עבודות עץ [נגרות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הַבּוֹטָנִיקָה שֶׁל עֲצֵי בִּנְיָן* הבוטניקה של עצי בניין*
* במילון המקורי כתוב: הַבּוֹטָנִיקָה שֶׁל עֲצֵי בִנְיָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֲצֵי עֳקָצִים* עצי עוקצים*
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי עוּקְצִין
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
אֹרֶן שָׁחֹר* אורן שחור*
* במילון המקורי כתוב: אֹרֶן שָׁחוֹר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
אֹרֶן צָהֹב אָמֵרִיקָנִי* אורן צהוב אמריקני*
* במילון המקורי כתוב: אֹרֶן צָהֹב אַמֶּרִיקָנִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
אֹרֶן שְׂרָף* אורן שרף*
* במילון המקורי כתוב: אֹרֶן שָׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
אַלּוֹן קֵיצִי* אלון קיצי*
* במילון המקורי כתוב: אַלּוֹן קַיְצִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
טִיקְטוֹנְיָה* טיקטוניה*
* במילון המקורי כתוב: טִקְטוֹנִיָּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ הַטִּיקְטוֹנְיָה* עץ הטיקטוניה*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ הַטִּקְטוֹנִיָּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
"קֶבְּרָצ'וֹ"* "קברצ'ו"*
* במילון המקורי כתוב: "כְּוֶבְּרַח"
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ טָלוֹ* עץ טלו*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ טַלֻּאוּ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קוֹרְפִינָה* קורפינה*
* במילון המקורי כתוב: קָרְפִינָה
המונח המעודכן: אָשׁוּר לָבָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בּוּקִיצָה רַעְדָנִית* בוקיצה רעדנית*
* במילון המקורי כתוב: בּוּקִיצָה רַעְדָּנִית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מֵילָה* מילה*
* במילון המקורי כתוב: מִילָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צַפְצָפָה שְׁחֹרָה* צפצפה שחורה*
* במילון המקורי כתוב: צַפְצָפָה שְׁחוֹרָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צַפְצָפָה רַעְדָנִית* צפצפה רעדנית*
* במילון המקורי כתוב: צַפְצָפָה רַעְדָּנִית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צַפְצָפָה אָמֵרִיקָנִית* צפצפה אמריקנית*
* במילון המקורי כתוב: צַפְצָפָה אַמֶּרִיקָנִית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׁזִיף* שזיף*
* במילון המקורי כתוב: שָׁזִיף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
אֱגוֹזָה אָמֵרִיקָנִית* אגוזה אמריקנית*
* במילון המקורי כתוב: אֱגוֹזָה אַמֶּרִיקָנִית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ מָהָגוֹנִי* עץ מהגוני*, תּוֹלַעְנָה תולענה
* במילון המקורי כתוב: עֵץ מַהַגּוֹן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ אַטְלָס* עץ אטלס*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ אַטְלַס
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ אַלְגֹּם* עץ אלגום*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ אַלְגּוּם
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פְּרִימוֹבֵרָה* פרימוברה*
* במילון המקורי כתוב: פְּרִימוֹבֶרַה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
טִילְיָה* טיליה*
* במילון המקורי כתוב: טִלְיָה
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
טִילְיָה חָרְפִּית* טיליה חורפית*
* במילון המקורי כתוב: טִלְיָה חָרְפִּית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צָמַק* צמק*
* במילון המקורי כתוב: צָמֹק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ מַלְגְּזִי* עץ מלגזי*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ מַלְגֵּזִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
גַּרְדּוֹם* גרדום*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְדֹּם
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פָּלַח* פלח*, בָּקַע* בקע*
* במילון המקורי כתוב: פָּלֹחַ
* במילון המקורי כתוב: בָּקֹעַ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
לֵב הָעֵץ לב העץ, מוֹחַ הָעֵץ* מוח העץ*
* במילון המקורי כתוב: מֹחַ הָעֵץ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קַרְנֵי הַמּוֹחַ* קרני המוח*
* במילון המקורי כתוב: קַרְנֵי הַמֹּחַ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיר הַקְּלִפָּה* הסיר הקליפה*, חָשַׂף* חשף*, קִלֵּף* קילף*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵר הַקְּלִפָּה
* במילון המקורי כתוב: חָשׂף
* במילון המקורי כתוב: קַלֵּף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קִלֵּף* קילף*, פִּצֵּל* פיצל*
* במילון המקורי כתוב: קַלֵּף
* במילון המקורי כתוב: פַּצֵּל
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פִּצֵּל לֻלְיָנִית* פיצל לוליינית*
* במילון המקורי כתוב: פַּצֵּל לוּלְיָנִית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׂרָף* שרף*
* במילון המקורי כתוב: שָׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הִלּוּךְ הַשְּׂרָף* הילוך השרף*
* במילון המקורי כתוב: הִלּוּךְ הַשָּׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רֵיחַ הַשְּׂרָף* ריח השרף*
* במילון המקורי כתוב: רֵיחַ הַשָּׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׂרָפִי* שרפי*
* במילון המקורי כתוב: שָׂרָפִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מְרֻבֵּה שְׂרָף* מרובה שרף*
מְעוּט שְׂרָף* מעוט שרף*
* במילון המקורי כתוב: מְרֻבֵּה שָׂרָף
* במילון המקורי כתוב: מְעוּט שָׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ קְשֵׁה דְּלֵקָה* עץ קשה דלקה*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ קְשֵׁה דְלֵקָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רָקַב* רקב*
* במילון המקורי כתוב: רָקֹב
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׁפִיר הַפִּטְרִיָּה* שפיר הפטרייה*
* במילון המקורי כתוב: שָׁפִיר הַפִּטְרִיָּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מִיצֶלְיוּם* מיצליום*
* במילון המקורי כתוב: מִיצֶלְיוֹן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בְּקִיעַ שֶׁבֵּין הַטַּבָּעוֹת* בקיע שבין הטבעות*
* במילון המקורי כתוב: בָּקִיעַ שֶׁבֵּין הַטַּבָּעוֹת
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סַהֲרוֹן* סהרון*, שִׁיפָה כְּפוּלָה* שיפה כפולה*
* במילון המקורי כתוב: סַהֲרֹן
* במילון המקורי כתוב: שִׁיפָה כְפוּלָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
טֶרְמִיט* טרמיט*, נְמָלָה לְבָנָה נמלה לבנה
* במילון המקורי כתוב: טֶרְמִיטָא
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מְסוֹס* מסוס*
* במילון המקורי כתוב: מְסֹס
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הִפְרִישׁ הָרֹטֶב* הפריש הרוטב*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרֵשׁ הָרֹטֶב
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בְּקִיעַ אֲוִיר* בקיע אוויר*
* במילון המקורי כתוב: בְּקִיעַ אַוֵּר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בְּקִיעַ כּוֹכָבִי* בקיע כוכבי*
* במילון המקורי כתוב: בָּקִיעַ כּוֹכָבִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה* ריווה*, הִרְוָה הָעֵץ* הרווה העץ*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַרְוֵה הָעֵץ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה בִּמְלָחִים* ריווה במלחים*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה בִמְלָחִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כְּלוֹרִיד שֶׁל אָבָץ* כלוריד של אבץ*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד שֶׁל אָבָץ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כְּלוֹרִיד שֶׁל כַּסְפִּית* כלוריד של כספית*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד שֶׁל כַּסְפִּית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה הָעֵץ בְּשֶׁמֶן* ריווה העץ בשמן*, דִּשֵּׁן הָעֵץ* דישן העץ*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה הָעֵץ בְּשֶׁמֶן
* במילון המקורי כתוב: דַּשֵּׁן הָעֵץ
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן פַּחַם אֶבֶן* עטרן פחם אבן*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן פֶּחַם אֶבֶן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן גָּז* עטרן גז*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן גַּז
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן קוֹק* עטרן קוק*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן קוֹקְס
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִנֵּן הָעִטְרָן* סינן העטרן*
* במילון המקורי כתוב: סַנֵּן הָעִטְרָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִלֵּק הַמַּיִם מִן הָעִטְרָן* סילק המים מן העטרן*
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק הַמַּיִם מִן הָעִטְרָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה* ריווה*, הִרְוָה בְּשֶׁמֶן קְרֵאוֹזוֹט* הרווה בשמן קראוזוט*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַרְוֵה בְּשֶׁמֶן קְרֵאוֹזוֹט
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קְיַם הָעֵץ הַמְּרֻוֶּה* קיים העץ המרווה*
* במילון המקורי כתוב: קְיָם הָעֵץ הַמְּרֻוֶּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פֶּטְרוֹל* פטרול*
* במילון המקורי כתוב: פֵּטְרוֹל
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה בִּקְרֵאוֹזוֹט* ריווה בקראוזוט*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה בִקְרֵאוֹזוֹט
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שִׁיטַת הַטְבָּלָה* שיטת הטבלה*
* במילון המקורי כתוב: שִׁטַּת הַטְבָּלָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֳבִי הַחֹד* עובי החוד*, עֳבִי הָרֹאשׁ* עובי הראש*
* במילון המקורי כתוב: עֲבִי הַחֹד
* במילון המקורי כתוב: עֲבִי הָרֹאשׁ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בֵּרֵא אֶת הַיַּעַר* בירא את היער*, קִצֵּץ אֶת הַיַּעַר* קיצץ את היער*, כָּרַת אֶת הַיַּעַר* כרת את היער*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֵא אֶת הַיַּעַר
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּץ אֶת הַיַּעַר
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹת אֶת הַיַּעַר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הִפִּיל עֵצִים* הפיל עצים*
* במילון המקורי כתוב: הַפֵּל עֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
חֵרֵק* חירק*
* במילון המקורי כתוב: חָרֵק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִעֵף הָאִילָן* סיעף האילן*
* במילון המקורי כתוב: סָעֵף הָאִילָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פֵּאֵר הָאִילָן* פיאר האילן*
* במילון המקורי כתוב: פָּאֵר הָאִילָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
גָּזַר מִ* גזר מ*
* במילון המקורי כתוב: גָּזֹר מִ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: מַסּוֹר קָשֹׁת
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
נִגֵּר בָּתִּים* ניגר בותים*
* במילון המקורי כתוב: נַגֵּר בָּתִּים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
חָסַן הָעֵץ* חסן העץ*, הֶחֱסִין* החסין*
* במילון המקורי כתוב: חָסֹן הָעֵץ
* במילון המקורי כתוב: הַחֲסֵן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קִצַּע הָעֵץ* קיצע העץ*, קִצַּע הַגֶּזַע* קיצע הגזע*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ הָעֵץ
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ הַגֶּזַע
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֲצֵי בִּנְיָן* עצי בניין*
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי בִנְיָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מָדַד הָעֵצִים* מדד העצים*
* במילון המקורי כתוב: מָדֹד הָעֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִוֵּר הָעֵצִים* סיוור העצים*, עָרַךְ הָעֵצִים* ערך העצים*
* במילון המקורי כתוב: סַוֵּר הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: עָרֹךְ הָעֵצִים
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּן בְּחוּט שֶׁל גִּיר* סימן בחוט של גיר*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן בְּחוּט שֶׁל גִּיר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קִצַּע הָעֵצִים* קיצע העצים*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ הָעֵצִים
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שִׁפָּה הָעֵץ* שיפה העץ*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפֵּה הָעֵץ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כָּרַת עֵצִים* כרת עצים*, חָטַב עֵצִים* חטב עצים*
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹת עֵצִים
* במילון המקורי כתוב: חָטֹב עֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
גֶּזֶר רַדְיָאלִי* גזר רדיאלי*
* במילון המקורי כתוב: גֶּזֶר רַדִּיאַלִּי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מַסּוֹר הַשְּׁתִי* מסור השתי*, מַסּוֹר לוּחוֹת מסור לוחות
* במילון המקורי כתוב: מַסּוֹר הַשֶּׁתִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
נִסֵּר שְׁתִי* ניסר שתי*
* במילון המקורי כתוב: נַסֵּר שֶׁתִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֲצֵי בִּנְיָן עֲבֵי עָבִים* עצי בניין עבי עבים*
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי בִנְיָן עֲבֵי עָבִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קוֹרָה בַּת חֵצִי* קורה בת חצי*, קוֹרַת פֶּלַח* קורת פלח*
* במילון המקורי כתוב: קוֹרָה בַת חֵצִי
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת פֶלַח
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֲצֵי בִּנְיָן בְּנֵי עֹבִי בֵּינוֹנִי* עצי בניין בני עובי בינוני*
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי בִנְיָן בְּנֵי עֹבִי בֵינוֹנִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֲצֵי בִּנְיָן בְּנֵי אֹרֶךְ בֵּינוֹנִי* עצי בניין בני אורך בינוני*
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי בִנְיָן בְּנֵי אֹרֶךְ בֵּינוֹנִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֲצֵי בִּנְיָן קְצָרִים* עצי בניין קצרים*
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי בִנְיָן קְצָרִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ מְנֻסָּר עץ מנוסר, עֲצֵי בִּנְיָן נְסוּרִים* עצי בניין נסורים*, נְסִירִים נסירים יחיד-נָסִיר
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי בִנְיָן נְסוּרִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֹב עוב ר' עֻבִּים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
לֶוַח לווח ר' לְוָחִים
לִוַּח* ליווח* schalen
* במילון המקורי כתוב: לַוֵּחַ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בִּקַּע הָעֵץ* ביקע העץ*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּעַ הָעֵץ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בְּקִיעַ* בקיע*
* במילון המקורי כתוב: בָּקִיעַ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֲצֵי דֶּלֶק* עצי דלק*
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי דֶלֶק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שִׁפַּע* שיפע*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפֵּעַ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הִקְצָה עֵץ דֶּרֶךְ עֵרֶב* הקצה עץ דרך ערב*, הִקְצָה עֵרֶב* הקצה ערב*
* במילון המקורי כתוב: הַקְצוֹת עֵץ דֶּרֶךְ עֵרֶב
* במילון המקורי כתוב: הַקְצוֹת עֵרֶב
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
חָקַק בְּמַפְסֶלֶת* חקק במפסלת*
* במילון המקורי כתוב: חָקֹק בְּמַפְסֶלֶת
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
אִחָה* איחה*
* במילון המקורי כתוב: אַחֵה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
גִּיֵּף* גייף*, גּוֹפֵף גופף
* במילון המקורי כתוב: גַּיֵּף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
נָקַב* נקב*, חָרַר* חרר*, נָקַב בִּמְפֻלָּשׁ* נקב במפולש*, נָקַב מִפֶּה לְפֶה* נקב מפה לפה*
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב
* במילון המקורי כתוב: חָרֹר
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב בִּמְפֻלָּשׁ
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב מִפֶּה לְפֶה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּר* סימר*, חִזֵּק בְּמַסְמְרִים* חיזק במסמרים*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּר
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק בְּמַסְמֵרִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
יִתֵּד* ייתד*
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּד
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים* סימן מחברות העצים*, צִיֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים* ציין מחברות העצים*, צִיֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים* ציין חוברות העצים*, סִמֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים* סימן חוברות העצים*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צִיֵּן הָעֵצִים בְּמֻקְצֶה שֶׁל הַנַּגָּר* ציין העצים במוקצה של הנגר*, סִמֵּן הָעֵצִים בְּמֻקְצֶה שֶׁל הַנַּגָּר* סימן העצים במוקצה של הנגר*
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן הָעֵצִים בְּמֻקְצֶה שֶׁל הַנַּגָּר
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן הָעֵצִים בְּמֻקְצֶה שֶׁל הַנַּגָּר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כִּרְכֵּב* כרכב*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְכֵּב
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קָעַר* קער*, קָעַר קער
* במילון המקורי כתוב: קָעֹר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צִפָּה* ציפה*
* במילון המקורי כתוב: צַפֵּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע* צבע*, צִבַּע* ציבע*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ
* במילון המקורי כתוב: צַבֵּעַ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע כְּעֵין* צבע כעין*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ כְּעֵין
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
גִּיֵּד* גייד*
* במילון המקורי כתוב: גַּיֵּד
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מַצְבּוֹעַ גְּלִילִי* מצבוע גלילי*
* במילון המקורי כתוב: מִצְבֹּעַ גְּלִילִי
חלופות תקניות : מַגְלֵל
מונחים נוספים באותה המשמעות: רוֹלֶר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מגלל
מונחים נוספים באותה המשמעות: רולר (לועזי)
להרחבה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
לִטֵּשׁ* ליטש*
* במילון המקורי כתוב: לַטֵּשׁ
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צָרַב* צרב*
* במילון המקורי כתוב: צָרֹב
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הֶעֱלָה תְּמִסַּת צָרָב* העלה תמיסת צרב*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה תְּמִסַּת צָרָב
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צָרָב שֶׁל שְׂרַף בֹּטֶן* צרב של שרף בוטן* טרפנטין
* במילון המקורי כתוב: צָרָב שֶׁל שָׂרָף בֹּטֶן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הֶעֱבִיר הַלַּכָּה* העביר הלכה*, סִלֵּק הַלַּכָּה* סילק הלכה*, מֵרֵק הַלַּכָּה* מירק הלכה*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר הַלַּכָּה
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק הַלַּכָּה
* במילון המקורי כתוב: מָרֵק הַלַּכָּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מָרַט* מרט*, מֵרֵט* מירט*
* במילון המקורי כתוב: מָרֹט
* במילון המקורי כתוב: מָרֵט
העתק