הדברה [איכות הסביבה] (תשע"ג)

סינון
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
אַיְדָן איידן מְנַדֵּף אדים או גז; חומר מאייד
עַשְׁנָן עשנן מנדף חלקיקים המכונים עשן. מונח זה הוא המונח הכולל – גם לעשן, גם לאדים וגם לגז
המונח אַיְדָן אושר בשנת תשע"ד
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
אִיּוּד איוד נידוף של אדים או גז; משמש גם אִדּוּי
עִשְׁנוּן עשנון נידוף של חלקיקים המכונים עשן. מונח זה הוא המונח הכולל – גם לעשן, גם לאדים וגם לגז
המונח אִיּוּד אושר בשנת תשע"ד
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
אִצְבּוּר אצבור הצטברות אגבורית במארג המזון
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
בַּזְיָר בזייר מאלף בזים
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
בַּזְיָרוּת בזיירות אילוף בזים גם לצורך הדברה
העתק
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
הַפְחָתָה בַּמָּקוֹר הפחתה במקור כשמדובר במזיקים עצמם
צִמְצוּם מְקוֹרוֹת צמצום מקורות כשמדובר בצמצום מספר המקורות
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
חַיַּת מַאֲגָר חיית מאגר, מַאֲגָר מאגר בעל חיים שהוא מאגר למחלה
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
חֹמֶר הַדְבָּרָה חומר הדברה מונח כללי
קוֹטֵל מַזִּיקִים קוטל מזיקים בהקשר שבו נזכרים כמה סוגים ספציפיים
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
מַעֲבִירָן מעבירן וקטור; מעביר גורמי מחלות
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
מַשְׁגּוֹחַ משגוח מכשיר
נַטָּר נטר בעל מקצוע; משמש גם מְנַטֵּר
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
מִתְכּוּן מתכון גם הפעולה וגם התוצאה; הפעולה – הכנת תערובת חומרים או מבנה (כמו כמוסה, גלולה) לפי נוסחה או תהליך מסוימים; התוצאה – תערובת של חומר הדברה פעיל, אחד או יותר, עם חומרים לא פעילים (נשאים, ממִסים) – שהיא מוצר (אבקה, נוזל, תחליב, משחה, גרגירים וכדומה) המיועד לשימוש מוגדר ומוכן באריזה למכירה
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
עֵרֶךְ סַף ערך סף ערך מרבי מותר לחשיפה
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
המונח המעודכן: קוֹטֵל נִימִיּוֹת
העתק
העתק
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
תּוֹצָא אִגְבּוּר תוצא אגבור תוצא משולב של חומרים כימיים שהוא יותר מסך התוצאים של כל אחד מן החומרים האלה בנפרד
העתק
חלופות תקניות : תַּחֲלִיב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵמוּלְסִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תחליב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמולסייה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
אַבְקַת מַגָּע אבקת מגע אבקה רעילה הפועלת על ידי מגע בגוף המזיק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
אַבְקַת אִבּוּק אבקת איבוק אבקה המיועדת לאיבוק ללא הוספת מים
דלג למונחים