עבודות עץ (תרצ"ד)

סריקות   

הקדמה – מלון לעבודות עץ

 

המלון הזה חֻבר על ידי הועדה המיוחדת למֻנחי עבודות העץ, שהיתה קיימת ליד ועד הלשון העברית בשנות תרצ"ב–תרצ"ג ושחבריה היו: ח. נ. ביאליק, מ. כהן, א. סמיאטיצקי, ד"ר א. צפרוני ונ. שפרה'ס. בקביעת המונחים הבוטניים השתתף מר פ. אוירבוך ובקביעת המֻנחים החמיים ד"ר מ. ויניק.

המֻנחים נתפרסמו ב"לשוננו", כרך ג', ד' וה'.

 

***

 

מלון לעבודות עץ עברית-גרמנית-אנגלית-רוסית יצא לאור בהוצאת ועד הלשון העברית, תל אביב תרצ"ד.