סטטיסטיקה (תש"ו, תשי"ב)

סינון
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
סְטָטִיסְטִיקָה* סטטיסטיקה* שם מקצוע
* במילון המקורי כתוב: סְטָטִסְטִיקָה
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
סְטָטִיסְטִיקָה* סטטיסטיקה* ר' סְטָטִיסְטִיקוֹת, כגון של לֵדוֹת
* במילון המקורי כתוב: סְטָטִסְטִיקָה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: סְטָטִיסְטִיקַאי (רווח בציבור)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: סטטיסטיקאי (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
אָסַף* אסף*, אִסֵּף* איסף*
* במילון המקורי כתוב: אָסוֹף
* במילון המקורי כתוב: אַסֵּף
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
תֹּרֶף תורף החלק הלא-קבוע של תעודה ("שטר") בניגוד ל"טופס", שהוא החלק הקבוע
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
כָּפוּל כפול, פִּי פי שְׁנַיִם, שְׁלוֹשָׁה וכו'

-fold -fold two-, three-, etc.
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
רְבָעִי רבעי לוּחַ רְבָעִי, טַבְלָה רְבָעִית
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
בֵּינַיִם ביניים מִיּוּן בֵּינַיִם, רְשִׁימַת בֵּינַיִם

intermediate intermediate -classification, -list
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
סִדֵּר בִּקְבוּצוֹת* סידר בקבוצות*, הִקְבִּיץ* הקביץ*
* במילון המקורי כתוב: סַדֵּר בִּקְבוּצוֹת
* במילון המקורי כתוב: הַקְבֵּץ
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
סָפַר* ספר*, מָנָה* מנה*
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹר
* במילון המקורי כתוב: מָנֹה
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
אָפְנוּת אופנות כגון בבחינה "מצב משפחתי" יש ארבע אפנויות: רווק, נשוי, אלמן, גרוש.
העתק
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
כָּלַל* כלל*, הִקִּיף* הקיף* כגון הנתונים כוללים (או מוסבים על) 7 שנים, מן 1939 עד 1946
הָיָה מוּסָב עַל* היה מוסב על*, הִתְיַחֵס אֶל התייחס אל, הִשְׁתַּיֵּךְ ל- השתייך ל-
* במילון המקורי כתוב: כָּלוֹל
* במילון המקורי כתוב: הָיֹה מוּסָב עַל
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
צֵרֵף* צירף* לוּחַ
* במילון המקורי כתוב: צָרֵף
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
חָזַר וְעָרַךְ* חזר וערך*
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר וְעָרוֹךְ
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
קַו קו בלוחות קציבה

stroke stroke in provisional tables
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
גּוּף הַלּוּחַ גוף הלוח החלק הכולל את מערכת המספרים שבלוח
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
קֻנְטְרֵס לִידִיעוֹת קונטרס לידיעות סְטָטִסְטִיּוֹת, כְּתַב עֵת לִידִיעוֹת* כתב עת לידיעות* סְטָטִסְטִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: כְּתָב עֵת לִידִיעוֹת

bulletin bulletin statistical bulletin
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
דִּין וְחֶשְׁבּוֹן דין וחשבון, דּוּ"חַ* דו"ח* בקיצור, ר' דְּוָחִי"ם
* במילון המקורי כתוב: דְּוַ"ח
עדכון: ברבים דּוּ"חוֹת
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
צִיֵּן* ציין* סִדְרָה בִּדְיָאגְרַמָּה
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן

to plot to plot a series on a diagram
עדכון בניקוד: בְּדִיאַגְרָמָה
העתק
חלופות תקניות : פָּרָמֵטֶר
להרחבה
חלופות תקניות : פרמטר
להרחבה
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
מַפָּה סְטָטִיסְטִית* מפה סטטיסטית*, קַרְטוֹגְרָמָה* קרטוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: מַפָּה סְטָטִסְטִית
* במילון המקורי כתוב: כַּרְטוֹגְרַמָּה
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
דִּיאַגְרָמַת חִשּׁוּב* דיאגרמת חישוב*, נוֹמוֹגְרָמָה* נומוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דְּיָאגְרַמַּת חִשּׁוּב
* במילון המקורי כתוב: נוֹמוֹגְרַמָּה
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
כִּתֵּב* כיתב* דְּיָאגְרַמָּה
* במילון המקורי כתוב: כַּתֵּב
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
קָטוּעַ קטוע הִתְפַּלְּגוּת קְטוּעָה, הִתְחַלְּקוּת קְטוּעָה

mutilated mutilated distribution, truncated truncated distribution
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
הִלֵּם* הילם*, הֶהֱלִים* ההלים*
* במילון המקורי כתוב: הַלֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַהֲלֵם
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
הָלַם* הלם* הַקַּו הוֹלֵם
* במילון המקורי כתוב: הָלוֹם
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
נָתוּן מְנֻפֶּה נתון מנופה מנתון מסוים a מנכים השפעת גורם מסוים (עונה, גיל, מגמה כללית וכיו"ב) b, והנתון, שהושג על-ידי פעולת הניכוי, נקרא נתון מנופה
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
תֶּקֶן* תקן* אֻכְלֻסְיַת תֵּקֶן, שִׁעוּר תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן

standard standard standard population, standard rate
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
בֵּינוֹנִי בינוני, מְמֻצָּע ממוצע המונחים הנרדפים בלועזית משמשים לעתים קרובות מאוד בלא הבחנה, אע"פ שרצוי להבחין ביניהם. בנוגע למונחים העבריים יצוין: בינוני הוא מושג רחב, הכולל הציון, השכיח וגם ממוצע; ממוצע, הוא סוג של בינוני, המיוחד לבינונים חשבוניים, הנדסיים, הרמו
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁתַּנֶּה משתנה המושג "משתנה" פירושו גודל העלול להשתנות ממקרה למקרה או במרוצת הזמן וכו'.
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
מֻשְׁתַּנֶּה מושתנה, מָשְׁתַּנֶּה מושתנה הוועדה מציעה את הצורה הסבילה הזאת בהקבלה לצורות אחרות ממין זה; למשל הֻטַּמָּאָה (דב' כד ד), הֻכַּבֵּס (ויק' יג נה, נו), הָתְפָּקְדוּ (במד' א מז).
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
גַּבְנוּנִית * גבנונית*, קוּרִיטוֹזָה* קוריטוזה*
* במילון המקורי כתוב: גַּבְנֻנִּית
* במילון המקורי כתוב: קֻרִטוֹזָה
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
בִּקֵּר* ביקר*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּר

to check to check to verify for accuracy