הדין האזרחי [משפט] (תשע"ט)

סינון
העתק
העתק
העתק
משפט (תשע"ט, 2019)
אַפּוֹטְרוֹפּוֹס אפוטרופוס נקבה: אַפּוֹטְרוֹפְּסִית, אַפּוֹטְרוֹפְּסָה; רבים: אַפּוֹטְרוֹפְּסִים
גם: אַפּוֹטְרוֹפּוּס
העתק
משפט (תשע"ט, 2019)
בַּעַל עִנְיָן בעל עניין כגון בעל מניות מהותי, דירקטור או נושא משרה
העתק
משפט (תשע"ט, 2019)
בְּעָלִים בעלים בנסמך: בַּעַל-, בַּעֲלֵי-
העתק
משפט (תשע"ט, 2019)
בַּר אִמּוּץ בר אימוץ ובנטייה: בת אימוץ, בני אימוץ
העתק
העתק
משפט (תשע"ט, 2019)
גּוּשׁ גוש במקרקעין

block block of land; n.
העתק
משפט (תשע"ט, 2019)

get get n., Jewish bill of divorce
העתק
משפט (תשע"ט, 2019)
דְּחִיָּה דחייה של טענה או בקשה

denial denial of argument or motion
העתק