צבעות (תשנ"ג)

סינון
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)

red red adj.
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֹדֶם אודם היות אדום
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אָדֹם אִינְדִּיָּאנִי* אדום אינדיאני* חום-אדמדם
* במילון המקורי כתוב: אָדֹם אִינְדְּיָנִי
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֲדַמְדַּם אדמדם אדום במקצת
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אָדֹם וֵנֶצְיָאנִי* אדום ונציאני* חום-אדמדם
* במילון המקורי כתוב: אָדֹם וֵנֶצְיָנִי
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
במילון המודפס נכתב: אָדֹם-לְבֵנָה
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
במילון המודפס נכתב: אָדֹם-לִילָךְ
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
במילון המודפס נכתב: אָדֹם-שְׂרָף
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אוֹטֵם-סִיקוּסִים* אוטם-סיקוסים*
* במילון המקורי כתוב: אוֹטֵם-סִקּוּסִים
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אוֹכְרָה אוכרה אדמה צהובה או אדומה
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֲזוֹבְיוֹן* אזוביון*, לָוֶנְדֶּר לוונדר סגול חיוור
* במילון המקורי כתוב: אֲזוֹבִיּוֹן
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אִזְמַרְגָּד* אזמרגד* ירוק עתיר
* במילון המקורי כתוב: אִזְמָרַגְד
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֲטִימָה אטימה השׂמת ציפוי מסַתם במרווחים
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אִטֵּם איטם עשה איטום
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אָטַם אטם עשה אטימה
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אִלְסָר אלסר חום-ירקרק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אִמּוּל אימול ציפוי באימל
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֵמָל אמל ש"ע; החומר
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֵמָל אמל כחול-ירוק מתון
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אַסְבֵּסְט-צֵמֵנְט* אסבסט-צמנט*
* במילון המקורי כתוב: אַסְבֶּסְט-צֵמֶנְט
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
במילון המודפס נכתב: אָפֹר-בֵּטוֹן
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אָפֹר פְּלָדִי אפור פלדי אפור כהה ארגמני
במילון המודפס נכתב: אָפֹר-פְּלָדָה
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֲפַרְפַּר אפרפר אפור במקצת
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֶקְדָּח אקדח חום-אפרפר-אדמדם כהה
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אַרְגָּמָן ארגמן סגול אדום יותר
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֵרוּד אירוד התהוות ברק מתכתי בצבע
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
אֹרֶךְ-חוּץ אורך-חוץ אורך-הזיפים מקצותיהם עד קצה החבק הקרוב
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בְּדִיקָה בדיקה מונח כללי לציון פעולות או תהליך לקבלת פרטים לא-ידועים
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בְּדִיקָה בדיקה, מִבְחָן מבחן הפעולות או התהליך לקבלת פרטים עם העמדת הנבחן באמות-מידה שנקבעו מראש
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בְּדִיקַת-מְטוּטֶלֶת* בדיקת-מטוטלת*, מִבְחַן-מְטוּטֶלֶת* מבחן-מטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: בְּדִיקַת-מְטֻטֶּלֶת
* במילון המקורי כתוב: מִבְחַן-מְטֻטֶּלֶת
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בְּדֹלֶת בדולת כחול-אפרפר
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בַּהַט בהט ורוד-צהבהב חיוור עד אפור-צהבהב
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בּוֹהֵק בוהק, מַבְהִיק מבהיק מצטיין באוריות קורנת או זורחת
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בְּלִיעָה בליעה של אנרגיה
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בֶּן-גָּוֶן בן-גוון, טוֹן טון הבהירות או הכהות של צבע
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בָּרִישׁ בריש שניתן להשׂים אותו היטב במברשת
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בָּשָׂר בשר צהוב-כתמתם חיוור עד אפור-צהבהב
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
גִּמּוּר חוּטָנִי גימור חוטני גימור על ידי השארת סימנים של זיפי-מברשת על שכבת-הצבע
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
גִּמּוּר מְסֻדָּק גימור מסודק דיגום בצורת רשת של סדקים
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
גִּמּוּר מְסֻיָּב גימור מסויב יצירת אפקט מרקמי על ידי השׂמת שכבת-צבע דביקה, שעליה סיבים קצרים הנותנים מראה של זמש
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
גִּמּוּר מְרֻקָּע גימור מרוקע גימור על ידי צבע המכיל אבקת-מתכת
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
גִּמּוּר מַתַּכְתִּי-לִשְׁמִי גימור מתכתי-לשמי גימור ברק מתכתי הנותן אפקט של נצנוצים כאשר מביטים עליו מזוויות שונות
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
גְּרָנָט גרנט אדום כהה
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
גִּשּׁוּר גישור כגון: כיסוי סדק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
דֵּטֶרְגֵּנְט* דטרגנט*
* במילון המקורי כתוב: דֵּטֶרְגֶּנְט
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
דָּמִי דמי בצבע דם
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
דֶּמַע דמע נזילה בטיפות
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
הָבְנֶה הובנה זית-אפרפר כהה
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
הֲזָגָה הזגה כיסוי בציפוי מבריק שקוף
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
גם: הֲזָעָה
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
הַטְבָּלָה הטבלה הכנסה למים
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
הַטְלָאָה הטלאה מילוי חלקים חסרים או החלפת פיסות, פינות או קצוות שבורים של משטח
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
הַמְדָּרָה המדרה הקטנת עובי הקצוות של דוק צבע יבש
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
הַמְרָקָה המרקה השׂמת מַרְקָה
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
הַסְפָּגָה הספגה תהליך הוספה של משמרים כימיקליים
העתק
צבעות (תשנ"ג, 1992)
הִסָּפְגוּת היספגות של צבע עליון במצע
העתק