צילום (תשכ"ח)

סריקות   

הקדמה - מילון למונחי הצילום

 

מילון זה הוא פרי עבודתה של הוועדה למונחי הצילום, שפעלה בירושלים מטעם האקדמיה ללשון העברית משנת תשכ"ה עד שנת תשכ"ז, ושחבריה היו: האדונים שלמה דיקמן, עלי איתן וחיים רבין מטעם האקדמיה והאדונים א' אופנבכר וג' הרטמן מבעלי המקצוע. הא' א' גולדמן נתמנה לחבר כתב מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה שעל יד הטכניון בחיפה. מזכירי הוועדה היו בזה אחר זה: האדונים ששון סומך, מ' זהרי והגב' שושנה בהט.

יסוד לעבודת הוועדה שימשו רשימות קודמות של ועד הלשון ושל האקדמיה, ובעיקר רשימת מונחי הצילום, שנדפסה ב"לשוננו", כרך ג', עמ' 170–178. את רשימת המונחים החדשה, שהובאה לדיון הוועדה, הכין האדון א' אופנבכר.

הוועדה נעזרה במילונים לועזיים אלה:

1)      A.S.H. Craeybeckx, Elsevier’s Dictionary of Photography , Amsterdam – London – New York, 1965

2)      R. Schreyer, S. Maurer, F.W. Wolter, Dictionary of Photography and Cinematography , London – New York, 1961

3)      Military Standardization Handbook, Glossary of Photographic Terms, Departments of the Army, the Navy and the Air Force, Washington D.C., 1961

 

אחרי הקריאה הראשונה שלחה הוועדה את כל פרקי המילון בחוזרים לחברי האקדמיה ולמומחי הצילום בארץ, ואחרי קבלת ההערות על חוזרים אלה דנה במונחים כולם בקריאה שנייה.

בעיקר נעזרה הוועדה בהערותיהם של האדונים שרגא אירמאי, יהודה בורלא, ז' ביבר, זאב בן-חיים, י' בן-נון, ניסן ברגגרין, ה' היימן, א' ויינרב, ה' יצחקי, א' לוטן, מ' לינדמן, י' מחט, שמשון מלצר, ר' מרטון, ד' נחשול, ש' נוימן וששון סומך. סיוע מיוחד קיבלה הוועדה מן הא' א' פייגנבוים בכל הקשור בפרק על האופטיקה הצילומית ומן הא' א' גלזנר במונחי הכימיה הצילומית.

המהדורה המודפסת: הגב' בלהה בר עשתה הרבה בהכנת המפתח הגרמני ובהגהת המילון והמפתחות. סייעה בהגהת המילון הגב' עפרה כהן.

התכנון המכנוגרפי של המפתחות נעשה בידי מר ציון בושריה.

הגב' שושנה בהט הביאה את המילון לדפוס.

 

* * *

 

ביום י"ח באדר תשכ"ח (18 במארס 1968) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שהמילון למונחי הצילום אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1439, כ"ח באדר תשכ"ח (28 במארס 1968).

"מילוֹן למוּנחי הצילום" עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני יצא לאור על ידי האקדמיה ללשון העברית והטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ירושלים - חיפה, תשכ"ח.