בינה מלאכותית (תשנ"ז)

סריקות   

 

הקדמה - מילון למונחי הבינה המלאכותית

בחודש סיוון תש"ן (יוני 1990) פנתה הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון לוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה בבקשה לערוך מילון למונחי בינה מלאכותית.

מצע לדיון שהכינו הפרופ' שרגא אירמאי והא' רון אירמאי בעזרת הפרופ' ראובן קרני מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, התבסס על מילונים ומונחונים בתחומי בינה מלאכותית ומערכות מומחה (ראה רשימה ביבליוגרפית).

הוועדה המקצועית דנה במצע ובהערות למצע בשש ישיבות בין כסלו תשנ"א (נובמבר 1990) לניסן תשנ"ג (אפריל 1993).

חברי הוועדה המקצועית היו: ד"ר רבקה אוקסמן, פרופ' עוזי אורנן, פרופ' שרגא אירמאי, פרופ' אלון איתי, ד"ר יוסי גיל, פרופ' פיליפ עין-דור, ד"ר עופר עציון, ד"ר ישי פלדמן, פרופ' ראובן קרני, ד"ר ג'ף רוזנשיין, פרופ' שהרן שלח, פרופ' אורי שמעוני. כן השתתפו בישיבות מר רון אירמאי וגב' רינה גורן. רכזת הוועדה הייתה גב'  יוכבד הבר. הערות למילון התקבלו מאת ד"ר אפרים ניסן, פרופ' גד בן-עמי צרפתי ופרופ' מ"צ קדרי.

המילון אושר בישיבה מס' 216 של מליאת האקדמיה ללשון העברית ביום ט' באייר תשנ"ד (20 באפריל 1994).

את המילון, הכולל 516 מונחים, ערכה והגיהה גב' רינה גורן והגיהו גם פרופ' משה אזר, מר רון אירמאי, פרופ' שרגא אירמאי, הגב' רונית גדיש והגב' חגית כרמיאל.

הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה מודה לכל מי שטרחו ועזרו בהכנת המילון.

 ***

ביום ט' באייר התשנ"ד (20 באפריל 1994) חתם שר החינוך, התרבות והספורט אמנון רובינשטיין על הודעה שהמילון למונחי הבינה המלאכותית אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4606, י"ג בטבת התשנ"ח (11 בינואר 1998).

המילון יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, התשנ"ז - 1997.