חוזק חומרים (תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מֶרְכַּז הַמָּסָה* מרכז המסה*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְכַּז הַמַּסָּה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ* כוח*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט* מומנט*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
זְרוֹעַ הַמּוֹמֵנְט* זרוע המומנט*
* במילון המקורי כתוב: זְרוֹעַ הַמּוֹמֶנְטְ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט רִאשׁוֹן* מומנט ראשון*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ רִאשׁוֹן
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט שֵׁנִי* מומנט שני*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל קַו* מומנט שני של קו*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל שֶׁטַח* מומנט שני של שטח*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל נֶפַח* מומנט שני של נפח*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל מָסָה* מומנט שני של מסה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל קַו
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל שֶׁטַח
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל נֶפַח
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל מַסָּה

second moment second moment of line, area, volume, mass
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט שֵׁנִי קָטְבִּי* מומנט שני קוטבי*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי פּוֹלָרִי* מומנט שני פולרי* לדוגמה: שֶׁל שֶׁטַח
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי קָטְבִּי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי פּוֹלָרִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט הֶסֵּטִי* מומנט היסטי*, מוֹמֵנְט שֵׁנִי הֶסֵּטִי* מומנט שני היסטי* לדוגמה: שֶׁל שֶׁטַח
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶסֵּטִי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי הֶסֵּטִי
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
רַדְיוּס הַמּוֹמֵנְט הַשֵּׁנִי* רדיוס המומנט השני*, רַדְיוּס הַמּוֹמֵנְט הַשֵּׁנִי שֶׁל שֶׁטַח* רדיוס המומנט השני של שטח*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוּס הַמּוֹמֶנְטְ הַשֵּׁנִי
* במילון המקורי כתוב: רַדְיוּס הַמּוֹמֶנְטְ הַשֵּׁנִי שֶׁל שֶׁטַח
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט שֵׁנִי שֶׁל מָסָה* מומנט שני של מסה*, מוֹמֵנְט הַהֶתְמֵד שֶׁל מָסָה* מומנט ההתמד של מסה*, מוֹמֵנְט הָאִינֶרְצִיָּה שֶׁל מָסָה* מומנט האינרצייה של מסה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ שֵׁנִי שֶׁל מַסָּה
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הַהֶתְמֵד שֶׁל מַסָּה
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הָאִינֶרְצְיָה שֶׁל מַסָּה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט הֶתְמֵד קָטְבִּי* מומנט התמד קוטבי*, מוֹמֵנְט הֶתְמֵד פּוֹלָרִי* מומנט התמד פולרי*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶתְמֵד קָטְבִּי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶתְמֵד פּוֹלָרִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט הֶסֵּטִי שֶׁל הַהֶתְמֵד* מומנט היסטי של ההתמד*, מוֹמֵנְט הֶסֵּטִי שֶׁל הָאִינֶרְצִיָּה* מומנט היסטי של האינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶסֵּטִי שֶׁל הַהֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶסֵּטִי שֶׁל הָאִינֶרְצְיָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט הֶתְמֵד רָאשִׁי* מומנט התמד ראשי*, מוֹמֵנְט אִינֶרְצִיָּה רָאשִׁי* מומנט אינרצייה ראשי*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הֶתְמֵד רָאשִׁי
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ אִינֶרְצְיָה רָאשִׁי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵלִיפְּסָה שֶׁל הַהֶתְמֵד* אליפסה של ההתמד*, אֵלִיפְּסָה שֶׁל הָאִינֶרְצִיָּה* אליפסה של האינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסָה שֶׁל הַהֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסָה שֶׁל הָאִינֶרְצְיָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵלִיפְּסוֹאִיד שֶׁל הַהֶתְמֵד* אליפסואיד של ההתמד*, אֵלִיפְּסוֹאִיד שֶׁל הָאִינֶרְצִיָּה* אליפסואיד של האינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד שֶׁל הַהֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד שֶׁל הָאִינֶרְצְיָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵנֶרְגִּיָּה* אנרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵנֶרְגִּיָּה קִינֵטִית* אנרגייה קינטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה קִינֵטִית
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מֻטָּה* מוטה* של כנפיים
* במילון המקורי כתוב: מוּטָה

span span of wings
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מִבְנֶה מבנה, קוֹנְסְטְרוּקְצִיָּה* קונסטרוקצייה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְסְטְרוּקְצְיָה
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרָה מַלְבְּנִית* קורה מלבנית*
* במילון המקורי כתוב: קוֹרָה מַלְבֵּנִית
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרַת קָמָץ* קורת קמץ*, קוֹרַת T קורת T
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת קָמֵץ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרַת קְמָצַיִם* קורת קמציים*, קוֹרַת I קורת I
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת קְמֵצַיִם
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרַת חֵי"ת* קורת חי"ת*, קוֹרַת U קורת U
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת חֵית
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרַת רֵי"שׁ* קורת רי"ש*, קוֹרַת L קורת L
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת רֵישׁ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קְלִפָּה צִילִינְדֵּרִית* קליפה צילינדרית*
* במילון המקורי כתוב: קְלִפָּה צִילִנְדְּרִית
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קְלִפָּה אֵלִיפְּסוֹאִידִית* קליפה אליפסואידית*
* במילון המקורי כתוב: קְלִפָּה אֶלִּיפְּסוֹאִידִית
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ צִירִי* כוח צירי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צִירִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ אֶקְסְצֶנְטְרִי* כוח אקסצנטרי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֶקְסְצֶנְטְרִי
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ פָּנִי* כוח פני*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ פָּנִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ מָסִי* כוח מסי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מַסִּי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ הֶתְמֵד* כוח התמד*, כּוֹחַ אִינֶרְצִיָּה* כוח אינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אִינֶרְצְיָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ צֶנְטְרִיפוּגִי* כוח צנטריפוגי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צֶנְטְרִיפוּגִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ צֶנְטְרִיפֵּטִי* כוח צנטריפטי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צֶנְטְרִיפֵּטִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
הֹלֶם הולם כוח הפועל במשך זמן קצר מאוד
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ נִצָּבִי* כוח ניצבי*, כּוֹחַ נוֹרְמָלִי* כוח נורמלי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ נִצָּבִי
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ נוֹרְמָלִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ גְּזִירָה* כוח גזירה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ גְּזִירָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
זוּג כּוֹחוֹת* זוג כוחות*
* במילון המקורי כתוב: זוּג כֹּחוֹת
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט כְּפִיפָה* מומנט כפיפה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ כְּפִיפָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט פִּתּוּל* מומנט פיתול*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ פִּתּוּל
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
תְּגוּבָה תגובה, רֵאַקְצִיָּה* ריאקצייה*
* במילון המקורי כתוב: רֵאַקְצְיָה
העתק
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
עִוּוּת עיוות שינוי בצורתו של הגוף, ולא בנפחו
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵלִיפְּסוֹאִיד הָעִבּוּר* אליפסואיד העיבור*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד הָעִבּוּר
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵנֶרְגִּיַּת הָעִבּוּר* אנרגיית העיבור*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיַת הָעִבּוּר
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
תִּפּוּחַ תיפוח הגדלת הנפח ע"י הזיחה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
עִקּוּשׁ עיקוש השינויים בשטח, כגון בדף שנרטב או בחתך מוט לא עגול לאחר הפיתול
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵלִיפְּסַת הַמַּאֲמַצִּים* אליפסת המאמצים*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסַת הַמַּאֲמַצִּים
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵלִיפְּסוֹאִיד הַמַּאֲמַצִּים* אליפסואיד המאמצים*
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּסוֹאִיד הַמַּאֲמַצִּים
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
פִּחוּת בִּגְזִירָה פיחות בגזירה הקטנת המאמץ הנורמלי באגפי קורות, הנגרם ע"י גזירה
העתק
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
פּוֹלִימֵר* פולימר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִימֶר
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹדוּל יַאנְג* מודול יאנג*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל יַאנְגְּ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹדוּל הַטַּנְגֵּנְס* מודול הטנגנס*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל הַטַּנְגֶּנְסְ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹדוּל הַסֵּקַנְס* מודול הסקנס*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל הַסֶּקַנְסְ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
יַחַס פּוּאָסוֹן* יחס פואסון*
* במילון המקורי כתוב: יַחַס פּוּאַסּוֹן
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹדוּל לָאמֶה* מודול לאמה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹדוּל לָאמֵה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
אֵנֶרְגִּיָּה אֵלַסְטִית* אנרגייה אלסטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגְּיָה אֵלַסְטִית
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
לוּלְאַת הִיסְטֵרֵזָה* לולאת היסטרזה*
* במילון המקורי כתוב: לוּלְאַת הִסְטֵרֵזָה
העתק
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כֶּשֶׁל כשל כל ליקוי, המוציא מבנה מתפקידו התקין, כגון שבר, שקיעה וכד'