ספרות: סיפורת (תשס"ח)


הקדמה – מונחי ספרות: סיפורת

הוועדה למונחי הספרות הוקמה באביב תשס"ג (2003).

חבריה מקרב חברי האקדמיה ללשון – פרופ' שמעון זנדבנק (יו"ר), פרופ' שולמית אליצור, ד"ר עמינדב דיקמן; עוד היו חברים בוועדה – פרופ' גבריאל צורן, ד"ר אריאל הירשפלד, פרופ' משה רון, פרופ' מנחם ברינקר, ד"ר פנינה שירב, פרופ' רות גינזבורג, פרופ' שלומית רמון-קינן. מזכירת הוועדה: צביה זמירי.

הוועדה דנה בשלושה פרקים: (א) הסיפורת, (ב) השירה, (ג) שירה ופיוט בימי הביניים.

את המצע למונחי הסיפורת הכינו רות גינזבורג ומשה רון, והם אף צירפו למונחים הגדרות והערות.

שלושת הפרקים אושרו במליאת האקדמיה בישיבתה ביום י"ז במרחשוון תשס"ח, 29 באוקטובר 2007.

 

***

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי הספרות .

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6838.  

הרשימה טרם ראתה אור בדפוס.