לקיום כל מבנה או כלי במצב תקין.
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
בֶּדֶק בדק פעולה תקופתית המכוונת לבדוק, ובמידת הצורך לתקן או לשפר, כל מבנה או כלי.
העתק
מנהל ציבורי (תש"ך, 1960)
מִשְׁלוֹחַ* משלוח*, חֲדַר מִשְׁלוֹחַ* חדר משלוח*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁלֹחַ
* במילון המקורי כתוב: חֲדַר מִשְׁלֹחַ
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מִנְהָל מנהל א) כלל מעשי הניהול; ב) תורת הניהול ושיטותיה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
אֲמַרְכָּל אמרכל (בהוראה הנהוגה בארץ); ממונה על תהליכי העזר הבאים להבטיח את הפעולה הסדירה של עבודת היחידה, כגון ניהול ענייני העובדים, מזכירות, גזברות, משק וכדומה, אֲמַרְכָּלוּת אמרכלות העיסוק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
נִהוּל ניהול, הַנְהָלָה הנהלה פעולת המנהל בהכוונת יחידתו ובהנהגת עובדיה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מְנַהֵל מנהל, מְנַהֵל כְּלָלִי מנהל כללי בחברות מסוימות managing director או director הוא "מנהל חבר דירקטוריון"
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בִּירוֹקְרַטְיָה* בירוקרטיה*
* במילון המקורי כתוב: בְּיוּרוֹקְרַטְיָה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תִּקְשֹׁרֶת תקשורת מערכת הַקשרים לשם העברת הוראות, דו"חות, ידיעות וכד' מאדם לחברו
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מֶסֶר מסר דבר המועבר בתקשורת
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תַּמְסִיר תמסיר הודעה מטעם גוף רשמי, הנמסרת לידיעת הציבור.
חלופות תקניות : הוֹדָעָה פֻּמְבִּית
להרחבה
חלופות תקניות : הודעה פומבית
להרחבה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
קַו* קו*, קַו פְּעֻלָּה קו פעולה, קַו מַנְחֶה* קו מנחה*, קַו יְסוֹד קו יסוד, מְגַמָּה מגמה, כְּלָל כלל בעניינים לא-פוליטיים
* במילון המקורי כתוב: קָו
* במילון המקורי כתוב: קָו מַנְחֶה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
הֲלִיךְ הליך כל פעולה או צעד הנעשים בכל דיון, כגון בבית דין, בבוררות או באספה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
נֹהַל נוהל סדרי עבודה או דיון שנקבעו
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
דִּקְדּוּקֵי שְׂרָד דקדוקי שרד הקפדה מטרידה שלא לצורך בשעת טיפול משרדי
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תֶּקֶן* תקן*
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
הֶאֱחִיד האחיד נתן צורה אחידה או קבע סדר אחיד לדברים שונים
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בַּקָּרָה בקרה השגחה מתמדת, שיש עמה הכְוונה והנחיות לשינויים או לשיפורים
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
שְׁלִיטָה שליטה סמכות או יכולת לנהל גוף או פעולה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בִּדּוּק בידוק בדיקה של כל פריט ופריט במסמך בהשוואה למסמכים אחרים או חומר אחר
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
הֶתֵּר היתר למסירה או לפרסום של ידיעה, מסמך, או למשלוח מכתב וכד'
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מִדְרָג מדרג מבנהו של ארגון לפי סדר הסמכויות והכפיפויות
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
דֶּרֶג דרג רמה של משרה או של נושא משרה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
שַׁלְשֶׁלֶת שלשלת קו המדרג הנמשך מן המנַהל הבכיר ביותר עד לאחרון הזוטרים
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מַטֶּה מטה כלל העובדים המסייעים למנהלים לדרגיהם בתפקידי הניהול שלהם, אך אינם עוסקים בביצוע
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בִּזֵּר ביזר אצל סמכויות או העביר תפקידים מיחידה מנהלית גבוהה ליחידה מנהלית הכפופה לה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מִרְכֵּז מרכז שמר סמכויות או תפקידים ביחידה מנהלית גבוהה או בידי המנהל, או העביר תפקידים או סמכויות מגופי מנהל עצמאיים, שאינם כפופים כפיפות מדרגית, אל הממשלה המרכזית.
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
פֵּרֵס פירס העביר תפקידים או סמכויות מן הממשלה המרכזית לגופי מנהל עצמאיים שאינם כפופים כפיפות מדרגית (כגון רשויות מקומיות, גופים לא-ממלכתיים, חברות ממשלתיות)
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
עֲבוֹדַת חוּץ עבודת חוץ עבודה הנעשית מחוץ למקום העבודה הקבוע
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
יְחִידוּת הַפִּקּוּד יחידות הפיקוד כפיפותו של כל עובד במישרין לממונה אחד בלבד
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
צֶוֶת מְשִׂימָה צוות משימה קבוצת עובדים שהורכבה במיוחד לביצוע משימה נתונה, ורק לביצוע אותה משימה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
בָּא כּוֹחַ* בא כוח*, נָצִיג נציג
צִיר ציר רק כשהוא נבחר של ציבור
* במילון המקורי כתוב: בָּא כֹּחַ
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מֻרְשֶׁה מורשה אדם הפועל על פי הרשאה של אחר
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מְיַעֵץ* מייעץ* (ש"ת); מנהל קבוצת פועלים
* במילון המקורי כתוב: מְיָעֵץ
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
מְנַהֵל עֲבוֹדָה מנהל עבודה ראש קבוצת פועלים, העובד עמם בעצמו
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תַּחְבּוּלָה תחבולה דרך מיוחדת לביצוע פעולה או להשגת מטרה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
הֶתְקֵן התקן אמצעי טכני לביצוע פעולה או להשגת מטרה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תַּפְקִיד תפקיד כל אחת מן הפעולות המוטלות על בעל משרה
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
עָקַב אֶת- עקב את- מקומם או הופעתם של דברים בזה אחר זה; סדרת דברים הבאים בזה אחר זה
העתק
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
אִשְׁרֵר אשרר נתן אישור בכתב למעשהו של שליח
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
חֲזוּרִין חזורין מעבר עובדים ממשרה למשרה לשם גיוון ולשם רכישת ידיעות בסוגי העבודה השונים
המונח המעודכן: סֶבֶב
העתק
העתק
העתק
מנהל ציבורי (תשכ"ג, 1963)
תְּחוּם סַמְכוּיוֹת* תחום סמכויות*
כְּתַב סַמְכוּיוֹת* כתב סמכויות*
* במילון המקורי כתוב: תְּחוּם סַמְכֻיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: כְּתַב סַמְכֻיּוֹת
דלג למונחים