בינה מלאכותית [טכנולוגיית המידע] (תשנ"ז)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
מְכוֹנַת-בּוֹלְצְמָן* מכונת-בולצמן*
* במילון המקורי כתוב: מְכוֹנַת-בּוֹלְצְמַן
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
בְּדִיקַת-טוּרִינְג* בדיקת-טורינג*, מִבְחַן-טוּרִינְג* מבחן-טורינג*
* במילון המקורי כתוב: בְּדִיקַת-טוּרִינְגּ
* במילון המקורי כתוב: מִבְחַן-טוּרִינְגּ
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
הֲנָחָה* הנחה*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
אָפְיָן אופיין תכונה אופיינית המבחינה בין פרט או קבוצה מפרטים או מקבוצות אחרות
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
הֲנָחַת עוֹלָם סָגוּר* הנחת עולם סגור*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחַת עוֹלָם סָגוּר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
המונח המעודכן: אֶשְׁכּוֹל
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
אִפְרֵט אפרט הסיק מהכלל אל הפרט
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
מֻמְחִיּוּת מומחיות האיכות או המצב של היות מומחה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
אַקְסִיּוֹמַת-מִסְגֶּרֶת* אקסיומת-מסגרת*
* במילון המקורי כתוב: אַקְסְיוֹמַת-מִסְגֶּרֶת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
מְטֻשְׁטָשׁ מטושטש בטעות נהוג: עָמוּם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
בְּעָיַת-הַגַּרְגִּיר* בעיית-הגרגיר*
* במילון המקורי כתוב: בְּעָיַת-הַגַּרְגֵּר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
גַּרְגִּירִיּוּת* גרגיריות* רמת-תיאור נאותה
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגְּרִיּוּת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
תַּמְלִיל-עָל תמליל-על מקובל גם הִיפֶּרְטֵקְסְט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
אִיקוֹן איקון ייצוג בתמונות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
אִכְלֵל אכלל עבר מן הפרט אל הכלל
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
המונח המעודכן: אֶדְגָּם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
המונח המעודכן: מֶרְחַב-אֶדְגָּמִים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
הִדּוּד הידוד פעולת גומלין; שם התואר: הִדּוּדִי. בשימוש הכללי אינטראקצייה היא פְּעֻלַּת גּוֹמְלִין
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְטֶרְאַקְטִיבִי (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינטראקטיבי (לועזי)
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
מִנְשָׁק מנשק, מִשָּׁק מישק בטעות אומרים: מִמְשָׁק
עדכון: גם מִמְשָׁק תמורת interface.
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

learning rule learning rule e.g. Hebbian learning rule
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
הֲנָחָה רָאשִׁית* הנחה ראשית* בסילוגיזם
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָה רָאשִׁית
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
הֲנָחָה מִשְׁנִית* הנחה משנית* בסילוגיזם
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָה מִשְׁנִית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
מוֹדוּס=פּוֹנֵנְס* מודוס=פוננס* כלל ניתוק הרישה
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּס=פּוֹנֶנְס
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
הֲנָחַת עוֹלָם פָּתוּחַ* הנחת עולם פתוח*
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחַת עוֹלָם פָּתוּחַ
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
פָּרָמֵטֶר* פרמטר*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָמֶטֶר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
מְסִלָּה מסילה ידוע גם בשם מַסְלוּל או נָתִיב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
הֲנָחָה* הנחה* בסילוגיזם
* במילון המקורי כתוב: הַנָּחָה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
המונח המעודכן: כַּמָּת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
במילון המודפס נכתב המונח האנגלי כך: satisfice.
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
תַּסְרִיט תסריט מקרה פרטי של תסריט script
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
תַּסְרִיט תסריט תמליל-על המייצג אוסף של פעולות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
אִשּׁוּשׁ* אישוש*
* במילון המקורי כתוב: אִשּׁוּש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)