פיזיקה (תר"ץ)

סינון
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ* כוח*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פָּעַל* פעל*
* במילון המקורי כתוב: פָּעוֹל
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הַרְכָּבָה הרכבה, הַרְכָּבָה שֶׁל כּוֹחוֹת* הרכבה של כוחות*, רִכּוּב ריכוב, רִכּוּב שֶׁל כּוֹחוֹת* ריכוב של כוחות*
* במילון המקורי כתוב: הַרְכָּבָה שֶׁל כֹּחוֹת
* במילון המקורי כתוב: רִכּוּב שֶׁל כֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הַפְרָדָה הפרדה, הַפְרָדָה שֶׁל כּוֹחוֹת* הפרדה של כוחות*, פֵּרוּד פירוד, פֵּרוּד שֶׁל כּוֹחוֹת* פירוד של כוחות*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרָדָה שֶׁל כֹּחוֹת
* במילון המקורי כתוב: פֵּרוּד שֶׁל כֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)

diagonal diagonal of parallelogram
המונח המעודכן: אֲלַכְסוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְגִּלָּה* גלגילה*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְגִּילָה
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מוֹמֵנְט* מומנט*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְט
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אִזֵּן* איזן* כח אחד את השׁני
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן

to balance to balance one force another
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
בִּטֵּל* ביטל* סכוּם אלגבראי
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּל

to vanish to vanish algebraic sum
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
לֻלְיָנִית* לוליינית*
* במילון המקורי כתוב: לוּלְיָנִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְנַת-פְּעֻלָּה* מנת-פעולה* עֲבוֹדָה מוֹעִילָה שֶׁל מְכוֹנָה / עֲבוֹדָה הַמָּסְפָּקָה לִמְכוֹנָה
* במילון המקורי כתוב: מְנָת-פְּעֻלָּה

efficiency efficiency useful work done by machine/work supplied to machine
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
עֲקֹם הַזְּמַנִּים וְהַמְּהִירוּיוֹת* עקום הזמנים והמהירויות*
* במילון המקורי כתוב: עֲקוֹם הַזְּמַנִּים וְהַמְּהִירֻיּוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ* כוח*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ מֻטְבָּע* כוח מוטבע*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מֻטְבָּע
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
עֶקְרוֹן הַהַתְמָדָה* עקרון ההתמדה*
* במילון המקורי כתוב: עִקְרוֹן הַהַתְמָדָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
יְחִידוֹת מֻחְלָטוֹת* יחידות מוחלטות*
* במילון המקורי כתוב: יְחִידוֹת מָחְלָטוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
יְחִידוֹת טֶכְנִיּוֹת* יחידות טכניות*
* במילון המקורי כתוב: יְחִידוֹת תֶּכְנִיּוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ תּוֹקֵף* כוח תוקף*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ תּוֹקֵף
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵרְג* ארג*
* במילון המקורי כתוב: אֶרְג
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
זָרַק* זרק*
* במילון המקורי כתוב: זָרוֹק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מֶרְחַק מַקְסִימוּם* מרחק מקסימום*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְחָק מַכְּסִימוּם
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
דָּחַף בְּכִוּוּן מֶרְכָּזִי* דחף בכיוון מרכזי*
* במילון המקורי כתוב: דָּחֹף בְּכִוּוּן מֶרְכָּזִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
דָּחַף בַּאֲלַכְסוֹן* דחף באלכסון*
* במילון המקורי כתוב: דָּחֹף בַּאֲלַכְסוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הוֹדוֹגְרָף* הודוגרף*
* במילון המקורי כתוב: הוֹדוֹגְרַף
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְטוּטֶלֶת קוֹנִית* מטוטלת קונית*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת קוֹנָאִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַחְזוֹר הַזְּמַן* מחזור הזמן*
* במילון המקורי כתוב: מַחְזוֹר הַזְּמָן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְטוּטֶלֶת* מטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְמַדִּים* ממדים*
* במילון המקורי כתוב: מְמָדִים
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
יְחִידָה מֻרְכֶּבֶת* יחידה מורכבת*
* במילון המקורי כתוב: יְחִידָה מָרְכָּבָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַדְחֹם מדחום, תֶּרְמוֹמֵטֶר* תרמומטר*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַעֲלַת טֶמְפֵּרָטוּרָה* מעלת טמפרטורה*
* במילון המקורי כתוב: מַעְלַת טֶמְפֵּרָטוּרָה
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֶּרְמוֹמֵטֶר שֶׁל רוֹפֵא* תרמומטר של רופא*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר שֶׁל רוֹפֵא
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גּוּף הַתֶּרְמוֹמֵטֶר* גוף התרמומטר*
* במילון המקורי כתוב: גּוּף הַתֶּרְמוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אוֹצַר הַתֶּרְמוֹמֵטֶר* אוצר התרמומטר*
* במילון המקורי כתוב: אוֹצַר הַתֶּרְמוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
בְּרָגִים מִיקְרוֹמֶטְרִיִּים* ברגים מיקרומטריים*
* במילון המקורי כתוב: בְּרָגִים מִקְרוֹמֶטְרִיִּים
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְטוּטֶלֶת קִזּוּז* מטוטלת קיזוז*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת קִזּוּז
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֶּרְמוֹמֵטֶר מִשְׁקָל* תרמומטר משקל*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹמֶטֶר מִשְׁקָל
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
דִּילָטוֹמֵטֶר* דילטומטר*
* במילון המקורי כתוב: דִּילָטוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מוּצָק* מוצק*
* במילון המקורי כתוב: מֻצָּק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גָּז* גז*
* במילון המקורי כתוב: גַּז
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חֹק בּוֹיְל מַרְיוֹט* חוק בויל מריוט*
* במילון המקורי כתוב: חֹק בּוֹיְלְ מַרִיּוֹט
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חֹק גֵה-לוּסָק* חוק גה-לוסק*, חֹק שַׁארְל* חוק שארל*
* במילון המקורי כתוב: חֹק גֵּי-לוּסַק
* במילון המקורי כתוב: חֹק טשַׁרלס
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קָבוּעַ קבוע נפח וכו'

constant constant volume etc.
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
טֶמְפֵּרָטוּרָה מֻחְלֶטֶת* טמפרטורה מוחלטת*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֵּרָטוּרָה מָחְלֶטֶת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חֹק דַלְטוֹן* חוק דלטון*
* במילון המקורי כתוב: חֹק דַּלְטוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֶּרְמוֹסְקוֹפּ הֶבְדֵּלִי* תרמוסקופ הבדלי* שׁל אויר
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹסְקוֹף הֶבְדֵּלִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קָלוֹרְיָה* קלוריה*
* במילון המקורי כתוב: קָלוֹרִיָּה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַעֲלַת פָרֶנְהַיְט* מעלת פרנהייט*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲלַת פַרְנְהַיְט
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַעֲלַת רֵאוֹמִיר* מעלת ראומיר*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲלַת רֵיאוֹמִיר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קָלוֹרִימֵטֶר* קלורימטר*
* במילון המקורי כתוב: קָלוֹרִימֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חַמָּם חמם בשביל קלוֹרימטריה

heater heater for calorimetry
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַרְתִּיחַ מרתיח, מֻלְיָאר* מוליאר*
* במילון המקורי כתוב: מוּלְיָאר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שִׁיטַת קֵרוּר* שיטת קירור*
* במילון המקורי כתוב: שִׁטַּת קֵרוּר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הֲפִיכָה לְמוּצָק* הפיכה למוצק*, קִפּוּי קיפוי
* במילון המקורי כתוב: הֲפִיכָה לְמֻצָּק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: סַגְסֹגֶת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קָלוֹרִימֵטֶר שֶׁל קֶרַח* קלורימטר של קרח*
* במילון המקורי כתוב: קָלוֹרִימֶטֶר שֶׁל קֶרַח
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תְּמִסָּה* תמיסה*
* במילון המקורי כתוב: תְּמִיסָה
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
לַחַץ אַטְמוֹסְפֵרִי* לחץ אטמוספרי*
* במילון המקורי כתוב: לַחַץ אַטְמוֹסְפֶרִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: מְעַבֶּה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: מְעַבֶּה שֶׁל לִיבִּיג
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: מְעַבֵּה עֲקַלָּתוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַד-גֹּבַהּ* מד-גובה*
* במילון המקורי כתוב: מַדְגֹּבַהּ
העתק
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
לַחוּת יַחֲסִית* לחות יחסית*
* במילון המקורי כתוב: לַחוּת יַחְסִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הִיגְרוֹמֵטֶר* היגרומטר*, מַד-לַחוּת* מד-לחות*
* במילון המקורי כתוב: הִגְרוֹמֶטֶר
* במילון המקורי כתוב: מַדְלַחוּת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
רוּחוֹת פָּסָטִים* רוחות פסטים*
* במילון המקורי כתוב: רוּחוֹת פַּסַּטִּים
חלופות תקניות : פָּסָטִים, רוּחוֹת הַסַּחַר, רוּחוֹת מִזְרָחִיּוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : פסטים, רוחות הסחר, רוחות מזרחיות
להרחבה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מוֹלִיכוּת יַחֲסִית* מוליכות יחסית*
* במילון המקורי כתוב: מוֹלִיכוּת יַחְסִית
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְנַת קֵרוּר* מנת קירור*
* במילון המקורי כתוב: מָנַת קֵרוּר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גָ'אוּל* ג'אול*
* במילון המקורי כתוב: דְּזוֹיל
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
טֶמְפֵּרָטוּרָה מַשְׁבְּרִית* טמפרטורה משברית*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֶּרָטוּרָה מַשְׁבֵּרִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שִׁנּוּי אַדְיַאבָּטִי* שינוי אדיאבטי*
* במילון המקורי כתוב: שִׁנּוּי אֲדִיאַבָּטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שָׁחֹר גָּמוּר* שחור גמור*
* במילון המקורי כתוב: שָׁחוֹר גָּמוּר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
בּוֹלוֹמֵטֶר* בולומטר*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹלוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֵּאוֹרְיָה גֵּאוֹמֶטְרִית שֶׁל הָאוֹר* תאוריה גאומטרית של האור*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹרִיָּה גֵּאוֹמֶטְרִית שֶׁל הָאוֹר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֵּאוֹרְיָה פִיזִיקָלִית שֶׁל הָאוֹר* תאוריה פיזיקלית של האור*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹרִיָּה פִיסִיקָלִית שֶׁל הָאוֹר