בנקאות (תשס"ז)

סינון
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
סִי"ף סי"ף המחיר כולל עלות, ביטוח והובלה

CIF CIF =cost, insurance, freight
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
יוּרוֹבּוֹנְד* יורובונד*
* במילון המקורי כתוב: יוּרוֹבּוֹנְדּ
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
פָא"ס פא"ס המחיר לצד האנייה

FAS FAS =free alongside ship
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
פוֹ"בּ פו"ב המחיר על סיפון האנייה

FOB FOB =free on board
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
אַגְ'יוֹ אג'יו תוספת מעל המחיר הנקוב
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד שְׁנָתִי* דיווידנד שנתי*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ שְׁנָתִי
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
נְכָסִים וְהִתְחַיְּבוּיוֹת* נכסים והתחייבויות*
* במילון המקורי כתוב: נְכָסִים וְהִתְחַיְּבֻיּוֹת
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בֶּנְצְ'מַרְק (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בנצ'מרק (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
גֵּאוּת גאות כגון גֵּאוּת בַּבּוּרְסָה; גֵאוּת כַּלְכָּלִית
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
עֲמִיל בּוּרְסָה עמיל בורסה, עֲמִיל נְיָרוֹת עֵרֶךְ עמיל ניירות ערך מורשה לסחור בניירות ערך בבורסה מסוימת, קונה או מוכר ניירות ערך בעבור לקוחותיו
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּרוֹקֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ברוקר (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד בִּמְזֻמָּן* דיווידנד במזומן*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ בִּמְזֻמָּן
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
תִּשְׁלֹבֶת תשלובת איחוד של מפעלי תעשייה ומסחר בבעלות משותפת ולהם ניהול משותף מלא או חלקי
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
מַאֲגָד מאגד קבוצה של ארגונים שחברו לצורך עניין פיננסי משותף או לצורך עסקה משותפת בייצור, במסחר וכדומה כדי להשיג מטרה משותפת, כגון קבוצת בנקים שחברו יחד למתן משותף של הלוואה ללקוח
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
תַּאֲגִיד תאגיד התחברות של אנשים לגוף משפטי המוכר על פי החוק וכשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות. תאגיד עשוי להיות חֶברה, שותפות, עמותה, אגודה שיתופית
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)

covenant covenant financial
העתק
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד מֻכְרָז* דיווידנד מוכרז*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ מֻכְרָז
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד נִדְחֶה* דיווידנד נדחה*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ נִדְחֶה
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
מֻגְדַּר זְכוּיוֹת* מוגדר זכויות* בקרן פנסייה
* במילון המקורי כתוב: מֻגְדַּר זְכֻיּוֹת
העתק
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיסְאַגְ'יוֹ דיסאג'יו הנחה מהשער הנקוב
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד* דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
הַכְרָזָה עַל דִּיוִידֵנְד* הכרזה על דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: הַכְרָזָה עַל דִּיוִידֵנְדּ
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד בִּפְשִׁיטַת רֶגֶל* דיווידנד בפשיטת רגל*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ בִּפְשִׁיטַת רֶגֶל
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
בָּתַר-* בתר-*
* במילון המקורי כתוב: בָּתָר
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
בָּתַר-דִּיוִידֵנְד* בתר-דיווידנד*, ב"ד ב"ד
* במילון המקורי כתוב: בָּתַר-דִּיוִידֵנְדּ
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
בָּתַר-זְכוּיוֹת* בתר-זכויות*, ב"ז ב"ז
* במילון המקורי כתוב: בָּתַר-זְכֻיּוֹת
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
נוֹכֵס נוכס אדם או חברה שעיסוקם העיקרי הוא רכישת חובות של חייבים לגופים בשוק המקומי ובשוקי חוץ. הנוכס מקבל עמלה תמורת הסיכון שבאשראי ותמורת טרחת גבייתו
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד סוֹפִי* דיווידנד סופי*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ סוֹפִי
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד קָבוּעַ* דיווידנד קבוע*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ קָבוּעַ
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
גִּדּוּר גידור קנייה או מכירה של מכשירים פיננסיים (חוזים, אופציות וכדומה) שיש בהם התחייבות לספק בעתיד נכסים, סחורות, ניירות ערך וכדומה במחיר קבוע מראש. מטרת הגידור היא למנוע או להגביל נזקים או הפסדים בעקבות שינוי במחיר, ובכך להגן על הקונה או על המוכר
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד בֵּינַיִם* דיווידנד ביניים*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ בֵּינַיִם
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
תִּסְחוּר תסחור פעולות נלוות לשיווק הכרוכות בהצגת מוצר ובמכירתו: פרסום, קידום מכירות, תצוגות מסחריות, מכירה ישירה וכדומה
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד שֶׁלֹּא בִּמְזֻמָּן* דיווידנד שלא במזומן*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ שֶׁלֹּא בִּמְזֻמָּן
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד פְּטוּר מַס* דיווידנד פטור מס*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ פְּטוּר מַס
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אוֹבְּלִיגוֹ (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אובליגו (לועזי)
להרחבה
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
פִּדְיוֹם פדיום הלוואה או אשראי שאפשר לדרוש מיד את פירעונם. פדיום הוא צירוף של 'פדיון' ו'יום'. המילה 'יום' מציינת שאפשר לדרוש את הפירעון בכל יום ויום
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
מְשִׁיכַת יֶתֶר משיכת יתר הסכום שבו צ'ק או דרישה אחרת לתשלום גדול מסכום האשראי שניתן למושך; הסכום שלקוח חייב לבנק בשל צ'קים או כסף מזומן שנמשכו בסכום העולה על הפיקדון שלו בחשבון הבנק. יתרת החובה או החסרה היא תוצאה של משיכת יתר
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד חֶלְקִי* דיווידנד חלקי*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ חֶלְקִי
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
דִּיוִידֵנְד מִשְׁתַּתֵּף* דיווידנד משתתף*
* במילון המקורי כתוב: דִּיוִידֵנְדּ מִשְׁתַּתֵּף
העתק
בנקאות (תשס"ז, 2006)
בִּצּוּעִים ביצועים כגון ביצועים של חברה, ביצועי קרן נאמנות
העתק
העתק<