סטטיסטיקה (תש"ו, תשי"ב)

סינון
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
סְטָטִיסְטִיקָה* סטטיסטיקה* שם מקצוע
* במילון המקורי כתוב: סְטָטִסְטִיקָה
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
סְטָטִיסְטִיקָה* סטטיסטיקה* ר' סְטָטִיסְטִיקוֹת, כגון של לֵדוֹת
* במילון המקורי כתוב: סְטָטִסְטִיקָה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: סְטָטִיסְטִיקַאי (רווח בציבור)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: סטטיסטיקאי (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
אָסַף* אסף*, אִסֵּף* איסף*
* במילון המקורי כתוב: אָסוֹף
* במילון המקורי כתוב: אַסֵּף
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
תֹּרֶף תורף החלק הלא-קבוע של תעודה ("שטר") בניגוד ל"טופס", שהוא החלק הקבוע
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
כָּפוּל כפול, פִּי פי שְׁנַיִם, שְׁלוֹשָׁה וכו'

-fold -fold two-, three-, etc.
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
כְּפוּל-בְּחִינָה כפול-בחינה, לְפִי שְׁתֵּי בְּחִינוֹת לפי שתי בחינות מִיּוּן כְּפוּל-בְּחִינָה, מִיּוּן לְפִי שְׁתֵּי בְּחִינוֹת

twofold twofold classification
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
רְבָעִי רבעי לוּחַ רְבָעִי, טַבְלָה רְבָעִית
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
בֵּינַיִם ביניים מִיּוּן בֵּינַיִם, רְשִׁימַת בֵּינַיִם

intermediate intermediate -classification, -list
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
סִדֵּר בִּקְבוּצוֹת* סידר בקבוצות*, הִקְבִּיץ* הקביץ*
* במילון המקורי כתוב: סַדֵּר בִּקְבוּצוֹת
* במילון המקורי כתוב: הַקְבֵּץ
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
סָפַר* ספר*, מָנָה* מנה*
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹר
* במילון המקורי כתוב: מָנֹה
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
אָפְנוּת אופנות כגון בבחינה "מצב משפחתי" יש ארבע אפנויות: רווק, נשוי, אלמן, גרוש.
העתק
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
כָּלַל* כלל*, הִקִּיף* הקיף* כגון הנתונים כוללים (או מוסבים על) 7 שנים, מן 1939 עד 1946
הָיָה מוּסָב עַל* היה מוסב על*, הִתְיַחֵס אֶל התייחס אל, הִשְׁתַּיֵּךְ ל- השתייך ל-
* במילון המקורי כתוב: כָּלוֹל
* במילון המקורי כתוב: הָיֹה מוּסָב עַל
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
צֵרֵף* צירף* לוּחַ
* במילון המקורי כתוב: צָרֵף
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
חָזַר וְעָרַךְ* חזר וערך*
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר וְעָרוֹךְ
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
קַו קו בלוחות קציבה

stroke stroke in provisional tables
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
גּוּף הַלּוּחַ גוף הלוח החלק הכולל את מערכת המספרים שבלוח
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
קֻנְטְרֵס לִידִיעוֹת קונטרס לידיעות סְטָטִסְטִיּוֹת, כְּתַב עֵת לִידִיעוֹת* כתב עת לידיעות* סְטָטִסְטִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: כְּתָב עֵת לִידִיעוֹת

bulletin bulletin statistical bulletin
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
דִּין וְחֶשְׁבּוֹן דין וחשבון, דּוּ"חַ* דו"ח* בקיצור, ר' דְּוָחִי"ם
* במילון המקורי כתוב: דְּוַ"ח
עדכון: ברבים דּוּ"חוֹת
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
צִיֵּן* ציין* סִדְרָה בִּדְיָאגְרַמָּה
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן

to plot to plot a series on a diagram
עדכון בניקוד: בְּדִיאַגְרָמָה
העתק
חלופות תקניות : פָּרָמֵטֶר
להרחבה
חלופות תקניות : פרמטר
להרחבה
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
מַפָּה סְטָטִיסְטִית* מפה סטטיסטית*, קַרְטוֹגְרָמָה* קרטוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: מַפָּה סְטָטִסְטִית
* במילון המקורי כתוב: כַּרְטוֹגְרַמָּה
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
דִּיאַגְרָמַת חִשּׁוּב* דיאגרמת חישוב*, נוֹמוֹגְרָמָה* נומוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דְּיָאגְרַמַּת חִשּׁוּב
* במילון המקורי כתוב: נוֹמוֹגְרַמָּה
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
כִּתֵּב* כיתב* דְּיָאגְרַמָּה
* במילון המקורי כתוב: כַּתֵּב
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
קָטוּעַ קטוע הִתְפַּלְּגוּת קְטוּעָה, הִתְחַלְּקוּת קְטוּעָה

mutilated mutilated distribution, truncated truncated distribution
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
הִלֵּם* הילם*, הֶהֱלִים* ההלים*
* במילון המקורי כתוב: הַלֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַהֲלֵם
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
הָלַם* הלם* הַקַּו הוֹלֵם
* במילון המקורי כתוב: הָלוֹם
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
נָתוּן מְנֻפֶּה נתון מנופה מנתון מסוים a מנכים השפעת גורם מסוים (עונה, גיל, מגמה כללית וכיו"ב) b, והנתון, שהושג על-ידי פעולת הניכוי, נקרא נתון מנופה
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
תֶּקֶן* תקן* אֻכְלֻסְיַת תֵּקֶן, שִׁעוּר תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן

standard standard standard population, standard rate
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
בֵּינוֹנִי בינוני, מְמֻצָּע ממוצע המונחים הנרדפים בלועזית משמשים לעתים קרובות מאוד בלא הבחנה, אע"פ שרצוי להבחין ביניהם. בנוגע למונחים העבריים יצוין: בינוני הוא מושג רחב, הכולל הציון, השכיח וגם ממוצע; ממוצע, הוא סוג של בינוני, המיוחד לבינונים חשבוניים, הנדסיים, הרמו
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
מִשְׁתַּנֶּה משתנה המושג "משתנה" פירושו גודל העלול להשתנות ממקרה למקרה או במרוצת הזמן וכו'.
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
מֻשְׁתַּנֶּה מושתנה, מָשְׁתַּנֶּה מושתנה הוועדה מציעה את הצורה הסבילה הזאת בהקבלה לצורות אחרות ממין זה; למשל הֻטַּמָּאָה (דב' כד ד), הֻכַּבֵּס (ויק' יג נה, נו), הָתְפָּקְדוּ (במד' א מז).
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
גַּבְנוּנִית * גבנונית*, קוּרִיטוֹזָה* קוריטוזה*
* במילון המקורי כתוב: גַּבְנֻנִּית
* במילון המקורי כתוב: קֻרִטוֹזָה
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
בִּקֵּר* ביקר*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּר