מתמטיקה פשוטה (תרצ"ג)

סינון
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִסְפָּרִים מספרים, סְפָרוֹת* ספרות*
* במילון המקורי כתוב: סִפְרוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בִּטּוּי אַלְגֶּבְּרִי* ביטוי אלגברי*
* במילון המקורי כתוב: בִּטּוּי אַלְגֶּבְּרָאִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵיבָרִים* איברים*
* במילון המקורי כתוב: אֲבָרִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בִּטּוּי מֻרְכָּב* ביטוי מורכב*
* במילון המקורי כתוב: בִּטּוּי מָרְכָּב
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בִּטּוּי שֶׁל שְׁלוֹשָׁה אֵיבָרִים* ביטוי של שלושה איברים*
* במילון המקורי כתוב: בִּטּוּי שֶׁל שְׁלֹשָׁה אֲבָרִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מַעֲרִיךְ מעריך, מַעֲרִיךְ הַחֶזְקָה* מעריך החזקה*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרִיךְ הַחֲזָקָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵיבָרִים דּוֹמִים* איברים דומים*
* במילון המקורי כתוב: אֲבָרִים דּוֹמִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵיבָרִים בִּלְתִּי דּוֹמִים* איברים בלתי דומים* שׁוֹנִים
* במילון המקורי כתוב: אֲבָרִים בִּלְתִּי דּוֹמִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
כִּנּוּס אֵיבָרִים* כינוס איברים*
* במילון המקורי כתוב: כִּנּוּס אֲבָרִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
סְכוּם אַלְגֶּבְּרִי* סכום אלגברי*
* במילון המקורי כתוב: סְכוּם אַלְגֶּבְּרָאִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִסְגְּרוֹת* מסגרות*
* במילון המקורי כתוב: מִסְגָּרוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חֹק הַהֲמָרָה* חוק ההמרה* שִׁנּוּי הַסֵּדֶר
* במילון המקורי כתוב: חוֹק הַהֲמָרָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מַעֲלָה* מעלה* דַּרְגָה
* במילון המקורי כתוב: מַעְלָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מַעֲלָה שֶׁל בִּטּוּי* מעלה של ביטוי*
* במילון המקורי כתוב: מַעְלָה שֶׁל בִּטּוּי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
זֶהוּת* זהות*
* במילון המקורי כתוב: זֵהוּת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִשְׁוָאָה בִּתְנַאי* משוואה בתנאי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁוָאָה בִתְנָאי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
סִפֵּק מִשְׁוָאָה* סיפק משוואה*
* במילון המקורי כתוב: סַפֵּק מִשְׁוָאָה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אַקְסִיּוֹמָה* אקסיומה*, מֻשְׂכָּל רִאשׁוֹן* מושכל ראשון*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמָה
* במילון המקורי כתוב: מוּשְׂכָּל רִאשׁוֹן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הֶעֱבִיר אֵיבָרִים* העביר איברים*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבִיר אֲבָרִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הַכְּפוּלָה הַמְּשֻׁתֶּפֶת הַקְּטַנָּה בְּיוֹתֵר* הכפולה המשותפת הקטנה ביותר*
* במילון המקורי כתוב: הַכְּפוּלָה הַמְּשֻׁתֶּפֶת הַקְּטַנָּה בְיוֹתֵר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
צִמְצֵם שֶׁבֶר* צמצם שבר*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצֵם שֶׁבֶר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן עֲרָכִים הוֹפְכִיִּים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הַעֲלָאָה* העלאה*
* במילון המקורי כתוב: הַעְלָאָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִשְׁוָאוֹת רִבּוּעִיּוֹת* משוואות ריבועיות*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁוָאוֹת רִבֻּעִיּוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִלֵּם אילם, אִי-רַצְיוֹנָלִי* אי-רציונלי*
* במילון המקורי כתוב: אִי-רַצִּיּוֹנַלִּי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
גֹּדֶל אִי-רַצְיוֹנָלִי* גודל אי-רציונלי*
* במילון המקורי כתוב: גֹּדֶל אִי-רַצִּיּוֹנַלִּי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
גֹּדֶל רַצְיוֹנָלִי* גודל רציונלי*
* במילון המקורי כתוב: גֹּדֶל רַצִּיּוֹנַלִּי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
רִבּוּעִים אִלְּמִים* ריבועים אילמים*, רִבּוּעִים אִי-רַצְיוֹנָלִיִּים* ריבועים אי-רציונליים*
* במילון המקורי כתוב: רִבּוּעִים אִלְמִים
* במילון המקורי כתוב: רִבּוּעִים אִי-רַצִּיּוֹנַלִּיִּים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִי-רַצְיוֹנָלִיִּים פְּשׁוּטִים* אי-רציונליים פשוטים*
* במילון המקורי כתוב: אִי-רַצִּיּוֹנַלִּיִּים פְּשׁוּטִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִי-רַצְיוֹנָלִיִּים מֻרְכָּבִים* אי-רציונליים מורכבים*
* במילון המקורי כתוב: אִי-רַצִּיּוֹנַלִּיִּים מָרְכָּבִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בִּטּוּל אִי-רַצְיוֹנָלִיּוּת בִּמְכַנֶּה* ביטול אי-רציונליות במכנה*
* במילון המקורי כתוב: בִּטּוּל אִי-רַצִּיּוֹנַלִּיּוּת בִּמְכַנֶּה
חלופות תקניות : רַצְיוֹנָלִיזַצְיָה
להרחבה
חלופות תקניות : רציונליזציה
להרחבה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵיבָר רִאשׁוֹן* איבר ראשון*
* במילון המקורי כתוב: אֵבָר רִאשׁוֹן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵיבָר שֵׁנִי* איבר שני*
* במילון המקורי כתוב: אֵבָר שֵׁנִי
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פְּרוֹפּוֹרְצִיָּה מְמֻשֶּׁכֶת* פרופורצייה ממושכה*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפּוֹרְצִיָּה מְמֻשָּׁכָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פְּרוֹפּוֹרְצִיּוֹנִי תִּיכוֹן* פרופורציוני תיכון*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפּוֹרְצִיּוֹנִי תִיכוֹן
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בְּיַחַס מֻרְכָּב* ביחס מורכב*
* במילון המקורי כתוב: בְּיַחַס מָרְכָּב
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
טוּר אָרִיתְמֵטִי* טור אריתמטי*
* במילון המקורי כתוב: טוּר אָרִיתְמָטִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בֵּינוֹנִי אָרִיתְמֵטִי* בינוני אריתמטי*
* במילון המקורי כתוב: בֵּינוֹנִי אָרִיתְמָטִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
טוּר גֵּאוֹמֶטְרִי* טור גאומטרי*
* במילון המקורי כתוב: טוּר גֵּיאוֹמֶטְרִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בֵּינוֹנִי גֵּאוֹמֶטְרִי* בינוני גאומטרי*
* במילון המקורי כתוב: בֵּינוֹנִי גֵּיאוֹמֶטְרִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מַנְטִיסָה* מנטיסה*
* במילון המקורי כתוב: מָנְטִיסָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אַנְטִילוֹגָרִיתְם* אנטילוגריתם*
* במילון המקורי כתוב: אַנְטִילוֹגָרִיתְמוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׁיטַת סְפִירָה* שיטת ספירה*
* במילון המקורי כתוב: שִׁטַּת סְפִירָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׁיטַת סְפִירָה עֲשׁוֹרִית* שיטת ספירה עשורית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁטַּת סְפִירָה עֲשׁוֹרִית
המונח המעודכן: שִׁיטַת סְפִירָה עֶשְׁרוֹנִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בָּסִיס שֶׁל שִׁיטַת סְפִירָה* בסיס של שיטת ספירה*
* במילון המקורי כתוב: בָּסִיס שֶׁל שִׁטַּת סְפִירָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שְׁבָרִים לְפִי בָּסִיס שֶׁל סְפִירָה* שברים לפי בסיס של ספירה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁבָרִים לְפִי בָסִיס שֶׁל סְפִירָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
תַּשְׁלוּמִים לְשִׁעוּרִים* תשלומים לשיעורים*
* במילון המקורי כתוב: תַּשְׁלוּמִים לְשֵׁעוּרִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
רֶנְטָה לִזְמַן קָבוּעַ* רנטה לזמן קבוע*
* במילון המקורי כתוב: רֵינְטָה לִזְמָן קָבוּעַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
רֶנְטָה לִימֵי הַחַיִּים* רנטה לימי החיים*
* במילון המקורי כתוב: רֵינְטָה לִימֵי הַחַיִּים
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פוּנְקְצִיָּה שֶׁל x* פונקצייה של x*
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיָּה שֶׁל x
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִשְׁתַּנֶּה בִּלְתִּי תָּלוּי* משתנה בלתי תלוי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁתַּנֶּה בִּלְתִּי תָלוּי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׁיטָה גְּרָפִית* שיטה גרפית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטָה גְרַפִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פְּסוּקִים פסוקים, אַבְּסִיסוֹת* אבסיסות*
* במילון המקורי כתוב: אַבְּסְצִיסוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פּוֹסְקִים פוסקים, אוֹרְדִּינָטוֹת* אורדינטות*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרְדִּנַטּוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׁעוּרִים* שיעורים*, קוֹאוֹרְדִּינָטוֹת* קואורדינטות*
* במילון המקורי כתוב: שֵׁעוּרִים
* במילון המקורי כתוב: קוֹאוֹרְדִּינַטּוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׂרְטוּט הַפוּנְקְצִיָּה* שרטוט הפונקצייה*
* במילון המקורי כתוב: שִׂרְטוּט הַפֻנְקְצִיָּה
המונח המעודכן: רִשּׁוּם גְּרָף שֶׁל פוּנְקְצִיָּה (לפי מתמטיקה תשמ"ה)
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פוּנְקְצִיָּה קַוִּית* פונקצייה קווית*
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיָּה קַוִּית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הִיפֶּרְבּוֹלָה יִשְׁרַת זָוִית* היפרבולה ישרת זווית*
* במילון המקורי כתוב: הִפֶּרְבּוֹלָה יִשְׁרַת זָוִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִינְדּוּקְצִיָּה מָתֵמָטִית* אינדוקצייה מתמטית*
* במילון המקורי כתוב: אִינְדּוּקְצִיָּה מַתֵּימַטִּית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִשְׁפָּט מָתֵמָטִי* משפט מתמטי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפָּט מַתֵּימַטִּי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הַתָּרָה בִּלְתִּי קְצוּבָה* התרה בלתי קצובה*
* במילון המקורי כתוב: הַתָּרָה בִלְתִּי קְצוּבָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִשְׁוָאָה בִּלְתִּי קְצוּבָה* משוואה בלתי קצובה*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁוָאָה בִלְתִּי קְצוּבָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׁיטַת הַהֶבְדֵּלִים* שיטת ההבדלים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁטַּת הַהֶבְדֵּלִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִסְפָּר מֻרְכָּב* מספר מורכב*
* במילון המקורי כתוב: מִסְפָּר מָרְכָּב
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵלֵמֶנְטִים* אלמנטים*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְטִים
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׁיטָה שֶׁל חִלּוּק סִינְתֵּטִי* שיטה של חילוק סינתטי* סְכִימַתִּי
* במילון המקורי כתוב: שִׁטָּה שֶׁל חִלּוּק סִינְתֵּיטִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִשְׁוָאוֹת הוֹפְכִיּוֹת* משוואות הופכיות*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁוָאוֹת הָפְכִּיּוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מִשְׁוָאוֹת דּוּ-רִבּוּעִיּוֹת* משוואות דו-ריבועיות*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁוָאוֹת דּוּרִבּוּעִיּוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
סַרְגֵּל* סרגל*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגָּל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
נֶפַח* נפח*
* במילון המקורי כתוב: נֵפַח
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מֵמַד* ממד*
* במילון המקורי כתוב: מֵמָד
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
תֵּאֵר* תיאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֵר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: שְׁוֵה רֹחַק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
עָקֹם* עקום* מעקם
* במילון המקורי כתוב: עָקוּם
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קַו עָקֹם* קו עקום*
* במילון המקורי כתוב: קַו עָקוּם
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
סִמֵּן* סימן*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קָדְקוֹד שֶׁל זָוִית* קודקוד של זווית*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד שֶׁל זָוִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: שָׁוֶה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חָתַךְ* חתך*
* במילון המקורי כתוב: חָתוֹךְ
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הָלַךְ וְגָדַל* הלך וגדל*
* במילון המקורי כתוב: הָלֹךְ וְגָדוֹל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הָלַךְ וּפָחַת* הלך ופחת*
* במילון המקורי כתוב: הָלֹךְ וּפָחֹת
המונח המעודכן: יָרַד, פָּחַת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
רַדְיוּס* רדיוס*, חֲצִי קֹטֶר חצי קוטר
* במילון המקורי כתוב: רָדִיּוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִחֵד* איחד*
* במילון המקורי כתוב: אַחֵד
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: אֲלַכְסוֹן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חָצָה* חצה*
* במילון המקורי כתוב: חָצֹה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קָבַע* קבע*
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קְבִיעָה כְּלָלִית* קביעה כללית*
* במילון המקורי כתוב: קְבִיעָה כְלָלִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הָפַךְ* הפך*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מָה שֶׁהָיָה לְהוֹכִיחַ* מה שהיה להוכיח*
* במילון המקורי כתוב: מַה שֶּׁהָיָה לְהוֹכִיחַ

Q.E.D. Q.E.D. "Quod erat demonstrandum"
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מָה שֶׁהָיָה לַעֲשׂוֹת* מה שהיה לעשות*
* במילון המקורי כתוב: מַה שֶּׁהָיָה לַעֲשׂוֹת

Q.E.F. Q.E.F. "Quod erat faciendum"
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אַקְסִיּוֹמָה* אקסיומה* מושׂכל ראשׁון
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הִקִּיף* הקיף*
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׂרְטֵט אֶת הַזָּוִית* שרטט את הזווית*
* במילון המקורי כתוב: שַׂרְטֵט אֶת הַזָּוִית
עדכון: גם סִרְטֵט...
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חָג אֶת הַמַּעְגָּל* חג את המעגל*
* במילון המקורי כתוב: חוּג אֶת הַמַּעְגָּל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הֵנִיחַ לְאֹרֶךְ* הניח לאורך*
* במילון המקורי כתוב: הָנִיחַ לְאֹרֶךְ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
תֵּאֵר* תיאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֵר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הִמְשִׁיךְ קַו* המשיך קו*
* במילון המקורי כתוב: הַמְשֵׁךְ קַו
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֹפֶן נִסְיוֹנִי* אופן ניסיוני*
* במילון המקורי כתוב: אוֹפֶן נִסְיוֹנִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׂרְטֵט קַו* שרטט קו*
* במילון המקורי כתוב: שַׂרְטֵט קַו
עדכון: גם סִרְטֵט...
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׂרְטֵט מַעְגָּל* שרטט מעגל*
* במילון המקורי כתוב: שַׂרְטֵט מַעְגָּל
עדכון: גם סִרְטֵט...
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
דִּיאַגְרָמָה* דיאגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דִּיַּגְרָמָה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: מְתֻמָּן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קִבֵּל* קיבל*, הֵנִיחַ* הניח*
* במילון המקורי כתוב: קַבֵּל
* במילון המקורי כתוב: הָנִיחַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
נִמְצָא מוּל* נמצא מול*
* במילון המקורי כתוב: הִמָּצֵא מוּל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הִסִּיעַ אֶת הַמְּשֻׁלָּשׁ לְשִׂרְטוּט* הסיע את המשולש לשרטוט*
* במילון המקורי כתוב: הַסִּיעַ אֶת הַמְּשֻׁלָּשׁ לְשִׂרְטוּט
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שְׁתֵּי פָּנִים* שתי פנים*
* במילון המקורי כתוב: שְׁתֵּי פָנִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
טְרַפֵּז* טרפז*
* במילון המקורי כתוב: טְרַפֵּצִיָּה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מָשׁוֹחַ* משוח*
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹחַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פִּנְקַס הַמָּשׁוֹחַ* פנקס המשוח*
* במילון המקורי כתוב: פִּנְקַס הַמַּשּׂוֹחַ
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵלֵמֶנְטִים* אלמנטים*, חֲלָקִים חלקים
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְטִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: צֹמֶת, צֹמֶת גְּבָהִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מָקוֹם גֵּאוֹמֶטְרִי* מקום גאומטרי*
* במילון המקורי כתוב: מָקוֹם גֵּיאוֹמֶטְרִי
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בְּאֹפֶן סִימֶטְרִי* באופן סימטרי*
* במילון המקורי כתוב: בְּאוֹפֶן סִימֶטְרִי
העתק
חלופות תקניות : זָוִית קְעוּרָה
להרחבה
חלופות תקניות : זווית קעורה
להרחבה