לוחמה אלקטרונית (תשס"ז)


הקדמה – מונחי לחמה אלקטרונית

הוועדה למונחי האלקטרוניקה הוקמה בחורף תשנ"ח (דצמבר 1997) בפעולה משותפת של האקדמיה ללשון העברית ושל מכון התקנים הישראלי.

חברי הוועדה מקרב אנשי המקצוע – ראובן אורן, יעקב בעל שם (יו"ר), דוד ברלה, אבי גבעון, אהרן גד, אמנון גפני, רפי טרם, שלמה ירדני, חוסה סוסלי; מן האקדמיה – שרגא אירמאי (חבר כתב), מלכה זמלי.

רכזת הוועדה – ציפי לוי, מנהלת יחידת העריכה וההוצאה לאור במכון התקנים.

הוועדה שמה לה למטרה לעדכן את המילון "קשר ואלקטרוניקה" משנת תש"ל (1970). במסגרת זו נדונו מונחי הלחמה האלקטרונית. מצעי המונחים שהוועדה דנה בהם מקורם במסמכים, ברשימות מונחים ובמילונים שמפרסמים גופים מקצועיים באינטרנט, והם נבחנים ומומלצים בידי חברי הוועדה אנשי המקצוע.

רשימת מונחי הלחמה האלקטרונית אושרה במליאת האקדמיה בישיבה רצ"ז ביום ד' בסיוון תשס"ז, 21 במאי 2007.

***

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי הלחמה האלקטרונית.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6838.  

 

הרשימה טרם ראתה אור בדפוס.