הכנת נתונים ועיבודם [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
-קֶלֶט -קלט סומך בצירוף-סמיכות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
המונח המעודכן: חִלֵּץ (אושר בשנת תשע"ד)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
פָּרַס* פרס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרַשׂ
דלג למונחים