צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
עַצְמִית אַפְּלָנָטִית* עצמית אפלנטית*, אַפְּלָנָט* אפלנט*
* במילון המקורי כתוב: עַצְמִית אַפְּלָאנָטִית
* במילון המקורי כתוב: אַפְּלָאנָט
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
עַדְשַׁת מֵנִיסְקוּס* עדשת מניסקוס*, עַדְשַׁת סַהֲרוֹן* עדשת סהרון*
* במילון המקורי כתוב: עֲדֶשֶׁת מֵנִיסְקוּס
* במילון המקורי כתוב: עֲדֶשֶׁת סַהֲרוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
קַרְנֵי רֶנְטְגֶן* קרני רנטגן*
* במילון המקורי כתוב: קַרְנֵי רֶנְטְגֶּן
חלופות תקניות : קַרְנֵי אִיקְס
להרחבה
חלופות תקניות : קרני איקס
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : עֹמֶק שָׂדֶה, מִרְוַח מִקּוּד
להרחבה
חלופות תקניות : עומק שדה, מרווח מיקוד
להרחבה
העתק
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
פָּרָלַקְס* פרלקס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָלַקְסָה
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
תֵּאוֹדוֹלִיט הַסְרָטָה* תאודוליט הסרטה*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹדוֹלִיט הַסְרָטָה
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
תֵּאוֹדוֹלִיט צִלּוּם* תאודוליט צילום*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹדוֹלִיט צִלּוּם
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
מַצְלֵמַת שִׁעְתּוּק* מצלמת שעתוק*
* במילון המקורי כתוב: מַצְלֵמַת שַׁעְתּוּק
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
מַצְלֵמַת רֶפְלֵקְס בִּשְׁתֵּי עַצְמִיּוֹת* מצלמת רפלקס בשתי עצמיות*
* במילון המקורי כתוב: מַצְלֵמַת רֶפְלֶקְסְ בִּשְׁתֵּי עַצְמִיּוֹת
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
פִּקָּה* פיקה*
* במילון המקורי כתוב: פִּיקָה
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)

feeder feeder for automatic microfilm camera
העתק
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
מַבְזֵק אֵלֶקְטְרוֹנִי* מבזק אלקטרוני*
* במילון המקורי כתוב: מַבְזֵק אֱלֶקְטְרוֹנִי
העתק
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
עדכון: בתקינה הבין-לאומית בוטל השימוש ב"מעלות" או בסימן ° בנוגע ליחידות קלווין
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)