פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סינון
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
עָרַךְ נִסּוּיִים* ערך ניסויים*, עָשָׂה נִסּוּיִים* עשה ניסויים*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ נִסּוּיִים
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה נִסּוּיִים
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
נַסְיָן* נסיין*
* במילון המקורי כתוב: נַסְּיָן
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
עָקַב אַחֲרֵי* עקב אחרי*, אִלֵּל אַחֲרֵי* אילל אחרי*
* במילון המקורי כתוב: עָקוֹב אַחֲרֵי
* במילון המקורי כתוב: אַלֵּל אַחֲרֵי
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
בָּדַק* בדק*
* במילון המקורי כתוב: בָּדוֹק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
חָקַר* חקר*
* במילון המקורי כתוב: חָקוֹר
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
צְפִיַּת חוּץ צפיית חוץ ע"פ שחיטת חוץ; כלומר מחוץ לכתלי המעבדה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
צָפָה* צפה*
* במילון המקורי כתוב: צָפֹה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
עָרַךְ מִבְחָן* ערך מבחן*, עָשָׂה מִבְחָן* עשה מבחן*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ מִבְחָן
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה מִבְחָן
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
חָיָה חֲוָיָה* חיה חוויה*, הִתְנַסָּה* התנסה*
* במילון המקורי כתוב: חָיֹה חֲוָיָה
* במילון המקורי כתוב: הִתְנַסֵּה
הצירוף המקובל: חָוָה חֲוָיָה
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
פְּעֻלָּה פעולה תהליך
תַּפְקִיד תפקיד מילוי פעולות באיבר מסוים
פוּנְקְצִיָּה* פונקצייה* תליות בדבר אחר
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיָּה
העתק
חלופות תקניות : מְכֻוָּנוּת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אוֹרְיֶנְטַצְיָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מכוונות
מונחים נוספים באותה המשמעות: אוריינטציה (לועזי)
להרחבה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
פְּסִיכוֹלוֹגְיָה שֶׁל סֵטִים* פסיכולוגיה של סטים*, פְּסִיכוֹלוֹגְיָה שֶׁל לֹא נוֹרְמָלִיִּים* פסיכולוגיה של לא נורמליים*
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכוֹלוֹגִיָּה שֶׁל סֵטִים
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכוֹלוֹגִיָּה שֶׁל לֹא נוֹרְמָלִיִּים
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
פְּסִיכוֹלוֹגְיָה נִסְיוֹנִית* פסיכולוגיה ניסיונית*, פְּסִיכוֹלוֹגְיָה שֶׁל נִסָּיוֹן* פסיכולוגיה של ניסיון*, פְּסִיכוֹלוֹגְיָה שֶׁמִּנִּסָּיוֹן* פסיכולוגיה שמניסיון*
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכוֹלוֹגִיָּה נִסְיוֹנִית
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכוֹלוֹגִיָּה שֶׁל נִסָּיוֹן
* במילון המקורי כתוב: פְּסִיכוֹלוֹגִיָּה שֶׁמִּנִּסָּיוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ג, 1943)
בַּר חִישָׁה בר חישה במובן אובייקטיבי, כגון: נייר לבן הוא בר חישה, חִישׁוֹנִי חישוני במובן סובייקטיבי, כגון: הרשתית היא השטח החישוני ביותר בעין
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : בָּבוּאַת גְּרָר
להרחבה
חלופות תקניות : בבואת גרר
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : בָּבוּאַת גְּרָר חִיּוּבִית
להרחבה
חלופות תקניות : בבואת גרר חיובית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : בָּבוּאַת גְּרָר שְׁלִילִית
להרחבה
חלופות תקניות : בבואת גרר שלילית
להרחבה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ג, 1943)