אנרגייה (תשנ"ב)

סינון
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
גְּרָוִימֵטֶר מֻחְלָט* גרווימטר מוחלט*
* במילון המקורי כתוב: גְּרָוִימֶטֶר מֻחְלָט
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
מַגְנֵטוֹמֵטֶר מֻחְלָט* מגנטומטר מוחלט*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵטוֹמֶטֶר מֻחְלָט
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
מַבְלֵעַ מבלע אנרגייה
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
המונח המעודכן: אֶרְסָס
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
גם תְּסִיסָה אַל-אֲוִירָנִית
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
בשימוש הכללי - אַקְוָה
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
הַשְׁבָּחָה השבחה של דלק גולמי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק