חשבון [מתמטיקה] (תרע"ב)

סינון
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
מָנָה* מנה*, סָפַר* ספר*
* במילון המקורי כתוב: מָנֹה
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹר
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חִשֵּׁב* חישב*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁב
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
הוֹסִיף* הוסיף*
* במילון המקורי כתוב: הוֹסֵף
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
סָפַר וְהוֹסִיף* ספר והוסיף*
* במילון המקורי כתוב: סָפֹר וְהוֹסֵף
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
סָפַר וְגָרַע* ספר וגרע*, סָפַר וְהִפְחִית* ספר והפחית*
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹר וְגָרוֹעַ
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹר וְהַפְחֵת
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
כָּפַל* כפל* פי שנים
* במילון המקורי כתוב: כָּפוֹל
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חִלֵּק לְ-* חילק ל-*
* במילון המקורי כתוב: חַלֵּק לְ-
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חִלֵּק בְּ* חילק ב*
* במילון המקורי כתוב: חַלֵּק בְּ
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חָצָה* חצה*
* במילון המקורי כתוב: חָצֹה
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
סִפְרָה ספרה ר' סְפָרוֹת
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
אֶחָד אחד ר' אֲחָדִים
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
אֲחֶדֶת אחדת ר' אֲחָדוֹת
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
פֵּרֵק לְמִסְפָּרִים יְסוֹדִיִּים* פירק למספרים יסודיים*
* במילון המקורי כתוב: פָּרֵק לְמִסְפָּרִים יְסוֹדִיִּים
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
אַרְבַּע מְלָאכוֹת הַחֶשְׁבּוֹן* ארבע מלאכות החשבון*
* במילון המקורי כתוב: אַרְבַּע מַלְאֲכוֹת הַחֶשְׁבּוֹן
המונח המעודכן: אַרְבַּע פְּעֻלּוֹת הַחֶשְׁבּוֹן
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חִבֵּר* חיבר*
* במילון המקורי כתוב: חַבֵּר
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
הַמְּחֻבָּרִים* המחוברים*
* במילון המקורי כתוב: הַמְחֻבָּרִים
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חִסֵּר* חיסר*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּר
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
כֶּפֶל* כפל*
* במילון המקורי כתוב: כֵּפֶל
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
כָּפַל* כפל*
* במילון המקורי כתוב: כָּפוֹל
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
יָד יד ר' יָדוֹת
המונח המעודכן: גּוֹרֵם
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חִלֵּק* חילק*
* במילון המקורי כתוב: חַלֵּק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
הֲקָלָה הקלה, הֵקֵל* הקל*
* במילון המקורי כתוב: הָקֵל
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: חֶזְקָה
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: מַעֲרִיךְ [של חזקה]
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: עֶשְׂרוֹנִי
העתק
העתק
חלופות תקניות : מוֹנֶה
להרחבה
חלופות תקניות : מונה
להרחבה
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: מְכַנֶּה
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: מוֹנֶה וּמְכַנֶּה
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
שְׁבָרִים מֻרְכָּבִים וּכְפוּלִים* שברים מורכבים וכפולים* ¼/1
* במילון המקורי כתוב: שְׁבָרִים מָרְכָּבִים וּכְפוּלִים
במילון המודפס מודגמים גם שברים מורכבים בביטוי מספרי
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
עדכון: הדרך להבעת שבר פשוט היא במספר סתמי הן במונה הן במכנה: אַחַת חֶלְקֵי אַחַת־עֶשְׂרֵה וכו'.
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
הָפַךְ מִסְפָּרִים שְׁלֵמִים וּמְעֹרָבִים לִשְׁבָרִים מְדֻמִּים* הפך מספרים שלמים ומעורבים לשברים מדומים*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ מִסְפָּרִים שְׁלֵמִים וּמְעֹרָבִים לִשְׁבָרִים מְדֻמִּים
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: שְׁבָרִים שְׁוֵי מְכַנֶּה וְשׁוֹנֵי מְכַנֶּה
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
פֵּרֵק מִסְפָּרִים לִידוֹתֵיהֶם* פירק מספרים לידותיהם*
* במילון המקורי כתוב: פָּרֵק מִסְפָּרִים לִידוֹתֵיהֶם
המונח המעודכן: פֵּרֵק לְגוֹרְמִים
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: מִסְפָּר רִאשׁוֹנִי
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: חֶזְקָה שְׁלִישִׁית
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
הִתְחַלְּקוּת הַמִּסְפָּרִים* התחלקות המספרים*
* במילון המקורי כתוב: הִתְחַלְקוּת הַמִּסְפָּרִים
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
סִימָנֵי הַהִתְחַלְּקוּת* סימני ההתחלקות*
* במילון המקורי כתוב: סִמָּנֵי הַהִתְחַלְקוּת
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: גּוֹרֵם מְשֻׁתָּף
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
הִקִּיף* הקיף*, עִגֵּל* עיגל*
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
* במילון המקורי כתוב: עַגֵּל
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
הַמָּנָה הַמְּשֻׁתֶּפֶת* המנה המשותפת*
* במילון המקורי כתוב: הַמָּנָה הַמְשֻׁתֶּפֶת
המונח המעודכן: מְכַנֶּה מְשֻׁתָּף
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
הֵבִיא לִידֵי מָנָה אַחַת* הביא לידי מנה אחת*
* במילון המקורי כתוב: הָבִיא לִידֵי מָנָה אַחַת
המונח המעודכן: הֵבִיא לִידֵי מְכַנֶּה אֶחָד
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: שְׁבָרִים עֶשְׂרוֹנִיִּים
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
המונח המעודכן: שְׁבָרִים עֶשְׂרוֹנִיִּים מַחְזוֹרִיִּים
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
עדכון: גם יַחַס יָשָׁר והוֹפְכִי
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
קִיצוֹנִים וְתִיכוֹנִים* קיצונים ותיכונים*
* במילון המקורי כתוב: קִצּוֹנִים וְתִיכוֹנִים
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
עֵרֶךְ מְשֻׁלָּשׁ פָּשׁוּט וּמֻרְכָּב* ערך משולש פשוט ומרכב*
* במילון המקורי כתוב: עֵרֶךְ מְשֻׁלָּשׁ פָּשׁוּט וּמָרְכָּב
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חֶשְׁבּוֹן זְמַן הַפֵּרָעוֹן* חשבון זמן הפירעון*
* במילון המקורי כתוב: חֶשְׁבּוֹן זְמַן הַפִּרָעוֹן
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
חֶשְׁבּוֹן הַזְּמַן* חשבון הזמן*
* במילון המקורי כתוב: חֶשְׁבּוֹן הַזְּמָן
העתק
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
סוֹגְרַיִם עֲגֻלִּים* סוגריים עגולים*, () (), סוֹגְרַיִם קְטַנִּים* סוגריים קטנים*
* במילון המקורי כתוב: סוֹגְרִים עֲגוּלִים
* במילון המקורי כתוב: סוֹגְרִים קְטַנִּים
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
סוֹגְרַיִם רְבוּעִים* סוגריים רבועים*, סוֹגְרַיִם בֵּינוֹנִיִּים* סוגריים בינוניים*

[ ]

* במילון המקורי כתוב: סוֹגְרִים רְבוּעִים
* במילון המקורי כתוב: סוֹגְרִים בֵּינוֹנִים
חלופות תקניות : סוֹגְרַיִם מְרֻבָּעִים
להרחבה
חלופות תקניות : סוגריים מרובעים
להרחבה
העתק
מתמטיקה (תרע"ב, 1912)
סוֹגְרַיִם כְּפוּלִים* סוגריים כפולים*, סוֹגְרַיִם גְּדוֹלִים* סוגריים גדולים*
* במילון המקורי כתוב: סוֹגְרִים כְּפוּלִים
* במילון המקורי כתוב: סוֹגְרִים גְּדוֹלִים
דלג למונחים