הנדסה כימית (תשמ"ט)


הקדמה -  הנדסה כימית

 

 

הוועדה להנדסה כימית פעלה במסגרת הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה בחיפה, ופעלה משנת תשמ"ב. כמה מונחים מתוך הרשימה שיש בהם משום חידוש הובאו לאישור הוועד המשותף לוועד המינוח ולוועד הדקדוק בי"ח באב תשמ"ח, 1 באוגוסט 1988.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית ביום כ"ז בטבת תשמ"ט, 4 בינואר 1989 (ישיבה קפ"ט).

 

***

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי הנדסה כימית.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6839.  

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.