לוחמה אלקטרונית [אלקטרוניקה] (תשס"ז)

סינון
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
רְכִישַׁת מַטָּרוֹת רכישת מטרות גילוי, זיהוי ואיכון של מטרה; מקובל במקצוע: הרכשת מטרות
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
המונח המעודכן: קִוְנוּט
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפוֹרְמַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפורמציה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
מֶסֶר מסר בטלגרפיה ובתקשורת נתונים

message message in telegraphy and data communication
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)

switching switching in telecommunication
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
נְקֻדָּה נקודה בקוד מורס

dot dot in Morse code
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
סְיָם סיים בבֶזק

terminal terminal telecommunication
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)

port port of a network
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
צַג רְכִישָׁה צג רכישה מקובל במקצוע: צַג הַרְכָּשָׁה
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
קַו קו בקוד מורס

dash dash in Morse code
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
רֶוַח רווח בין אותיות ומילים בקוד מורס

space space between characters and words in Morse code
העתק
אלקטרוניקה (תשס"ז, 2007)
שׁוּל שול של מַקְלֵט או של מסוף אחר

margin margin of a receiver or other terminal
העתק
דלג למונחים