ספרות: סיפורת (תשס"ח)

סינון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
בִּדְיוֹן בדיון מצוי גם מִבְדֶּה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סִפּוּר סיפור הטקסט, הייצוג הטקסטואלי של מהלך האירועים
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
טֵקְסְט סִפּוּרִי* טקסט סיפורי*
* במילון המקורי כתוב: טֶקְסְט סִפּוּרִי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
פַבּוּלָה פבולה לפי הפורמליסטים הרוסים, מונח המציין את אירועי הסיפור בסדרם הכרונולוגי, להבדיל מארגונם העלילתי המוגמר, מהסוז'ט

Latin: fabula fabula
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סוּזֵ'ט סוז'ט לפי הפורמליסטים הרוסים, מונח המציין את הארגון העלילתי המוגמר, להבדיל מאירועי הסיפור בסדרם הכרונולוגי, מהפבולה
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מַעְתַּק זְמַן מעתק זמן אי-התאמה בין סדר האירועים כפי שאירעו כביכול במציאות הבדיונית ובין הסדר שבו הם מופיעים בטקסט
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מַעְתָּק לֶעָתִיד מעתק לעתיד, הַטְרָמָה הטרמה היפוך של מעתק לעבר: מסירתו של אירוע קודם זמנו ולא על פי הסדר הכרונולוגי של האירועים
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מַעְתָּק לֶעָבָר מעתק לעבר היפוך של מעתק לעתיד: מסירתו של אירוע אחרי זמנו ולא בסדר הכרונולוגי של האירועים
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
סִפּוּר מִסְגֶּרֶת סיפור מסגרת סיפור שנכלל בו סיפור אחר או סיפורים אחרים
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הִשְׁתַּקְּפוּת פְּנִימִית השתקפות פנימית פרט או מקטע במישור האירועים המשקף את היצירה בכללותה, לדוגמה, המחזה בתוך המחזה בהמלט
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָלוּזְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אלוזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
פּוֹלִיפוֹנְיָה פוליפוניה לפי בַּאחְטין, תכונה של טקסט סיפורי שבמערך הקולות שבו אין ניתנת הבכורה לשום קול לרבות קולו של המחבר
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
מִבְנִי מבני למשל: יסוד מבני, ניתוח מבני
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
נִמְעָן סִפּוּרִי נמען סיפורי נמען הקיים בתוך הטקסט
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיפְּסִיס (לועזי), אֵלִיפְּסָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליפסיס (לועזי), אליפסה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
יְחִידָאִי יחידאי לפי זֵ'נֵט, שם תואר המאפיין את מסירתו של אירוע שהתרחש פעם אחת ומסופר פעם אחת
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲזָרָתִי חזרתי לפי זֵ'נֵט, שם תואר המאפיין את מסירתו של אירוע שהתרחש פעם אחת ומסופר פעמים אחדות
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הֶרְגֵּלִי הרגלי לפי זֵ'נֵט, שם תואר המאפיין את מסירתו של אירוע חוזר (דרך שגרה או הרגל) שהתרחשויותיו הרבות מסופרות פעם אחת
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: זָ'נֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ז'נר (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
נוֹבֵלָה נובלה יצירת סיפורת ארוכה ומורכבת יותר מסיפור קצר אך פחות מרומן
העתק
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
טֵקְסְט סָמוּי* טקסט סמוי*
* במילון המקורי כתוב: טֶקְסְט סָמוּי
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הַמֻּפְלָא המופלא לשיטתו של טודורוב, בניגוד לפנטסטי
דלג למונחים