רפואת השיניים [רפואה] (תשנ"א)

סינון
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
חַעַ"ס חע"ס =חֶסֶר, עַשֶּׁשֶׁת, סְתִימָה

D.M.F. D.M.F. =decayed, missing, filled
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
תְּעָלַת הָאוֵרְס* תעלת האוורס*
* במילון המקורי כתוב: תְּעָלַת הָאוֶרְס
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
סֶרֶט רֶנְטְגֶן* סרט רנטגן*
* במילון המקורי כתוב: סֶרֶט רֶנְטְגֵּן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַבְּצֵס (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אבצס (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
צֵמֵנְט לֹא-תָּאִי* צמנט לא-תאי*
* במילון המקורי כתוב: צֵמֶנְט לֹא-תָאִי
העתק
חלופות תקניות : מַעֲרַךְ הַסִּבּוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : מערך הסיבות
להרחבה
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
נֶקֶב מַכְתְּשִׁי* נקב מכתשי*
* במילון המקורי כתוב: נֶקֶב מַכְתֵּשִׁי
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
חֲנִיכַיִם מַכְתְּשִׁיּוֹת* חניכיים מכתשיות*
* במילון המקורי כתוב: חֲנִיכַיִם מַכְתֵּשִׁיִּים
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
קַו מַכְתְּשִׁי* קו מכתשי*
* במילון המקורי כתוב: קַו מַכְתֵּשִׁי
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
חֲנִיכַיִם צְמוּדוֹת* חניכיים צמודות*
* במילון המקורי כתוב: חֲנִיכַיִם צְמוּדִים
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
כּוֹחַ עֵזֶר* כוח עזר*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עֵזֶר
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
בִּיּוֹפְּסִיָּה* ביופסייה*
* במילון המקורי כתוב: בִּיּוֹפְּסְיָה
גם: דְּגִימַת רִקְמָה
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
חֲרִיר פֻּמִּי* חריר פומי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרִיר פּוּמִי
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
פַּטֶּרֶת שֶׁל קַנְדִּידָה לְבָנָה פטרת של קנדידה לבנה, פַּטֶּרֶת פטרת מחלה של איברים שונים בגוף, בעיקר הפה והנרתיק (vagina), המתבטאת בהופעת רבדים לבנים הגורמים תחושת גירוד ומלווים הפרשות או יובש - נגרמת לרוב מסוג מסוים של פטריות (קנדידה לבנה)
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
המונח המעודכן: גם הֵאָרְעוּת הָעַשֶּׁשֶׁת
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
המונח המעודכן: גם הִמָּצְאוּת הָעַשֶּׁשֶׁת
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
צֵמֵנְט תָּאִי* צמנט תאי*
* במילון המקורי כתוב: צֵמֶנְט תָּאִי
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
גַּבְשׁוּשִׁית צֵמֵנְט* גבשושית צמנט*
* במילון המקורי כתוב: גַּבְשׁוּשִׁית צֵמֶנְט
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
פִיבְּרוֹמָה שֶׁל תָּאֵי הַצֵּמֵנְט* פיברומה של תאי הצמנט*
* במילון המקורי כתוב: פִיבְּרוֹמָה שֶׁל תָּאֵי הַצֵּמֶנְט
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
תָּא צֵמֵנְט* תא צמנט*
* במילון המקורי כתוב: תָּא צֵמֶנְט
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
תָּא סוֹפֵג צֵמֵנְט* תא סופג צמנט*
* במילון המקורי כתוב: תָּא סוֹפֵג צֵמֶנְט
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
מִצְמַת הַזְּגוּגִית וְהַצֵּמֵנְט* מצמת הזגוגית והצמנט*
* במילון המקורי כתוב: מִצְמַת הַזְּגוּגִית וְהַצֵּמֶנְט
העתק
רפואה (תשנ"א, 1991)
הִתְהַוּוּת צֵמֵנְט* התהוות צמנט*
* במילון המקורי כתוב: הִתְהַוּוּת צֵמֶנְט
העתק