עבודות עץ [נגרות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֲצֵי עֳקָצִים* עצי עוקצים*
* במילון המקורי כתוב: עֲצֵי עוּקְצִין
המונח המעודכן: עֲצֵי מַחַט
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
אֹרֶן שָׁחֹר* אורן שחור*
* במילון המקורי כתוב: אֹרֶן שָׁחוֹר
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
טִיקְטוֹנְיָה* טיקטוניה*
* במילון המקורי כתוב: טִקְטוֹנִיָּה
משמש עֵץ טִיק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ הַטִּיקְטוֹנְיָה* עץ הטיקטוניה*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ הַטִּקְטוֹנִיָּה
משמש עֵץ טִיק
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ טָלוֹ* עץ טלו*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ טַלֻּאוּ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קוֹרְפִינָה* קורפינה*
* במילון המקורי כתוב: קָרְפִינָה
המונח המעודכן: אָשׁוּר לָבָן
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מֵילָה* מילה*
* במילון המקורי כתוב: מִילָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צַפְצָפָה שְׁחֹרָה* צפצפה שחורה*
* במילון המקורי כתוב: צַפְצָפָה שְׁחוֹרָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צַפְצָפָה רַעְדָנִית* צפצפה רעדנית*
* במילון המקורי כתוב: צַפְצָפָה רַעְדָּנִית
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
השם המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): עַרְמוֹנִית הַסּוּסִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׁזִיף* שזיף*
* במילון המקורי כתוב: שָׁזִיף
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ אַטְלָס* עץ אטלס*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ אַטְלַס
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ אַלְגֹּם* עץ אלגום*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ אַלְגּוּם
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
טִילְיָה* טיליה*
* במילון המקורי כתוב: טִלְיָה
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: קְרוּם הַתָּא; באנגלית: cell membrane
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: מֹהַל הַתָּא; באנגלית: cell sap
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
צָמַק* צמק*
* במילון המקורי כתוב: צָמֹק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עֵץ מַלְגְּזִי* עץ מלגזי*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ מַלְגֵּזִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
גַּרְדּוֹם* גרדום*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְדֹּם
המונח המעודכן: גֶּדֶם
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פָּלַח* פלח*, בָּקַע* בקע*
* במילון המקורי כתוב: פָּלֹחַ
* במילון המקורי כתוב: בָּקֹעַ
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיר הַקְּלִפָּה* הסיר הקליפה*, חָשַׂף* חשף*, קִלֵּף* קילף*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵר הַקְּלִפָּה
* במילון המקורי כתוב: חָשׂף
* במילון המקורי כתוב: קַלֵּף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קִלֵּף* קילף*, פִּצֵּל* פיצל*
* במילון המקורי כתוב: קַלֵּף
* במילון המקורי כתוב: פַּצֵּל
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׂרָף* שרף*
* במילון המקורי כתוב: שָׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הִלּוּךְ הַשְּׂרָף* הילוך השרף*
* במילון המקורי כתוב: הִלּוּךְ הַשָּׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רֵיחַ הַשְּׂרָף* ריח השרף*
* במילון המקורי כתוב: רֵיחַ הַשָּׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׂרָפִי* שרפי*
* במילון המקורי כתוב: שָׂרָפִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מְרֻבֵּה שְׂרָף* מרובה שרף*
מְעוּט שְׂרָף* מעוט שרף*
* במילון המקורי כתוב: מְרֻבֵּה שָׂרָף
* במילון המקורי כתוב: מְעוּט שָׂרָף
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מקובל כיום: רִקָּבוֹן אָדֹם
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מקובל כיום: רִקָּבוֹן לָבָן
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רָקַב* רקב*
* במילון המקורי כתוב: רָקֹב
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מקובל כיום: רִקָּבוֹן יָבֵשׁ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שְׁפִיר הַפִּטְרִיָּה* שפיר הפטרייה*
* במילון המקורי כתוב: שָׁפִיר הַפִּטְרִיָּה
משמש: נַחְשׁוֹן נְבִיטָה; באנגלית: germ tube
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מִיצֶלְיוּם* מיצליום*
* במילון המקורי כתוב: מִיצֶלְיוֹן
המונח המעודכן: תַּפְטִיר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
באנגלית צריך להיות ביחיד: spore
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בְּקִיעַ שֶׁבֵּין הַטַּבָּעוֹת* בקיע שבין הטבעות*
* במילון המקורי כתוב: בָּקִיעַ שֶׁבֵּין הַטַּבָּעוֹת
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סַהֲרוֹן* סהרון*, שִׁיפָה כְּפוּלָה* שיפה כפולה*
* במילון המקורי כתוב: סַהֲרֹן
* במילון המקורי כתוב: שִׁיפָה כְפוּלָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מקובל כיום: חִפּוּשִׁית נוֹבֶרֶת, נוֹבֵר הָעֵץ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
מְסוֹס* מסוס*
* במילון המקורי כתוב: מְסֹס
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
הִפְרִישׁ הָרֹטֶב* הפריש הרוטב*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרֵשׁ הָרֹטֶב
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בְּקִיעַ אֲוִיר* בקיע אוויר*
* במילון המקורי כתוב: בְּקִיעַ אַוֵּר
מקובל כיום: סֶדֶק טִבְעִי
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בְּקִיעַ כּוֹכָבִי* בקיע כוכבי*
* במילון המקורי כתוב: בָּקִיעַ כּוֹכָבִי
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה* ריווה*, הִרְוָה הָעֵץ* הרווה העץ*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַרְוֵה הָעֵץ
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה, הִרְוָה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה בִּמְלָחִים* ריווה במלחים*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה בִמְלָחִים
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כְּלוֹרִיד שֶׁל אָבָץ* כלוריד של אבץ*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד שֶׁל אָבָץ
מקובל כיום: כְּלוֹרִיד הָאָבָץ
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: נְחֹשֶׁת גָּפְרָתִית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כְּלוֹרִיד שֶׁל כַּסְפִּית* כלוריד של כספית*
* במילון המקורי כתוב: כְלוֹרִיד שֶׁל כַּסְפִּית
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה הָעֵץ בְּשֶׁמֶן* ריווה העץ בשמן*, דִּשֵּׁן הָעֵץ* דישן העץ*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה הָעֵץ בְּשֶׁמֶן
* במילון המקורי כתוב: דַּשֵּׁן הָעֵץ
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה הָעֵץ בְּעִטְרָן* ריווה העץ בעטרן*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה הָעֵץ בְּעִטְרָן
מקובל כיום הִסְפִּיג (במקום רִוָּה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן פַּחַם אֶבֶן* עטרן פחם אבן*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן פֶּחַם אֶבֶן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן גָּז* עטרן גז*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן גַּז
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִטְרַן קוֹק* עטרן קוק*
* במילון המקורי כתוב: עִטְרַן קוֹקְס
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִנֵּן הָעִטְרָן* סינן העטרן*
* במילון המקורי כתוב: סַנֵּן הָעִטְרָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִלֵּק הַמַּיִם מִן הָעִטְרָן* סילק המים מן העטרן*
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק הַמַּיִם מִן הָעִטְרָן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה* ריווה*, הִרְוָה בְּשֶׁמֶן קְרֵאוֹזוֹט* הרווה בשמן קראוזוט*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַרְוֵה בְּשֶׁמֶן קְרֵאוֹזוֹט
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה, הִרְוָה)
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
פֶּטְרוֹל* פטרול*
* במילון המקורי כתוב: פֵּטְרוֹל
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
עִבֵּד הָעֵץ לִפְנֵי הַהַרְוָיָה* עיבד העץ לפני ההרוויה*
* במילון המקורי כתוב: עַבֵּד הָעֵץ לִפְנֵי הַהַרְוָיָה
מקובל כיום במקום הַרְוָיָה – הַסְפָּגָה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
רִוָּה בִּקְרֵאוֹזוֹט* ריווה בקראוזוט*
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּה בִקְרֵאוֹזוֹט
מקובל כיום: הִסְפִּיג (במקום רִוָּה)
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
שִׁיטַת הַטְבָּלָה* שיטת הטבלה*
* במילון המקורי כתוב: שִׁטַּת הַטְבָּלָה
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
בֵּרֵא אֶת הַיַּעַר* בירא את היער*, קִצֵּץ אֶת הַיַּעַר* קיצץ את היער*, כָּרַת אֶת הַיַּעַר* כרת את היער*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֵא אֶת הַיַּעַר
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּץ אֶת הַיַּעַר
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹת אֶת הַיַּעַר
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
חָסַן הָעֵץ* חסן העץ*, הֶחֱסִין* החסין*
* במילון המקורי כתוב: חָסֹן הָעֵץ
* במילון המקורי כתוב: הַחֲסֵן
עדכון: גם אִחְסֵן
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קִצַּע הָעֵץ* קיצע העץ*, קִצַּע הַגֶּזַע* קיצע הגזע*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ הָעֵץ
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּעַ הַגֶּזַע
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִוֵּר הָעֵצִים* סיוור העצים*, עָרַךְ הָעֵצִים* ערך העצים*
* במילון המקורי כתוב: סַוֵּר הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: עָרֹךְ הָעֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
כָּרַת עֵצִים* כרת עצים*, חָטַב עֵצִים* חטב עצים*
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹת עֵצִים
* במילון המקורי כתוב: חָטֹב עֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
קוֹרָה בַּת חֵצִי* קורה בת חצי*, קוֹרַת פֶּלַח* קורת פלח*
* במילון המקורי כתוב: קוֹרָה בַת חֵצִי
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת פֶלַח
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
נָקַב* נקב*, חָרַר* חרר*, נָקַב בִּמְפֻלָּשׁ* נקב במפולש*, נָקַב מִפֶּה לְפֶה* נקב מפה לפה*
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב
* במילון המקורי כתוב: חָרֹר
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב בִּמְפֻלָּשׁ
* במילון המקורי כתוב: נָקֹב מִפֶּה לְפֶה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּר* סימר*, חִזֵּק בְּמַסְמְרִים* חיזק במסמרים*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּר
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק בְּמַסְמֵרִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים* סימן מחברות העצים*, צִיֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים* ציין מחברות העצים*, צִיֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים* ציין חוברות העצים*, סִמֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים* סימן חוברות העצים*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן מַחְבְּרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן חוֹבְרוֹת הָעֵצִים
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)
המונח המשמש במקום מַגָּרָה (בנסמך מַגֶּרֶת־) – נַגָּרִיָּה
העתק
נגרות (תרצ"ד, 1934)