תקשורת רדיו למכשירים ניידים [אלקטרוניקה] (תשפ"ד)

סינון
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
גִּישָׁה מְרֻבָּה גישה מרובה גישה למשאב למשתמשים רבים בעת ובעונה אחת
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
מַעֲבַר שִׂיחָה מעבר שיחה בתקשורת תאית לרוב בין תחנות בסיס

handover handover, hand-off hand-off in radiocommunication
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
תָּא תא בתקשורת רדיו

cell cell in radiocommunication
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
תָּא קָטָן תא קטן כל תא שאינו תא-על, כגון תא-מיקרו, תא-פיקו ותא-פמטו
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
תָּא-עָל תא-על תָּא-מַקְרוֹ; גודל התא יחסי, והוא נקבע לפי הקיבולת, הטווח וההספק של המערכת; כנגד תָּא קָטָן
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
אֽפְרוּד אפרוד פיצול מערכת אספקת חשמל בתנאים מסוימים
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
רַדְיוֹ מְבֻסַּס תָּכְנָה רדיו מבוסס תוכנה מקלט או משדר המיושם באמצעות תוכנה במקום באמצעות מעגל אלקטרוני
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
רַדְיוֹ מוּדָע רדיו מודע רדיו-תוכנה שיכול לשנות פרמטרים של השידור (כולל סוג האפנון) לפי תנאי הערוץ
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
רַדְיוֹ מִסְתַּגֵּל רדיו מסתגל רדיו-תוכנה שיכול לשנות פרמטרים של השידור (הספק שידור, קצב שינויי מצב וכיו"ב) לפי תנאי הערוץ; אין מדובר בשינוי מהותי כמו החלפת סוג האפנון
העתק
אלקטרוניקה (תשפ"ד, 2023)
רַדְיוֹ תְּבוּנִי רדיו תבוני רדיו-תוכנה שיכול לשנות פרמטרים של השידור תוך לימוד מהניסיון
דלג למונחים