תקשורת המונים (תשע"ב)

סינון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אוֹת רַבָּתִי אות רבתי אות מוגדלת בראש כתבה או בראש קטע בכתבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
בַּעַל טוּר בעל טור כותב בכיר שמאמריו מתפרסמים בתדירות ובמיקום קבועים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גַּרְיָן גריין רוֹוח טִיזֶר; משפט מתוך כתבה המתפרסם באותיות מוגדלות בעמודי הכתבה לצורכי גיוון וכדי למשוך את הקורא. נקרא גם חלון או לִיד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דֶּמֶה דמה גרסת ניסוי של עיתון חדש או עיצוב חדש לעיתון קיים, לפני גרסה סופית מוסכמת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶמְשֵׁךְ המשך טקסט עודף שלא נכנס למסגרת העמודים שהוקצבה לו, ומתפרסם בעמוד אחר בהמשך הגיליון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַפְנָיָה הפניה טקסט או תצלום בעמוד הפותח של העיתון, המפנים אל ידיעה או כתבה בתוכו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
זִיחַ זיח הזזת הטקסט לתוך השורה בראש פסקה חדשה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חֲדָשׁוֹת קְשִׁיחוֹת חדשות קשיחות רווח: חֲדָשׁוֹת קָשׁוֹת; מידע חדשותי החייב להתפרסם עקב חשיבותו ומשקלו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חֲדָשׁוֹת רַכּוֹת חדשות רכות מידע חדשותי שאינו חייב להתפרסם אך יש בו עניין לצרכני התקשורת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַדְשׁוֹתִי חדשותי מה שיש עניין לפרסמו כידיעה בעיתון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
טוּר טור מדור קבוע של כותב בכיר, המופיע בתדירות ובמיקום קבועים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְדִיעָה בִּלְעָדִית ידיעה בלעדית רווח: סְקוּפּ; ידיעה בלעדית בעלת ערך חדשותי גבוה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְדִיעַת הֶמְשֵׁךְ ידיעת המשך ידיעה הסוקרת את המשך ההשתלשלות של עניין שנסקר בעבר הקרוב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְדִיעַת מִלּוּאִים ידיעת מילואים בעיתונות כתובה ובמרשתת: ידיעה או כתבה בעלת עניין מועט, המתפרסמת במקרה של תקלה או של מחסור בחומר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְרִיעָה רְחָבָה יריעה רחבה תבנית עיתון שמידותיה 35x50 ס"מ; משמשת גם כינוי לעִתּוֹנוּת אֵיכוּת הפונה לקהל משכיל
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֵב דֵּעוֹת כותב דעות פּוּבְּלִיצִיסְט; עיתונאי המתמחה בכתיבת מאמרי דעה המתייחסים לאירועים חדשותיים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת כותרת משפט או מבע באותיות גדולות ומובלטות בראש ידיעה, מאמר, כתבה וכדומה המתמצת את תוכנם או מרמז לו
כּוֹתֶרֶת מֶרְכָּזִית כותרת מרכזית הכותרת העיקרית – כשלידיעה אחת יש כמה כותרות (למשל כותרת גג וכותרת משנה)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת בֵּינַיִם כותרת ביניים כותרת המופיעה ברצף של ידיעה או של כתבה ומפרידה בין קטעים שונים שלהן
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת מִשְׁנֶה כותרת משנה כותרת משנית המופיעה מתחת לכותרת המרכזית ומביאה מידע נוסף מן הידיעה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת נוֹשֵׂא כותרת נושא כותרת המופיעה בראש כמה עמודים או כמה ידיעות בעיתון ומציינת את הנושא המשותף להם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת רָאשִׁית כותרת ראשית הכותרת המופיעה בראש העמוד הפותח של העיתון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּב כתב עיתונאי המכין כתבות וידיעות לעיתון (או לאמצעי תקשורת אחר) על סמך מידע שהוא אוסף
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבָה כתבה שם כללי לסיפור עיתונאי שיש בו הרחבה והעמקה ואינו מחויב לחדשות השוטפות, להבדיל מ'ידיעה' ומ'מאמר'
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבָה פִּרְסוּמִית כתבה פרסומית רוֹוח גם כַּתָּבַת תַּדְמִית, כַּתָּבָה שִׁוּוּקִית; מודעה מסחרית המעוצבת ומוגשת בצורה של כתבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבַת דְּיוֹקָן כתבת דיוקן כתבה המציגה בהרחבה דמות המעוררת עניין ציבורי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבַת נוֹשֵׂא כתבת נושא רֶפּוֹרְטָזָ'ה, כתבה המתארת התרחשות, סיפור חיים, מקום, תופעה חברתית או תרבותית ועוד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבַת צֶבַע כתבת צבע כתבה המתארת התרחשות, מקום וכיו"ב ומתמקדת באווירה ובפרטים מאפיינים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבַת תַּחְקִיר כתבת תחקיר כתבה המביאה ממצאים בעלי אופי ביקורתי על פעילותם ומעשיהם של מוסדות ואנשי ציבור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא לְפִרְסוּם לא לפרסום מידע הנמסר לעיתונאי בהנחיה ברורה שלא לפרסמו בכל דרך שהיא
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא לְצִטּוּט וְלֹא לְיִחוּס לא לציטוט ולא לייחוס מידע הנמסר לעיתונאי מתוך כוונה שיובא שלא כלשונו, וללא הזכרת שמו של מוסר המידע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא-אֵרוּעַ לא-אירוע אירוע צפוי (שאולי זכה לתשומת לב תקשורתי רב) שבסופו של דבר אינו מתרחש או מתגלה כבלתי ראוי לעניין הרב שהיה בו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לְצִטּוּט וְלֹא לְיִחוּס לציטוט ולא לייחוס מידע הנמסר לעיתונאי מתוך כוונה שיובא כלשונו, אך ללא הזכרת שמו של מוסר המידע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לְצִטּוּט וּלְיִחוּס לציטוט ולייחוס מידע הנמסר לעיתונאי מתוך כוונה שיובא כלשונו ובשם מוסר המידע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַאֲמַר דֵּעָה מאמר דעה מאמר המופיע בעמודי הדעות ומשקף את דעת כותבו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַאֲמַר מַעֲרֶכֶת מאמר מערכת טור קבוע בעמודי הדעות המבטא את עמדת העיתון בנושאים שעל הפרק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַגִּיהַּ מגיה ממונה על בדיקת תקינות הטקסט לקראת הדפסתו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מָדוֹר מדור חלק של העיתון המיוחד לתחום מסוים, וכן העורכים והכתבים הפעילים בו, למשל: מדור הספורט, מדור הכלכלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מוֹדָעָה מודעה שטח בעיתון שרוכש גוף חיצוני ובו מידע ומסרים פרסומיים, כגון מודעת פרסומת, מודעת אבל, מודעת דרושים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מוּסָף מוסף חלק של העיתון המופיע בקונטרס נפרד ועוסק בתחום מיוחד, כגון מוסף הספורט, או מתאים למועד מיוחד, כגון המוסף לשבת, המוסף לחג
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִכְתָּבִים לַמַּעֲרֶכֶת מכתבים למערכת מדור בעיתון שמתפרסמות בו תגובות קוראים לענייני היום או לידיעות וכתבות שהופיעו בעיתון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מְסִבַּת עִתּוֹנָאִים מסיבת עיתונאים התכנסות של עיתונאים שבה גורם רשמי או אישיות ציבורית מוסרים לפניהם הודעה ומשיבים על שאלותיהם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַעֲקָב מעקב עיסוק יזום של עיתון או עיתונאי בעניין מסוים לאורך זמן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַעֲרֶכֶת עִתּוֹן מערכת עיתון, מַעֲרֶכֶת מערכת צוות העורכים המנהל את העיתון, קובע את הקו של העיתון ואת תכניו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִשְׁבֶּצֶת טֵקְסְט משבצת טקסט, מִשְׁבֶּצֶת משבצת קטע טקסט קצר המופיע במסגרת בתוך הכתבה; גם מִסְגֶּרֶת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
נָצִיג נציג נציג ממונה לקבוצה של כלי תקשורת לשם סיקור אירוע חדשותי, בדרך כלל עקב מגבלות לוגיסטיות או ביטחוניות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סִקּוּר סיקור דיווח עיתונאי על אירוע או על נושא בעל ערך חדשותי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ עורך מי שתפקידו לנהל ולכוון חלק מסוים בעיתון, למשל: עורך הכלכלה, עורך הספורט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ עורך מי שתפקידו להכין את העיתון או חלקים ממנו לדפוס, כגון עורך עמודים, עורך צילום, עורך עיצוב ועוד – על פי המבנה של כל מערכת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ מְשַׁכְתֵּב עורך משכתב עורך שתפקידו ליצור נוסח ערוך ומותקן של טקסט לדפוס
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ רָאשִׁי עורך ראשי מי שתפקידו לנהל ולכוון את עבודת העיתון, תכניו ומדיניותו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִמּוּד עימוד עיצוב שוטף של עמוד או כפולת עמודים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עַמּוּד דֵּעוֹת עמוד דעות עמוד בעיתון המוקדש למאמרי דעה, מכתבים למערכת, קריקטורות וכדומה

op-ed page op-ed page opposite the editorial page
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִתּוֹן אֵיכוּת עיתון איכות שם קיבוצי: עִתּוֹנוּת אֵיכוּת; עיתון הפונה לקהל משכיל
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִתּוֹן הָמוֹן עיתון המון
צְהֻבּוֹן צהובון שם קיבוצי: עִתּוֹנוּת הָמוֹן; כינוי לעיתונות מסחרית הפונה להמון; בִּמְקור המונח הלועזי טַבְּלוֹאִיד תבנית עיתון שמידותיה 25x35 ס"מ, שיוחדה באירופה לצְהֻבּוֹן – עיתון העוסק בידיעות בעלות אופי מִרְעָשִׁי
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
יְדִיעָה ידיעה פריט מידע חדשותי; משמש בכל סוגי העיתונות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פְּרִיט חָזוּתִי פריט חזותי פריט ויזואלי המופיע לצד הטקסט, כגון תצלום, קריקטורה, גרפים וכדומה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּרְשָׁן פרשן עיתונאי המתמחה בהבאת דברי הסבר, רקע, הרחבה ותחזיות המתייחסים למידע חדשותי שוטף
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פָּתִיחַ פתיח פסקה ראשונה בידיעה חדשותית, המכילה את עיקרה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צֶוֶת צוות קבוצת עורכים וכתבים בתחום כלשהו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַלְקְלָן קלקלן סיפור שנועד לפגוע בבלעדיות של ידיעה או סיפור מיוחד של עיתון מתחרה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קֻנְטְרֵס קונטרס חלק מן העיתון המופיע כיחידה עצמאית, בדרך כלל בתבנית של 25x35 (הקרויה טבלואיד) ובחיבור בכליבים, למשל: קונטרס הספורט, קונטרס הכלכלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רֵאָיוֹן ריאיון כתבה שעיקרה שיחה עם אדם שמעמדו ותפקידו או סיפורו האישי הם בעלי עניין לציבור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שׁוּרַת הַפְנָיָה שורת הפניה שורת הפניה למקומו של טקסט עודף; ע"ע הֶמְשֵׁךְ
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁכְתּוּב שכתוב יצירת נוסח ערוך ומותקן של טקסט לדפוס
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שְׁעַת נְעִילָה שעת נעילה שעה קבועה שבה יש לסיים את הפקת העיתון לקראת הדפסתו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּבְנִית תבנית המידות הקבועות של העיתון, כגון תבנית של 25x35 (הקרויה טבלואיד)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תִּדְרוּךְ תדרוך הצגת מידע לכלי התקשורת מטעם מוסד כלשהו בנושא שעל סדר היום הציבורי, בדרך כלל בתחום הביטחון
תַּדְרִיךְ תדריך אירוע שבו מתקיים תדרוך
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּמוּנָה חוֹרֶגֶת תמונה חורגת חריגה של תצלום ממסגרת הטקסט שנקבעה במתווה עיצוב (גְּרִיד), כך שהוא מגיע עד קצה הנייר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּף בַּיִת דף בית דף פותח של אתר במרשתת המופיע כשמקלידים את כתובת האתר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קִשּׁוּר קישור קישור מקוון לדף במרשתת המופיע בדף מרשתת אחר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יוֹמַן רֶשֶׁת יומן רשת, בְּלוֹג בלוג אמצעי טכנולוגי המאפשר לכל אדם לפרסם במרשתת טקסט, תמונות, קטעי חוזי (וידאו) ושֵמע ללא מתווך (כגון מוציא לאור). יומן הרשת פתוח לצפייה לגולשים ומורכב מרשומות (ע"ע)

blog blog web log
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רְשׁוּמָה רשומה פּוֹסְט; קטע טקסט ביומן רשת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּנוּעַת גּוֹלְשִׁים תנועת גולשים נועד לכמת את סך התנועה באתר מסוים ולציין את מידת הפופולריות שלו. תנועת גולשים במרשתת מקבילה למדרוג (רייטינג) בטלוויזיה. רכיבים חשובים בו הם מְבַקְּרִים, בִּקּוּרִים, דַפִּים נִצְפִּים ועוד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
בִּקּוּרִים ביקורים באתר מסוים בפרק זמן מסוים, כולל ביקורים של אותו מבקר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּפִּים נִצְפִּים דפים נצפים מספר הדפים שנצפו באתר מסוים ביחידת מדידה נבחרת: ביקור, יום, שבוע וכיו"ב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַצָּג רִאשׁוֹן מצג ראשון החלק העליון בדף מרשתת, המופיע ראשון על צג המחשב, בעוד חלקים אחרים בדף יופיעו רק לאחר שהגולש יגלול אותו למטה; לחלק זה חשיבות מכרעת, כי הוא בעל החשיפה הגדולה ביותר בדף
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גָּלַל גלל גרם לדף במרשתת לנוע למעלה או למטה על צג המחשב על ידי פס גלילה או על ידי גלגל מיוחד בעכבר המחשב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִטּוּב לִמְנוֹעֵי חִפּוּשׂ מיטוב למנועי חיפוש, מִטּוּב מיטוב התאמת דף מרשתת או אתר כך שייסרק בצורה הטובה ביותר על ידי מנועי החיפוש, ויופיע במקום גבוה בתוצאות החיפוש לגולש
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁוּוּק לִמְנוֹעֵי חִפּוּשׂ שיווק למנועי חיפוש ביצוע פעולות כדי לגרום לאתר, לשירות או למוצר לרכוש קהל דרך שימוש במנועי החיפוש
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁוּוּק פֶּלֶ"א שיווק פל"א שיווק מִפֶּה לָאֹזֶן; תוכן או תכנה המופצים מאדם לאדם ולא דרך מקור אחד הפונה למספר רב של אנשים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רֶשֶׁת חֶבְרָתִית רשת חברתית אתר או שירות שגולשים יכולים לפתוח בו כרטיס אישי, להעלות תכנים ולתקשר עם גולשים אחרים; את התוכן באתר מייצרים הגולשים ולא מערכת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּגוּבִית תגובית תגובה שגולש כותב ומקושרת לתוכן מטעם כלי תקשורת ובדרך כלל מתייחסת אליו
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּגוּבָן תגובן טוֹקְבֵּקִיסְט; שולח תגוביות לפרסום
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רֶסֶס רסס, רֶסֶס מֵידָע רסס מידע אמצעי טכנולוגי המאפשר לתוכן מסוים להופיע בתבניות ובמקומות שונים ובכך לסייע בהפצת התוכן

RSS RSS RDF Site Summary; Rich Site Summary; Really Simple Syndication
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יִשּׂוּם יישום
יִשּׂוּמוֹן יישומון רווח: אפליקציה; יישום המציג תכנים או שירותים של חברה מסוימת במכשיר קצה או בדפדפן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁבּוּץ שיבוץ שילוב תוכן או שירות מאתר אחד בדף HTML של אתר אחר – על ידי הוספת קוד המוצג לכול. דוגמה: שילוב של מפה, מאתר של מפות, בדף כתבה של אתר חדשות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אִגֶּרֶת מֵידָע איגרת מידע, יְדִיעוֹן מְקֻוָּן ידיעון מקוון הודעה הנשלחת בדואר אלקטרוני לרשימת תפוצה ומכילה מידע אקטואלי מטעם גוף מסוים או בנושא מסוים, לרוב בקישורים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַלּוֹן מִבְזָקִים חלון מבזקים חלון באתר שבו מופיעות ידיעות קצרות, לרוב בנות משפט אחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּפְדְּפָן דפדפן תכנה המאפשרת גלישה במרשתת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַלּוֹן צָץ חלון צץ חלון המופיע בקדמת מצג המחשב, ובכך "משתלט" על המצג. הוא אמצעי פרסום בלתי אהוד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מוֹדָעָה גְּרָפִית מודעה גרפית מודעת פרסום בעלת רכיבים גרפיים ולא טקסט בלבד
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲלוּת לְאֶלֶף עלות לאלף מייצג את עלות הפרסום של מודעה גרפית באלף דפים נצפים
העתק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הוֹרָדָה הורדה הורדה של תכנה או קובץ מהמרשתת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁרְשׁוּר שרשור אוסף של תגובות גולשים בנושא מסוים, המוצגות יחד ומתייחסות זו לזו. השרשורים הם הקטעים המרכיבים קהילות ופורומים במרשתת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִיּוּץ ציוץ קטע המוגבל למספר תווים או לגודל קובץ מסוים ומתפרסם באתר או בשירות המאפשר זאת; בשימוש נרחב באתרים כמו טוויטר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַפְנָיַת תֹּכֶן הפניית תוכן, הַפְנָיָה הפניה תצוגה מקדימה של פריט תוכן המציגה אותו בתמציתיות, לרוב בכותרת, כותרת משנה ותמונה. הפניות מופיעות בדפי בית ובדפי מדורים. הקלקה עליהן תוביל לדף הכתבה עצמו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אַגְרָן אגרן מציג תכנים הלקוחים מאתרים אחרים ללא תכנים עצמאיים משלו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תָּגִית תגית מילת מפתח המשמשת אמצעי לקִטלוג כתבות: מוסיפים לכתבה תגית, המציינת בדרך כלל את הנושא המרכזי בה או אישים או גופים הנזכרים בה. דרך התגית אפשר להגיע לכל הכתבות באתר העוסקות באותו נושא
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּף מָדוֹר דף מדור הדף הפותח של מדור מסוים בתוך אתר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דִּוּוּחַ חַי דיווח חי עדכון ודיווח באתר מאירוע תוך כדי התרחשותו, באמצעות טקסט, תמונה וחוזי (וידאו)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דֹּאַר אֵלֶקְטְרוֹנִי דואר אלקטרוני, דוא"ל דוא"ל שירות המאפשר למשתמשים לקבל ולשלוח הודעות וקבצים דרך מכשירים אלקטרוניים כמו מחשב וטלפון נייד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אִפְיוּן אפיון כתיבה טכנית של סך המאפיינים, השימושים, הפעולות והתצוגה המרכיבים יחד אתר במרשתת. האפיון נועד לאנשים הטכניים, המתכנתים, שתפקידם להוציא אל הפועל את רצונות מתכנני האתר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אִפְיֵן אפיין כתב כתיבה טכנית של סך המאפיינים, השימושים, הפעולות והתצוגה המרכיבים יחד אתר במרשתת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַקְלָקָה הקלקה הצבת הסמן במחשב על קישור והפעלתו על ידי לחיצה על המקש enter או על כפתור בעכבר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַקְלָקָה כְּפוּלָה הקלקה כפולה הצבת הסמן במחשב על קישור או על איקון והפעלתו בלחיצה כפולה על כפתור העכבר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לְשׁוֹנִית לשונית דימוי גרפי ללשונית בכרטסת המייצג שכבת מידע אחת; הלשוניות מאפשרות למשתמש לעבור בין שכבות מידע כשרק אחת מוצגת על הצג והשאר מיוצגות על ידי הלשוניות שלהן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סַרְגֵּל כֵּלִים סרגל כלים אזור בדף המרכֵּז בתפריט את הכלים המתאימים לשימוש בשירות מסוים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סַרְגֵּל נִוּוּט סרגל ניווט אזור בדף המרכֵּז בתפריט את המדורים ואת התכנים באתר, ומאפשר למשתמש להתמצא באתר ולנווט בין חלקיו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קָלִיק קליק שאפשר להקליק עליו, כגון שורת טקסט או תמונה, בניגוד לתמונות או טקסט שאינם מגיבים להקלקה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רִעֲנוּן ריענון טעינה חוזרת של דף מרשתת המוצג על צג המחשב
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
תַּסְדִּיר תסדיר רשימת הפריטים המיועדים לשידור – ליומן חדשות או לכל תכנית אחרת – בדרך כלל לפי סדר מתוכנן מראש
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַאֲזָנָה מַקְדִּימָה האזנה מקדימה האזנה לתקליט או לתקליטור לפני השמעתו בשידור עצמו, בדרך כלל לצורך כיוון לנקודת ההתחלה או לכל נקודה מבוקשת, למשל לתחילת השירה אחרי הפתיחה המוזיקלית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קֶשֶׁר פְּנִים קשר פנים נועד לקשר בין השַׁדָּר באולפן ובין הטכנאי או צוות ההפקה שמעבר לזכוכית לצורך תכנון, מתן הנחיות וכדומה במהלך השידור בלי שהמאזינים יוכלו לשמוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁבּוּץ שיבוץ קטע מוקלט, בדרך כלל של דובר אחד או של קולות מתוך כתבה, שנועד לשיבוץ במהלך תכנית, בריאיון או בכותרות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַשְׁגּוֹחַ משגוח רמקול בקרה בְּאולפן השידור או בעמדת הטכנאי, המאפשר לקריין או לטכנאי ולצוות ההפקה להאזין למהלך השידור או ההקלטה ולקבוע את עצמת הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רְשִׁימַת מִזְכִּים רשימת מזכים רשימה משודרת של העוסקים במלאכת השידור, בדרך כלל אלה שקולם אינו נשמע, כגון טכנאים, מפיקים, צוות מנהלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תִּזְמוּן תזמון מדידת אורכו של הקטע כדי להתאימו למסגרת השידור או לצורך תשלום זכויות יוצרים; המונח רווח אצל אנשי מקצוע גם במשמעות מֶשֶׁךְ (duration), כלומר אורכו של הקטע המיועד לשידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שֻׁלְחַן בַּקָּרָה שולחן בקרה שולחן הפיקוח של השידור וההקלטה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִוּוּת קוֹל עיוות קול עיוות מכוון של הקלטה (מהירותה או תדריה) לרוב כדי למנוע זיהוי של בעל הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַדְמָמָה הדממה השתקת הקול של הקלטה, בדרך כלל כדי להכניס לשידור קטע אחר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פְּתִיחָה פתיחה קטע מוזיקלי הקודם לביצוע הקולי של שיר או למוטיב המרכזי של יצירת מוזיקה. שדרים מנצלים קטע זה כרקע לדיבור שלהם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַדְשִׁיר חדשיר תקליט או תקליטור בן שיר אחד בלבד. זמרים נוהגים להפיק חדשיר ובו שיר אחד מתוך תקליט העומד לצאת לאור. את החדשיר הם נוהגים לתת לשַׁדָּרים להשמעה ברדיו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כִּוְנוּן קוֹל כוונון קול קביעת העצמה, איזון גון הקול וחיתוך גלי קול בתדרים מפריעים בערוץ הקלטה כלשהו לפני תחילת הקלטה. למשל, בדיקת עצמת הקול כך שלא יישמע חזק או חלש מדי ביחס לשאר רכיבי השידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חָתַם חתם איחד את רכיבי ההקלטה השונים, בהם ערוצים שונים של קולות שונים, לתוך יחידה אחת מוכנה לשידור שאי אפשר עוד להפריד בה בין הערוצים והרכיבים השונים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חֲתִימָה חתימה "סגירת" ההקלטה והעברתה לתבנית של שידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא לְהַשְׁמָעָה לא להשמעה דברים הנקלטים במיקרופון ואינם מיועדים להשמעה בשידור – בין שהם רעשים ובין שהם דיבורים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא בִּטְוַח הַמִּיקְרוֹפוֹן לא בטווח המיקרופון מונח טכני המתייחס לרעשים ודיבורים שנקלטים מן הסביבה אך לא ישירות למיקרופון
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַצְלָבָה הצלבה חיבור – לפעמים אמנותי – של שני קטעי מוזיקה, כגון אות מוזיקלי ושיר או שני שירים; שני הקטעים משתלבים לזמן קצר זה בזה, הראשון הולך ונעלם והשני מתגבר. ההצלבה יכולה להיות קצרה, ארוכה או כמעט בלתי מורגשת – הצלבה רכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אוֹתוֹת זְמַן אותות זמן רווח: פִּיפְּסִים; שישה קטעים קצרים (האחרון ארוך יותר) המובילים למהדורת חדשות בשעה עגולה. הקטעים נלקחו מתוך טון שידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִדְעִיךְ הדעיך הנמיך בהדרגה את עצמת הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יוֹמַן חֲדָשׁוֹת יומן חדשות משדר שנועד לסקירה נרחבת של אירועי היום והוא כולל כתבות, ראיונות ודברי פרשנות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַשָּׁב קשב מי שתפקידו להאזין לשידורים ברחבי העולם, לברור מתוכם חומר לשידור, להקליטו ולדווח עליו בתקשורת המקומית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּסְכִּית תסכית יצירה דרמטית מעובדת לשידור ברדיו בהשתתפות קריינים-שחקנים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַאֲזִין מאזין מי שמקשיב לשידורי הרדיו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַגִּישׁ מגיש מי שמעביר למאזינים ולצופים תכנית ומלווה אותה עד תומה, בדרך כלל מאולפן השידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֻלְפַּן שִׁדּוּר אולפן שידור חדר מיוחד המשמש לשידור תכניות, ובו מגיש וטכנאי – ברדיו (בטלוויזיה – גם צלם ובמאי)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִשְׁדָּר משדר תכנית משודרת ברדיו או בטלוויזיה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּשְׁדִּיר תשדיר מסר פרסומי המשודר ברדיו ובטלוויזיה מטעם גופים פרטיים או ציבוריים לצורכי שיווק מוצרים או לשירות הציבור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סֶרֶט סרט מונח כולל לכל סוגי הראינוע והקולנוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סֶרֶט דְּמוּי תִּעוּדִי סרט דמוי תיעודי סרט עלילתי היוצר אשליה של סרט תיעודי. סגנון הסיפור והצילום ואמצעי המבע נועדו לגרום לצופים להאמין שהדמויות הבדיוניות קיימות במציאות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יוֹמַן חֲדָשׁוֹת יומן חדשות, יוֹמָן יומן משדר חדשות המשודר בדרך כלל אחת לשבוע ומשלב כתבות מהשטח וראיונות באולפן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבָה כתבה מִשׁדר טלוויזיה בתכניות חדשות ובמגזינים, בדרך כלל דיווח עיתונאי מצולם שאורכו בין דקה לשלושים דקות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דְּרָמָה תִּעוּדִית דרמה תיעודית סרט עלילתי המבוסס על סיפור ומידע עובדתיים, ובו שחקנים מגלמים את הדמויות הממשיות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דְּרָמַת טֵלֵוִיזְיָה דרמת טלוויזיה סרט עלילתי בן 50 עד 60 דקות בדרך כלל, המיועד להקרנה בטלוויזיה ולא בקולנוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִבְחַן בָּמָה מבחן במה בדיקת התאמה של מועמד להופעה בהצגה, בסרט או בתכנית טלוויזיה
מִבְחַן בַּד מבחן בד בקולנוע
מִבְחַן מִרְקָע מבחן מרקע בטלוויזיה
המונחים מִבְחַן בָּמָה ומִבְחַן מִרְקָע אושרו בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סִדְרָה בְּהֶמְשֵׁכִים סדרה בהמשכים קבוצת תכניות רדיו או טלוויזיה שכל פרק בה הוא המשך של הפרק הקודם, וכל הפרקים יחדיו יוצרים יחידה אחת. לדוגמה: "אל עצמי" (סִדְרָה בְּהֶמְשֵׁכִים לילדים) ברדיו; "רמת אביב ג'" בטלוויזיה
סִדְרָה סדרה שלא כבסִדְרָה בְּהֶמְשֵׁכִים, בסִדְרָה כל פרק הוא סיפור לעצמו, למשל סדרת הטלוויזיה "כן, אדוני השר"
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גַּרְיָן גריין קטע קצר בתחילת משדר או סרט, או חלק ממנו, שתפקידו ליצור עניין בהמשכו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַעֲבָרוֹן מעברון סרטון המשמש מעבר בין פריט למשנהו במהלך משדר, בדרך כלל קצר מ-15 שניות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פָּתִיחַ פתיח מבוא והפניה של המגיש לכתבה, לסרט או לקטע במשדר
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תָּכְנִית חָלוּץ תוכנית חלוץ הפקה ניסיונית של תכנית רדיו או טלוויזיה המשמשת להערכה, לגיוס מימון או מעין חזרה כללית לקראת השידור הקבוע
תָּכְנִית הֲרָצָה תוכנית הרצה משדרים ראשונים שבמהלכם מגבשים את אופי הסדרה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תָּכְנִית מְצִיאוּת תוכנית מציאות תכנית שמעמידים בה אנשים שאינם שחקנים במצבים דמויי מציאות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הוֹפָעַת קָמֵעַ הופעת קמע הופעה מזדמנת וקצרה במהלך הסרט של הבמאי או של אישיות ידועה אחרת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פְּרוֹטָגוֹנִיסְט פרוטגוניסט הדמות המרכזית שרצון-העל שלה מניע את עלילת הדרמה, ובעוד היא נאבקת להשיגו חל בה שינוי מהותי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אַנְטָגוֹנִיסְט אנטגוניסט הדמות המרכזית שרצון-העל שלה מתנגש עם רצון-העל של הפרוטגוניסט. התנגשות זו מגדירה את הקונפליקט המרכזי של הדרמה, מניעה את עלילתה ומחוללת אצל הפרוטגוניסט שינוי מהותי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶצֵּג היצג החלק הראשון של המבנה הדרמטי, החושף את ההיבטים המרכזיים של הדרמה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַתָּרָה התרה מסקנה, התרה; החלק האחרון במבנה הדרמטי של יצירה ושל כל תת-מבנה שלה; בהתרה נסגרים המעגלים השונים של הסרט, והצופה משלים את המידע הדרוש לו להבנת הסרט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קְרִיסָה קריסה אירוע שבו מגיעה לשיאה התבדות הציפיות שנבנו במהלך הדרמטי של העלילה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כִּינוּן כינון הכנה של מוטיבים; היצג של מצב, של סצנה או של חלק מן העלילה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פֵּרָעוֹן פירעון מיצוי המוטיבים שהושתלו בכִּינוּן: מימוש הפוטנציאל הדרמטי של סיטואציה שנבנתה בשלב מוקדם יותר בסרט ומיצוי הפוטנציאל הקולנועי של רכיבים מסוימים במבע הקולנועי שכוננו בסרט קודם לכן
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
צוּגָה צוגה אִימָאז', ייצוג חזותי. לעתים מדובר במופע חזותי של דמות או של עצם ולעתים ברעיון מופשט המגולם בתמונה המצולמת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אִיקוֹן איקון סמל חזותי המייצג מושג או עולם רעיוני ומזוהה אתו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מֵטָא-טֵקְסְט מטא-טקסט טקסט שהוא פרשנות לטקסט, עוסק בצורה גלויה או סמויה במשמעות של הטקסט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַד-שִׂיחַ חד-שיח רצף דיבור של דמות, העומד לעתים בפני עצמו ולעתים חלק מדו-שיח אך ארוך מן הרגיל
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַצָּבַת מִקְטָע הצבת מקטע, הַצָּבָה הצבה הצבת סצנה; תנועת דמויות ועצמים בחלונית (=פרֵיים) במהלך המִצְלָם (=שוט)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צַחְקִיק צחקיק פרט קטן שעשוי להצחיק ואינו קשור במישרין לעלילה, למשל כובע מצחיק לראשה של דמות הנכנסת לפתע ברגע מתוח בעלילה

gag gag n.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סְלֶפְּסְטִיק סלפסטיק קומדיה פיזית המושתתת בעיקר על אלימות ותוקפנות. מקור השם במילים slap (=מכה) ו-stick (=מקל)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַשְׁקֶשֶׁת קשקשת בליל הברות חסרות משמעות, מעין דיבור בשפה שאיננה קיימת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶדְבֵּק הדבק הדבקה של רכיבים רבים שלכאורה אינם שייכים זה לזה: הדבק של סוגות, הדבק של רעיונות, הדבק של סגנונות, הדבק של ציטוטים, הדבק של תבניות מבע מנוגדות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּחְקִיר תחקיר איסוף נתונים לצורך כתיבת התסריט: ראיונות מקדמיים, ביקור באתרי הצילום, חיפוש בארכיונים וכיו"ב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּסְרִיט תסריט טקסט המגדיר את מהלך הסרט, את כל מה שרואים ושומעים בו
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
תַּסְדִּיר תסדיר רשימת הפריטים העיקריים במשדר או בסרט, לפי סדר השידור, המכילה בדרך כלל גם תזמון, שם המבצע ופרטים טכניים לכל פריט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פְּרִיט פריט רכיב אחד במשדר או בתסדיר (ע"ע): כתבה, ריאיון, דברי קישור, הופעת אורח וכיו"ב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִקְבָּץ מקבץ אסופה של צילומים אחדים בעלי נושא משותף, שהסדר הכרונולוגי שלהם הוא משני בחשיבותו או לא קיים; המונח משמש בתהליך הצילומים והעריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַעֲקֹבֶת מעקובת רצף של סצנות בעלות נושא משותף או מכנה רעיוני משותף, המסודרות בסדר כרונולוגי מוגדר. המונח מכוון לרצף בסרט הערוך
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּקְצִיר תקציר בתחום הקולנוע; סיכום קצר של עלילת הסרט, בדרך כלל בן 2 עד 5 עמודים
הערה: בתחומים אחרים תַּקְצִיר = abstract ותַמְצִית = synopsis.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּמְצִית תמצית בתחום הקולנוע; תיאור קצרצר של נושא הסרט, בדרך כלל לא יותר מעמוד וחצי
הערה: בתחומים אחרים תַּמְצִית = synopsis; תַּקְצִיר = abstract
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּסְרִיט גָּלְמִי תסריט גולמי שלב ביניים בפיתוח התסריט, בין תַּקְצִיר הסרט ובין התסריט המלא. התסריט הגולמי מכיל את כל הסצנות בסרט בלי דיבורי הדמויות, כלומר את המהלך הסיפורי המלא
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֲפָקָה הפקה כל מה שקשור בארגון, בניהול, בלוגיסטיקה ובענייני הכספים של סרט; שלב הצילומים של הסרט, מתום קְדַם-הַהֲפָקָה ועד תחילת גְּמַר-הַהֲפָקָה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֲפָקָה מְשֻׁתֶּפֶת הפקה משותפת במימון ובתשומות אחרות, בהפצה וברווחים, בדרך כלל עם גורם זר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קְדַם-הֲפָקָה קדם-הפקה כל עבודות ההכנה לסרט, משלב ההחלטה על הפקתו של התסריט ועד תחילת הצילומים, כלומר עד שלב ההפקה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גְּמַר-הֲפָקָה גמר-הפקה שלבי היצירה, הארגון והניהול מתום הצילומים ועד לשלב הפצת הסרט, שבו כבר יש עותק סופי של הסרט המוגמר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֲפָקָה רַבַּת מַצְלֵמוֹת הפקה רבת מצלמות הפקה שבה מצלמות אחדות מצלמות בו זמנית במשך כל זמן ההקלטה או השידור, כנהוג באולפן טלוויזיה ובניידת שידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לִהוּק ליהוק תהליך הבחירה של השחקנים להפקה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֲבִיזָרִים אביזרים חפצים דוממים המצולמים בסרט ואינם תפאורה בלבד אלא משמשים את השחקנים בעבודתם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֲתַר צִלּוּם אתר צילום סֵט; אתר הצילום כפי שהוא נראה "מאחורי הקלעים", כולל ציוד הצילום, התאורה והתַּמְכָן

set set n.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֲתַר הַסְרָטָה אתר הסרטה לוקיישן; אתר הצילום במשמעותו הפיזית, הממשית והגאוגרפית. מבחינים בין אֲתַר צִּלּוּם (=סֵט) כשהצילום נעשה באולפן, ובין אֲתַר הַסְרָטָה כשהצילום נעשה באתר מציאותי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּפֵּי זִמּוּן דפי זימון הדפים שעוזר הבמאי מחלק לאנשי צוות הצילום ולשחקנים בסיום כל יום צילום, ובהם לו"ז מפורט של יום הצילומים הבא
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תָּכְנִית צִלּוּמִים תוכנית צילומים תכנית ימי הצילום; לו"ז מפורט של כל ימי הצילום, בהתאם לסצנות ולאתרי הצילום, הכולל פירוט של מכלול צורכי ההפקה לכל סצנה וסצנה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִלּוּם צילום חשיפה לאור של התשליל או החיישן האלקטרוני שבמצלמה; שלב בתהליך הפקת הסרט שבו מתבצעים הצילומים בפועל; חומר הגלם של הסרט לעריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קוֹמְפּוֹזִיצְיָה קומפוזיציה מערכת היחסים והפרופורציות בין עצמים ודמויות בחַלּוֹנִית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם מצלם, שׁוֹט שוט צילום רצוף מרגע הלחיצה על כפתור הצילום עד הפסקתו
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם שָׁלֵם מצלם שלם, שׁוֹט שָׁלֵם שוט שלם מצלם המראה את מושא הצילום במלואו. כשמדובר באדם – המצלם מראה את דמותו במלואה
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם חֵצִי מצלם חצי, שׁוֹט חֵצִי שוט חצי מצלם חלקי, שמראה חלק ניכר ממושא הצילום. בצילום של אדם המצלם הוא מן המותניים עד לקדקוד
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם עֲנָק מצלם ענק, שׁוֹט עֲנָק שוט ענק מצלם רחב מאוד שמראה את מושא הצילום ואת הקשרו הסביבתי (רקע, קדמה)
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם מַעֲרָבוֹן מצלם מערבון, שׁוֹט מַעֲרָבוֹן שוט מערבון רוֹוח: שׁוֹט אָמֵרִיקָנִי (מקורו במערבון). תחתיתו באמצע הירך, במקום שמסתיימת חגורת האקדחים, ותקרתו - קדקודו של האדם
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם מִקּוּם מצלם מיקום, שׁוֹט מִקּוּם שוט מיקום מצלם פתיחה של סצנה או של מקום חדש המראה את רוב הפרטים של מושא הצילום וסביבתו. מדובר בדרך כלל במִצְלָם עֲנָק של מושא הצילום בפעם הראשונה שהוא מופיע בסרט או בסצנה
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּקְרִיב תקריב מִצְלָם המראה בהגדלה פרט קטן של מושא הצילום
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּקְרִיב מְרַבִּי תקריב מרבי מִצְלָם המראה פרט קטן מתוך התקריב, למשל: צילום פני אדם הוא תַּקְרִיב, וצילום עיניו הוא תַּקְרִיב מרבי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גִּרְסָה גרסה כשמְצַלמים כמה פעמים מִצְלָם זהה, ייקרא כל אחד מן הצילומים גרסה של המִצלם המצולם. הגרסאות ממוספרות לפי סדר צילומן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סְצֵנָה סצנה בקולנוע, מכלול האירועים המתרחשים ברצף של זמן ובחלל אחד (להבדיל מן המונח 'תמונה' המקובל בתאטרון)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לוּחוֹן לוחון לוח שרושמים עליו פרטים טכניים של המִצְלָם; את הלוחון מצלמים בתחילת כל מצלם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
נַקָּשׁ נקש הֶתקן המשמיע נקישה חדה ומצולם בתחילת כל מִצְלָם; הנקש מסייע לסַנְכְּרֵן את התמונה עם הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶבְזֵק לֶעָבָר הבזק לעבר מעקובת העוצרת את התקדמות הזמן הקווי בסרט ומחזירה את עלילתו אחורה בזמן. בסיום ההבזק לעבר חוזרת העלילה לזמן ההווה שלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶבְזֵק לֶעָתִיד הבזק לעתיד מעקובת העוצרת את התקדמות הזמן הקווי בסרט ומקפיצה את עלילתו קדימה בזמן. בסיום ההבזק לֶעָתִיד חוזרת העלילה לזמן ההווה שלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם בֵּינַיִם מצלם ביניים, שׁוֹט בֵּינַיִם שוט ביניים צילום מִשנִי שתפקידו להפריד בין שני צילומים עיקריים, בדרך כלל כדי לשפר את זרימת העריכה
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם הַסָּחָה מצלם הסחה, שׁוֹט הַסָּחָה שוט הסחה צילום שאינו שייך ישירות לנושא המרכזי של הסצנה, אבל קשור אליה בדרך עקיפה או סמויה
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם עִלִּי מצלם עילי, שׁוֹט עִלִּי שוט עילי מצלם ממעוף הציפור, כלומר מזווית גבוהה יחסית לגובהו של מושא הצילום
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם תַּחְתִּי מצלם תחתי, שׁוֹט תַּחְתִּי שוט תחתי מצלם מזווית נמוכה יחסית לגובהו של מושא הצילום
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְלַם טַנְדּוּ מצלם טנדו, שׁוֹט טַנְדּוּ שוט טנדו צילום של שתי דמויות, שלשתיהן משקל דומה בתמונה
המונח מִצְלָם אושר בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַלּוֹנִית חלונית מסגרת הצילום כפי שהיא נראית מבעד לעדשת המצלמה בשעת הצילום. הצלם מעצב את הצילום על ידי הרחבה או הצרה של החלונית או הזזתה לצד זה או אחר. ראו גם תְּמוּנִית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִסְגּוּר מסגור יצירת החַלּוֹנִית, כלומר בחירת הגבולות של מסגרת התמונה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְלַם צִדּוּד מצלם צידוד, שׁוֹט צִדּוּד שוט צידוד, צִדּוּד צידוד צילום בתנועה אופקית של המצלמה סביב ציר קבוע, מימין לשמאל או משמאל לימין
המונח מִצְלָם אושר בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַטָּיָה הטיה תנועה אנכית של המצלמה סביב ציר קבוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַטָּיָה מַעְלָה הטיה מעלה תנועה אנכית של המצלמה מלמטה למעלה סביב ציר קבוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַטָּיָה מַטָּה הטיה מטה תנועה אנכית של המצלמה מלמעלה למטה סביב ציר קבוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְלָם נָע מצלם נע, שׁוֹט נָע שוט נע מצלם בתנועה כשהמצלמה מוסעת על גבי צְלַמְנוֹעַ, מכונית וכדומה
המונח מִצְלָם אושר בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צְלַמְנוֹעַ צלמנוע דּוֹלִי; מכשיר להסעת המצלמה בשעת הצילום. לעתים משתמשים במילה עֲגָלָה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְלַם מַעֲקָב מצלם מעקב, שׁוֹט מַעֲקָב שוט מעקב תנועת מצלמה העוקבת אחרי עצם או דמות בתנועה
המונח מִצְלָם אושר בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲגוּרָן עגורן מתקן המאפשר תנועה חלקה של המצלמה מעלה ומטה בזמן הצילום. עגורן בעל גלגלים מאפשר גם תנועה אופקית כדוגמת הצְלַמְנוֹעַ
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַגְבָּהָה הגבהה תנועת מצלמה מלמטה למעלה, בדרך כלל על גבי עגורן מיוחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַנְמָכָה הנמכה תנועת מצלמה מלמעלה למטה, בדרך כלל על גבי עגורן מיוחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
זוּם זום הצרה, הרחבה – שינוי אורך המוקד של העדשה תוך כדי צילום כך שמושא הצילום נראה כאילו הוא מתקרב לצופה או מתרחק ממנו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֲצָרָה הצרה הגדלת אורך המוקד של העדשה תוך כדי צילום והצרת זווית הראייה כך שמושא הצילום הולך וגדל
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַרְחָבָה הרחבה הקטנת אורך המוקד של העדשה תוך כדי צילום והרחבת זווית הראייה כך שמושא הצילום הולך וקטן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּמוּנִית דֹּם תמונית דום שכפול של תמונית יחידה לכמה תמוניות רצופות, שיוצרות מִצְלָם שלם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִלּוּךְ אִטִּי הילוך איטי רוֹוח: הֶאָטַת זְמַן; פעלול טכני שמאט את התנועה הנראית לעין
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִלּוּם דּוֹלֵג זְמַן צילום דולג זמן, צִלּוּם דּוֹלֵג צילום דולג רוֹוח: הֶאָצַת זְמַן; צילום של תהליך בשלביו השונים בקפיצות זמן קבועות. כאשר הצילומים מוקרנים ברצף נוצרת תחושה של האצת זמן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָנִימַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנימציה (לועזי)
להרחבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צָג צג, מַשְׁגּוֹחַ משגוח מכשיר אלקטרוני המציג את התמונה בזמן הצילום, העריכה, ההקלטה או השידור לצורך צפייה ובקרה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִרְקָע מרקע משטח חלק שמקרינים עליו סרטים, מצגות, שקופיות וכדומה; מִרְקַע טֵלֵוִיזְיָה הוא החלק במכשיר הטלוויזיה שהתמונה בוקעת ממנו
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶקְרָן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אקרן (לועזי)
להרחבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִישׁוֹר אֶמְצָעִי מישור אמצעי מישור או מישורים של התמונה שנמצאים בין קדמת התמונה ובין הרקע שלה
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּצְלוּם תצלום רוֹוח: סְטִילְס; תמונה יחידה שמצולמת בדרך כלל במצלמה רגילה (לא במצלמת חוזי (וידאו) ולא במסרטה). כאשר יש צורך להבחין בין צלם הסרט לצלם "סטילס" אפשר לנקוט צַלַּם תַּצְלוּמִים
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
דִּוּוּחַ נִצָּב דיווח ניצב רווח: סטנדאפ; דיווח שבו הכתב בשטח עומד מול המצלמה
העתק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַרְיָנוּת קריינות השמעה של טקסט, המלווה את התמונה, בדרך כלל כקוֹל חָבוּי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סִנְכְּרוּן סנכרון תאימות בין התמונה ובין הקולות המושמעים, לרבות תאימות בין הדיבור ובין תנועות השפתיים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דִּבּוּר חוֹפֵף דיבור חופף, חוֹפֵף חופף רוֹוח: סִינְק; קטע שבו אדם מדבר כשהוא נראה ונשמע בעת ובעונה אחת
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּמוּנִית תמונית תמונה יחידה בסרט; קצב הצילום וההקרנה של סרט הוא בדרך כלל 24 או 25 תמוניות בשנייה. המונח משמש בעיקר בשעת העריכה. ראו גם חַלּוֹנִית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּעֲלוּלֵי מַחְשֵׁב פעלולי מחשב
פַּעֲלוּלֵי מַעֲבָר פעלולי מעבר דרכים דיגיטליות שונות ליצירת מעברים ופעלולים חזותיים שמרככים ולעתים מעלימים את החיתוך
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַשְׁלָבָה השלבה סוג של פַּעֲלוּל מַעֲבָר, ובו שני מִצְלָמִים מתמזגים. המצלם הראשון הולך ונעלם ובו בזמן מופיע בהדרגה המצלם השני
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִתְעַצֵּם התעצם הופיע לאטו, בדרך כלל מרִיק שחור, עד לחשיפה מלאה
הֶעֱצִים העצים הפועל הגורם
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִתְפּוֹגֵג התפוגג נמוג לאטו עד היעלמותו לתוך רִיק, בדרך כלל שחור, או לתוך תמונה אחרת
פּוֹגֵג פוגג הפועל הגורם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִתְפּוֹגְגוּת התפוגגות היעלמות אטית של התמונה לתוך ריק, בדרך כלל שחור, או לתוך תמונה אחרת. גם הקולות נחלשים בהדרגה עד שהם נעלמים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִפּוּךְ היפוך פַּעֲלוּל מַעֲבָר שבו תמונה על המרקע מסתובבת על צירה ובצדה האחורי נגלית תמונה חדשה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דִּפְדּוּף דפדוף פַּעֲלוּל מַעֲבָר שבו תמונה רודפת תמונה, כמו בשעת דפדוף
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִזּוּג מיזוג הצגת שתי תמונות בו-זמנית זו על גבי זו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כְּתוּבִית מֵידָע כתובית מידע, כְּתוּבִית כתובית טקסט קצר המופיע על המרקע ובו פרטים על מושא הצילום, כגון שם המרואיין ותפקידו, שם המקום, מקור התצלום
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דִּבּוּב דיבוב החלפת הפסקול של הדיבור בסרט משפת המקור לשפה אחרת
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁבּוּץ שיבוץ בשידור תכנית טלוויזיה: מִצְלָם יחיד, מקבץ של מַרְאוֹת או סרטון קצר המוכנסים במהלך התרחשות אחרת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רָאוּי ראוי נבחר לשימוש מכלל החומר המצולם

in in adv.
ins ins n.pl.
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
דָּחוּי דחוי לא נבחר לשימוש מכלל החומר המצולם

out out adv.
outs outs n.pl.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְרָף מצרף חיבור גולמי של כל המִצְלָמִים הראויים לפי הסדר, ללא עריכה של ממש
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲרִיכָה רִאשׁוֹנִית עריכה ראשונית הכנת גרסה משוערת גסה של הסרט הגמור, בדרך כלל ארוכה מן הסרט במצבו הסופי; הגרסה הזאת עצמה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲרִיכַת גִּמּוּר עריכת גימור הכנת גרסה מלוטשת של הסרט לקראת התמונה הסופית; הגרסה הזאת עצמה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חִתּוּךְ תַּשְׁלִיל חיתוך תשליל חיתוך והדבקה של התשליל ליצירת העתק מדויק של התמונה הסופית לצורך הדפסת עותקים להקרנה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חִתּוּךְ חיתוך נקודת החיתוך של המעבר בין מִצְלָם למצלם

cut cut n.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶמְשֵׁכִיּוּת המשכיות רציפות בַּצילום ובַעריכה שנועדה ליצור תחושה של המשכיות אצל הצופה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חִתּוּךְ קוֹפְצָנִי חיתוך קופצני חיתוך השובר את כללי ההמשכיות הקלסית של העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דְּגִימָה דגימה העברת צילומי הגלם למחשב לצורך עריכה ממוחשבת
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲרִיכָה גָּלְמִית עריכה גולמית בעריכה ממוחשבת: עריכה בעזרת צילומים בדגימה גולמית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲרִיכָה חוֹתֶמֶת עריכה חותמת השלב האחרון של העריכה הממוחשבת: דגימת החומרים שמרכיבים את הסרט המוגמר באיכות מלאה, תיקוני צבע ותאורה, תיקוני תמונה אחרונים ויצירת כל פעלולי המחשב הרצויים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּבְנִית תבנית המדיום של החומר המצולם: פילם (35 מ"מ, 16 מ"מ וכו'), חוזִי (בטא, מיני די-וי וכיו"ב) וכן יחס הממדים של החלונית (סינמסקופ, סטנדרטי, ריבועי וכיו"ב)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יַחַס מְמַדִּים יחס ממדים היחס בין הרוחב לגובה של החלונית בזמן הצילום, ההקרנה והשידור – לצורך התאמה לתצוגה על המרקע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַלֶּטֶת אֵם קלטת אם
תַּקְלִיטוֹר אָב תקליטור אב קלטת או תקליטור המכילים סרט ערוך מוכן להקרנה או לשכפול עותקים נוספים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֵיכוּת עִלִּית איכות עילית איכות וחדות גבוהות מאוד של תמונה, הקלטה, תקליטור, שידור וכיו"ב
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קוֹד זְמַן קוד זמן מספר רץ שרשום על סרט ההקלטה ומונה שעות, דקות, שניות ותמוניות. אפשר להסתיר את קוד הזמן או להציגו על גבי הצג בעזרת ציוד מיוחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רִשּׁוּם גֶּלֶם רישום גלם קִטלוג הצילומים, כולל התזמון ולעתים גם המיון וההערכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כְּנִיסָה כניסה נקודת ההתחלה של מִצְלָם יחיד, שאפשר לשנותה בשעת העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְצִיאָה יציאה נקודת הסיום של מִצְלָם יחיד, שאפשר לשנותה בשעת העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִיר זְמַן ציר זמן פס התצוגה של קוד הזמן המופיע על צג המחשב בזמן העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מְכָל מכל בעריכת סרט צלולואיד – משתמשים במכלים למיון קטעי הסרט לקראת העריכה
תִּיקִיָּה תיקייה בעריכה ממוחשבת – המקום במחשב שבו מרוכזים הצילומים לאחר המיון
העתק
העתק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַגִּישׁ מגיש עיתונאי בטלוויזיה, המופיע בשידור וקורא פתיחים ומראיין, בדרך כלל במשדרי חדשות ויומנים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַנְחֶה מנחה מראיין בשידור ומנהל דיונים בתכניות שיח ויומנים. המנחה מעורב יותר מן המגיש בתוכן המשדר ומוגבל פחות בטקסט כתוב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שַׁדָּר שדר מדווח מן השטח בדרך כלל במשדרי חדשות, ספורט ואירועים גדולים בשידור חי
העתק