הנדסה כימית [כימיה] (תשמ"ט)

סינון
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
אַבְנִית אבנית משקע מוּצָקִי מתמיסה
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
אַבְקָה דַּקִּיקָה* אבקה דקיקה*
* במילון המקורי כתוב: אֲבָקָה דַּקִּיקָה
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
אִדְלֵק אדלק נתן אור על ידי חימום
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
אֶנְדּוֹכְרוֹנִי* אנדוכרוני*
* במילון המקורי כתוב: אֶנְדּוֹכְּרוֹנִי
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
אָנָלִיזַת-פָּאנָ"א אנליזת-פאנ"א פַרַפינים, אולפינים, נַפתנים, ארומטיים
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
אֵנֶרְגִּיָּה פּוֹטֶנְצִיָּאלִית* אנרגייה פוטנציאלית*
* במילון המקורי כתוב: אֵנֶרְגִּיָּה פּוֹטֶנְצִיָּלִית
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
אַצְוָה אצווה מ"ר: אֲצָווֹת
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
בּוֹלוֹמֵטֶר* בולומטר*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹלוֹמֶטֶר
העתק
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
עדכון: במקום המילה בַּלּוּעָה נקבעה המילה בּוֹלְעָן
העתק
כימיה (תשמ"ט, 1989)
בָּעַר בער פ"ע; היה בתהליך בערה