תקשורת המונים (תשע"ב)


הקדמה – מילון למונחי תקשורת ההמונים

 

תקשורת ההמונים היא אחד התחומים המשפיעים ביותר על חיי החברה המודרנית ועל אזרחי המאה ה-21. בתחום זה מתחוללים שינויים מהירים, ועם זאת הוא נשען על תשתית יציבה שנבנתה במאות השנים האחרונות בעיתונות הכתובה, שהיא אמצעי התקשורת הוותיק ביותר.

מונחים עבריים בתחום הזה נדרשו לעיתונות העברית עוד בשלהי המאה ה-19, והם נקבעו והשתרשו בתהליך טבעי בקרב אנשי המקצוע ובציבור הרחב. ואולם עד כה לא נעשתה פעולת מינוח שיטתית בתחום.

הוועדה למונחי התקשורת הוקמה בשנת תשס"ט (2009) וסיימה את עבודתה עם אישור המילון במליאת האקדמיה בשנת תשע"ב (2012).

הוועדה קבעה מונחים בארבעה תחומים: עיתונות כתובה; עיתונות מקוונת; רדיו; טלוויזיה וקולנוע. למעלה מ-450 המונחים הכלולים במילון מובאים אפוא בארבעה פרקים לפי התחומים הנזכרים. בשלושת הראשונים החליטה הוועדה לכלול רק את המונחים המרכזיים והרווחים ביותר בשימוש. בפרק הרביעי הורחבה הרשימה והיא מחזיקה כ-300 מונחים, ובהם מונחים מקצועיים רבים מתחום הצילום.

במונחים העבריים שבמילון יש שכבר השתרשו בקרב אנשי המקצוע והציבור הרחב, ויש מונחים שחידשה הוועדה במקום מונחים לועזיים. במקרים אחדים החליטה הוועדה להשאיר את המונח הלועזי, בעיקר כאשר מדובר במונח בין-לאומי מקובל ורוֹוח.

חשיבות מיוחדת נודעת ליצירת מילון מוסכם של מונחים בתקשורת ההמונים הן לשימוש אנשי המקצוע הן לצורכי ההוראה במחלקות לתקשורת באוניברסיטאות ובמכללות, וכמובן – לשימוש הציבור הרחב.

 

חברי הוועדה: רפאל ניר , רוביק רוזנטל (יושבי ראש במשותף); העיתונאים בניה בן-נון (טלוויזיה), גדי להב (עיתונות מקוונת), איזי מן (רדיו), משה נגבי ודני רובינשטיין; ענר פרמינגר (קולנוען ומרצה לקולנוע); יועצות הלשון נילי עדן (ערוץ 1) ורותי ספירו (ערוץ 2); מן האקדמיה ללשון העברית: חברי האקדמיה הסופרת גיל הראבן (בשנה הראשונה) ואבי הורביץ (בשנה האחרונה); עובדי האקדמיה דורון רובינשטיין (מרכז המדור לספרות החדשה) וצופי ליבוביץ' (יועצת לשון ברדיו ברשות השידור, בשנה האחרונה); מרכזת הוועדה: צביה זמירי (המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית).

הוועדה פרסמה את הרשימות לביקורת הציבור ב"עין השביעית", וקיבלה הערות על המונחים מחברי האקדמיה ללשון העברית ומאנשי מקצוע רבים.

לאחר הדיון בהערות וגיבוש הרשימה הסופית הוגש המילון לוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ונדון בשתי ישיבות (תמוז תשע"א, יולי 2011; כסלו תשע"ב, דצמבר 2011). המילון נדון ואושר במליאת האקדמיה בז' בטבת תשע"ב, 2 בינואר 2012 (ישיבה שכג). מונחים אחדים אושרו בישיבת המליאה ביום כ"ז במרחשוון תשע"ג, 12 בנובמבר 2012 (ישיבה שכח).

טובה שטראוס שרברין ערכה את המילון לפרסום באתר "מונחי האקדמיה" והעירה הערות חשובות על המונחים באנגלית ועל מקצת ההגדרות.

 

 

הקדמות לפרקי המילון

פרק 1: מונחי העיתונות הכתובה

הרשימה כוללת מונחים עבריים חדשים לצד מונחים ותיקים. בנושאים שהייתה בהם אי-בהירות הוצעה סִדרה מעודכנת של מונחים (סוגי כותרות, סוגי כתבות, סוגי עורכים ועוד).

את רשימת המונחים לדיון וכן את ההגדרות למונחים הכיןרוביק רוזנטל.

 

פרק 2: מונחי העיתונות המקוונת (במרשתת)

העיתונות המקוונת החלה לפרוח בתחילת המאה ה-21, ובתוך עשר שנים היא כבר תופסת מקום נכבד בשימושם של צרכני התקשורת והשפעתה רבה. מונחים רבים בתחום זה שאולים מן העיתונות המסורתית (המודפסת והמשודרת). לצדם יש מונחים רבים ייחודיים, ובעיקר אלה הקשורים לדרך התצוגה של התכנים ולטכנולוגיה המציגה ומפיצה אותם. בגלל אופייה הגלובלי של הרשת מקורם של מונחים רבים בשפה האנגלית. קצב השינויים המהיר במרשתת מצריך עדכון תכוף של הלקסיקון המקצועי. ברשימה הובאו מונחים שנראה כי עמדו עד כה במבחן הזמן.

את רשימת המונחים לדיון וכן את ההגדרות למונחים הכיןגדי להב.

 

3. מונחי רדיו

רשימת המונחים בתחום הרדיו כוללת הן מונחים עיתונאיים הן מונחים הרווחים בקרב טכנאי הרדיו.  כמו בשאר התחומים, גם  ברשימה זו הובאו מונחים עבריים חדשים לצד מונחים עבריים ותיקים ומושרשים היטב בלשון המקצועית של עובדי רשות השידור ברדיו.

את רשימת המונחים לדיון וכן את ההגדרות למונחים הכין איזי מן בעזרת רוביק רוזנטל.

 

4. טלוויזיה וקולנוע

בתחילת ימי הטלוויזיה בארץ, בתשכ"ח (1968), דיברו על ויז'ן-מיקסר ועל או-בי. עם הזמן יצרו העובדים עצמם חלופות עבריות וכך נולדו נַתַּב תְּמוּנָה ו נַיֶּדֶת שׁדּוּר . אולם עדיין נשארו מונחים רבים וחשובים שלא זכו לחלופות עבריות, כגון פרֵיים, בּוּם-מֵן, לַיין-אַפּ ודוֹלי, ועכשיו גם לאלו נקבעו חלופות עבריות. המונחים שהוועדה דנה בהם מקורם במסורות שונות: סרטי עלילה, סרטי תעודה, משדרי חדשות ותכניות שיח בטלוויזיה, קולנוע אירופי וקולנוע הוליוודי, ציוד הסרטה מעידן סרט הצלולואיד ושיטות עבודה חדישות בווידאו ועריכה ממוחשבת. הרשימה מסודרת לפי תחומים ושלבים בעבודת ההפקה של סרטים ושל משדרי טלוויזיה. מונחים רבים ברשימה נוגעים גם לציבור הרחב של חובבי הצילום והחוזי (וידאו) המשפחתי.

את רשימת המונחים וכן את ההגדרות למונחים הכינו ענר פרמינגר ובניה בן-נון. הדיון ברשימה זו היה בשלב הראשון במסגרת של תת-ועדה בהשתתפות פרופ' רפאל ניר, פרופ' ענר פרמינגר, בניה בן-נון, נילי עדן ורותי ספירו. עוד השתתפו מדי פעם חברים אחרים ממליאת הוועדה: גיל הראבן, דני רובינשטיין ומשה נגבי.

***

ביום ט' במרחשוון תשע"ד, 13 באוקטובר 2013 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי תקשורת ההמונים.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6709, ב' בטבת תשע"ד (5 בדצמבר 2013), עמ' 1889.  

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.