הדין האזרחי (תשע"ט)


הקדמה – מונחי המשפט: הדין האזרחי
רשימת מונחי הדין האזרחי היא פרי עבודתה של הוועדה למונחי משפט של האקדמיה. הרשימה כוללת מונחים בתחומי הדין האזרחי, ובהם דיני חוזים, נזיקין, קניין, ירושה, שטרות, ראיות, מִנהל ציבורי, תאגידים, עבודה, משפחה, מערכת בתי המשפט וסדר הדין האזרחי.
את המצע למונחים הכין אביעד הכהן בהתבסס על ספר החוקים. כמה עשרות מונחים נוספו לרשימה לבקשתו של אלי וילנר.
הדיון במונחי הדין האזרחי החל בשנת תשנ"ד (בעת הפוגה בדיונים על מונחי הדין הפלילי) ונמשך בשנים תשנ"ז–תשס"ה. עיכוב רב שנים נגרם בשל הקושי למצוא את המינוח האנגלי המתאים לכמה מאות מונחים, ועבודת הוועדה נפסקה. בשנת תשע"ג קיבלה עליה בינה צמח להוסיף את תרגום המונחים החסרים באנגלית. באמצע תשע"ה חידשה הוועדה את דיוניה, קראה את הרשימה ואת הצעות התרגום וערכה שיפורים, תיקונים והשלמות.
באמצע תשע"ח הופצה הרשימה לעיון ולביקורת של אנשי המקצוע וחברי האקדמיה ללשון העברית. הערות חשובות התקבלו מאנשי מקצוע במשרד המשפטים. לאחר שנאספו ההערות והתגובות, שבה הוועדה וערכה בה השלמות ותיקונים. לבסוף נדונו בהרכב מצומצם מאות הערות שהעירה עובדת המזכירות המדעית טובה שטראוס שרברין.

חברי הוועדה

במהלך השנים הלכו לעולמם חברים מרכזיים ששימשו בוועדה למן הקמתה בשנת תש"ן (1990) והשתתפו בדיונים על מונחי הדין האזרחי: המשפטנים מנחם אלון (יו"ר הוועדה), יוסף חריש, יעקב צמח ויעקב רובין; חברי האקדמיה ארי אבנר וגד בן־עמי צרפתי.
חברי הוועדה הפעילים: המשפטנים אביעד הכהן, צבי טל, אליקים רובינשטיין (עד תשע"ו), יהושע שופמן, גבריאלה שלו ונשיא האקדמיה משה בר־אשר. בוועדה המצומצמת שהביאה את הרשימה לגמר השתתפו בעיקר צבי טל ויהושע שופמן.
מזכיר הוועדה: ברק דן (בעבר שימשו בתפקיד זה יוסף עופר ורונית גדיש).
 
למקצת המונחים העבריים לא נמצאו מקבילות באנגלית. במקרים אלו הוצע תרגום לאנגלית ולצידו צוין: sugg. trans. (כלומר suggested translation).
 
הרשימה נדונה ואושרה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה בישיבתה ביום ח' באייר תשע"ט (13 במאי 2019).
הרשימה אושרה בישיבת המליאה ביום ז' בסיוון תשע"ט, 10 ביוני 2019 (ישיבה שסד).