הדברה (תשע"ג)


הקדמה – מונחי הדברה 

על מונחי ההדברה שקדה תת-ועדה של הוועדה למונחי איכות הסביבה, המשותפת לאקדמיה ללשון העברית ולמכון התקנים הישראלי, בשנים תשס"ו–תשע"ב (2006–2012).

חברי התת-ועדה למונחי הדברה

ד"ר נצן איל (יו"ר הוועדה, מרכז נושא איכות הסביבה במכון התקנים); ד"ר ארנה ברגרזון (סגנית המדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה); ראובן (רובי) גלעד (מנהל מרכז מידע ומבצעים ארצי, המשרד להגנת הסביבה); פרופ' מיכאל זיס (יועץ בין-לאומי לבריאות הציבור והסביבה – לשעבר, ארגון הבריאות העולמי); בלהה נחמן (תכניות לימודים במדעי הטבע, משרד החינוך).

יועצים מקצועיים: ד"ר שמואל מורן (חולייתנים מזיקים – ייעוץ והדרכה); ד"ר ארנה מצנר (ראש תחום מדע, לשכת מדען, המשרד להגנת הסביבה); ד"ר אורי שלום (מנהל אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים, המשרד להגנת סביבה).

מן האקדמיה ללשון העברית: מלכה זמלי, פרופ' אורה שורצולד.

רכזת הוועדה: אירית גיל-עד.

 

המצע העיקרי למונחי ההדברה נלקח ממילונים של גופים שונים, ובהם International Union of Pure and (Applied Chemistry (IUPAC, וכן (Organization for Economic Co-Operation and Development(OECD את המונחים ריכז ומיין ד"ר אורי שלום. כן נידונו מונחים שהביאו היועצים המקצועיים בוועדה.

 

לקראת הגשת הרשימה לאישור מוסדות האקדמיה פעלה ועדה בהרכב מצומצם: ד"ר א' שלום, ד"ר ש' מורן ומ' זמלי. הוכנה הרשימה הסופית, והיא הופצה לאנשי מקצוע וחברי האקדמיה בשנת תשע"ב (2011) לצורך הערות. הוועדה דנה בהערות שהתקבלו והכינה את הרשימה לאישור בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ואחר כך לאישור המליאה.

 

רשימה מונחי ההדברה אושרה במליאת האקדמיה בישיבה שכ"ח ביום כ"ז במרחשוון תשע"ג, 12 בנובמבר 2012.

***

ביום ט' במרחשוון תשע"ד, 13 באוקטובר 2013 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי ההדברה.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6709, ב' בטבת תשע"ד (5 בדצמבר 2013), עמ' 1889.  

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.