אנרגייה (תשנ"ב)

סינון
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
גְּרָוִימֵטֶר מֻחְלָט* גרווימטר מוחלט*
* במילון המקורי כתוב: גְּרָוִימֶטֶר מֻחְלָט
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
מַגְנֵטוֹמֵטֶר מֻחְלָט* מגנטומטר מוחלט*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵטוֹמֶטֶר מֻחְלָט
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
מַבְלֵעַ מבלע אנרגייה
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
המונח המעודכן: אֶרְסָס.
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
בשימוש הכללי - אַקְוָה
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
הַשְׁבָּחָה השבחה של דלק גולמי
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
חֹמֶר מִתְגָּרֵעַ בִּיּוֹלוֹגִית* חומר מתגרע ביולוגית*
* במילון המקורי כתוב: חֹמֶר מִתְגָּרֵעַ בִּיוֹלוֹגִית
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
אנרגייה (תשנ"ב, 1992)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק