תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בִּימַת הַיָּרִיד* בימת היריד*
* במילון המקורי כתוב: בִּימַת הַיְרִיד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בַּכְּכַנְט* בככנט*
* במילון המקורי כתוב: בַּכְּכַנְטְ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִיסְטוֹרְיָה* היסטוריה*
* במילון המקורי כתוב: הִסְטוֹרִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה הַקַּרְנָבָל* מחזה הקרנבל*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה הַקַּרְנֵבָל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה קְרוֹנוֹת מחזה קרונות הצגות שהיו מציגים על גבי קרונות, מעמד, מעמד על קרון מיוחד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קָרוֹן שֶׁל תֶסְפִּיס* קרון של תספיס*
* במילון המקורי כתוב: קָרוֹן שֶׁל תֶּסְפִּיס
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעֱלָה עַל הַבִּימָה* העלה על הבימה* נושא
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה עַל הַבִּימָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הָפַךְ לִדְרָמָה* הפך לדרמה*, הִמְחִיז* המחיז*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ לִדְרָמָה
* במילון המקורי כתוב: הַמְחֵז
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִרְשָׁה* הרשה*
* במילון המקורי כתוב: הַרְשֵׁה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִתְאִים* התאים*
* במילון המקורי כתוב: הַתְאֵם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טֶטְרָלוֹגְיָה* טטרלוגיה*
* במילון המקורי כתוב: טֶטְרָלוֹגִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרִילוֹגְיָה* טרילוגיה*
* במילון המקורי כתוב: טְרִילוֹגִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מְחַבֵּר טְרָגֶדְיוֹת* מחבר טרגדיות*
* במילון המקורי כתוב: מְחַבֵּר טְרָגֵדִיּוֹת
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
סִדֵּר* סידר*
* במילון המקורי כתוב: סַדֵּר
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אַחְדוּת* אחדות*, שָׁלוֹשׁ אַחְדוּיוֹת* שלוש אחדויות*
* במילון המקורי כתוב: אַחְדּוּת
* במילון המקורי כתוב: שָׁלוֹשׁ אַחְדֻּיּוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אָלֵגוֹרְיָה* אלגוריה*, מִשּׁוּל מישול
* במילון המקורי כתוב: אַלֵּגוֹרִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בִּלְתִּי דְּרָמָטִי* בלתי דרמטי*
* במילון המקורי כתוב: בִּלְתִּי דְּרָמָתִי
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דּוּ-מַשְׁמָעוּת* דו-משמעות*
* במילון המקורי כתוב: דּוּ-מִשְׁמָעוּת
העתק
חלופות תקניות : תַּעְתּוּעַ, אַשְׁלָיָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִילוּזְיָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תעתוע, אשליה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אילוזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טִיפּוּס* טיפוס*
* במילון המקורי כתוב: טִפּוּס
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טִיפּוּסִי* טיפוסי*
* במילון המקורי כתוב: טִפּוּסִי
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מִשְׁתַּמֵּעַ לִשְׁתֵּי פָּנִים* משתמע לשתי פנים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁתַּמֵּעַ לִשְׁתֵּי פָנִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
עִקֵּם* עיקם*
* במילון המקורי כתוב: עַקֵּם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
עִרְבּוּבְיָה* ערבוביה*
* במילון המקורי כתוב: עִרְבּוּבִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
עָשָׂה פָּרוֹדְיָה* עשה פרודיה*
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה פָּרוֹדִיָּה
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פָּרוֹדְיָה* פרודיה*
* במילון המקורי כתוב: פָּרוֹדִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פַּתְשֶׁגֶן הַמַּחֲזֶה פתשגן המחזה התוכן הכללי שעליו נוסד המחזה, והוא נכתב בידי המחבר
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגֶדְיָה* טרגדיה*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגֶדְיָה בַּאֲלֶכְּסַנְדְּרוֹנִים* טרגדיה באלכסנדרונים*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה בַּאֲלֶכְסַנְדְּרוֹנִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגֶדְיָה מַקְהֵלִית* טרגדיה מקהלית*, טְרָגֶדְיָה שֶׁל מַקְהֵלָה* טרגדיה של מקהלה*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה מַקְהֵלִית
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה שֶׁל מַקְהֵלָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגֶדְיָה שֶׁל גּוֹרָל* טרגדיה של גורל*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה שֶׁל גּוֹרָל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגִיקוֹמֶדְיָה* טרגיקומדיה*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגִיקָוֹמֵדִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַעֲמַד מוּקְיוֹנִים* מעמד מוקיונים*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲמַד מֻקְיוֹנִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֶה לְפֶּנְטָקוֹסְטָה* מחזה לפנטקוסטה*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֶה לְפֶנְטָקוֹסְטָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֶה לְפַסְחָא* מחזה לפסחא*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֶה לְפַסְחָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה בֵּינַיִם* מחזה ביניים*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה בֵינַיִם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה בְּכִית* מחזה בכית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה בְכִית
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה פִּתְגָּם* מחזה פתגם*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה פִתְגָּם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה קָמֵרָה* מחזה קמרה*, מַחֲזֶה קָמֵרִי* מחזה קמרי*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה קַמֶּרָה
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֶה קַמֶּרִי
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה תִּלְבּוֹשׁוֹת* מחזה תלבושות*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תִלְבֹּשׁוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה תַּלְמִידִים* מחזה תלמידים*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תַלְמִידִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה תַּפְאוּרָה* מחזה תפאורה*, מַחֲזֵה תַּפְאוּרוֹת* מחזה תפאורות*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תַפְאוּרָה
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תַפְאוּרוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה תְּקוּמָה* מחזה תקומה*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תְקוּמָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מֵלוֹדְרָמָה* מלודרמה*
* במילון המקורי כתוב: מֶלוֹדְרָמָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַעֲרָכוֹן* מערכון*
* במילון המקורי כתוב: מַעַרְכוֹן
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה מִנֵּהּ וּבֵהּ* קומדיה מניה וביה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה מִנֵּהּ וּבֵהּ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה רוֹמֶזֶת* קומדיה רומזת*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה רוֹמֶזֶת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל אוֹפִי* קומדיה של אופי*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל אוֹפִי
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל הַזְּמַן* קומדיה של הזמן*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל הַזְּמָן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל טָעוּיוֹת* קומדיה של טעויות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל טָעֻיּוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל מִדּוֹת* קומדיה של מידות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל מִדּוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל מְסִבּוֹת* קומדיה של מסיבות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל מְסִבּוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל נַאֲפוּפִים* קומדיה של נאפופים*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל נַאֲפוּפִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הוֹצִיא מִמַּעֲרֶכֶת הַהַצָּגוֹת* הוציא ממערכת ההצגות*
* במילון המקורי כתוב: הוֹצֵא מִמַּעֲרֶכֶת הַהַצָּגוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִכְנִיס מִלּוּאָה* הכניס מילואה*
* במילון המקורי כתוב: הַכְנֵס מִלּוּאָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִסְדִּיר* הסדיר*, הִסְדִּיר מַחֲזֶה* הסדיר מחזה*, בִּיֵּם* ביים*
* במילון המקורי כתוב: הַסְדֵּר
* במילון המקורי כתוב: הַסְדֵּר מַחֲזֶה
* במילון המקורי כתוב: בַּיֵּם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חָזַר* חזר*
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חֲזָרָה בְּתִלְבּוֹשׁוֹת* חזרה בתלבושות*
* במילון המקורי כתוב: חֲזָרָה בְּתִלְבֹּשׁוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
יוֹעֵץ דְּרָמָטִי* יועץ דרמטי* רק הצורה "דרמתי" נכתבת בתי"ו, כי היא גזורה מן "דרמה" בעברית, ואילו שאר הצורות בטי"ת ע"פ היוונית, דְּרָמָטוּרְג* דרמטורג*
* במילון המקורי כתוב: יוֹעֵץ דְּרָמָתִי
* במילון המקורי כתוב: דְּרָמָטֻרְגְּ
כיום דְּרָמָטִי בטי"ת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
לָחַשׁ* לחש*
* במילון המקורי כתוב: לָחוֹשׁ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מָחַק* מחק*
* במילון המקורי כתוב: מָחוֹק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
עָרַךְ חֲזָרָה* ערך חזרה*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ חֲזָרָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פַּעֲלוּל פעלול ר' פַּעֲלוּלִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
צִיֵּד* צייד*
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קָבַע בְּמַעֲרֶכֶת הַהַצָּגוֹת* קבע במערכת ההצגות*
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ בְּמַעֲרֶכֶת הַהַצָּגוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קִצֵּר* קיצר*, כִּוֵּץ* כיווץ*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּר
* במילון המקורי כתוב: כַּוֵּץ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעֱלָה הַמָּסָךְ* העלה המסך*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה הַמָּסָךְ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
סָגַר הַמָּסָךְ* סגר המסך*
* במילון המקורי כתוב: סָגוֹר הַמָּסָךְ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶאֱפִיל* האפיל*
* במילון המקורי כתוב: הַאֲפֵל
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶאָרָה מִן הַצַּד* הארה מן הצד*
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרָה מִן הַצַּד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶאָרַת הַסִּפּוּן* הארת הסיפון*, הֶאָרָה עִלִּית* הארה עילית*
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרַת הַסִּפּוּן
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרָה עִלִּית
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פַּעֲלוּלֵי הֶאָרָה* פעלולי הארה*
* במילון המקורי כתוב: פַּעֲלוּלֵי הֲאָרָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
גַּחֲכָן* גחכן*
* במילון המקורי כתוב: גַּחְכָּן
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שָׁנָה תַּפְקִיד* שנה תפקיד*, לָמַד תַּפְקִיד* למד תפקיד*
* במילון המקורי כתוב: שָׁנֹה תַּפְקִיד
* במילון המקורי כתוב: לָמוֹד תַּפְקִיד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אִלְתֵּר* אלתר*, דִּבֵּר מִנֵּהּ וּבֵהּ* דיבר מניה וביה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְתֵּר
* במילון המקורי כתוב: דַּבֵּר מִנֵּהּ וּבֵהּ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בִּמְעוֹף* במעוף*
* במילון המקורי כתוב: בִּמְעוּף
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דִּבֵּר אֶל הַקָּהָל* דיבר אל הקהל*, פָּנָה אֶל הַמִּסְתַּכְּלִים* פנה אל המסתכלים*
* במילון המקורי כתוב: דַּבֵּר אֶל הַקָּהָל
* במילון המקורי כתוב: פָּנֹה אֶל הַמִּסְתַּכְּלִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דִּקְלֵם* דקלם*
* במילון המקורי כתוב: דַּקְלֵם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דִּשְׁדֵּשׁ* דשדש*
* במילון המקורי כתוב: דַּשְׁדֵּשׁ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִבְלִיט עֻקְצָה* הִבְלִיט עוקצה*, הִבְלִיט עֹקֶץ* הִבְלִיט עוקץ*
* במילון המקורי כתוב: הַבְלֵט עֻקְצָה
* במילון המקורי כתוב: הַבְלֵט עֹקֶץ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הוֹפִיעַ* הופיע*, עָלָה* עלה* על בימה
* במילון המקורי כתוב: הוֹפֵעַ
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
נִכְנַס* נכנס*
* במילון המקורי כתוב: הִכָּנֵס
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
נִכְשַׁל* נכשל* בתפקיד
* במילון המקורי כתוב: הִכָּשֵׁל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֵסֵב פָּנִים מִן* הסב פנים מן*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵב פָּנִים מִן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעֱמִיד פָּנִים* העמיד פנים*, הֶעֱמִיד עַצְמוֹ* העמיד עצמו*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד פָּנִים
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד עַצְמוֹ
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִפִּיל עֻקְצָה* הפיל עוקצה*, הִפִּיל עֹקֶץ* הפיל עוקץ*
הוֹצִיא עֹקֶץ לְבַטָּלָה* הוציא עוקץ לבטלה*
* במילון המקורי כתוב: הַפֵּל עֻקְצָה
* במילון המקורי כתוב: הוֹצֵא עֹקֶץ לְבַטָּלָה
* במילון המקורי כתוב: הַפֵּל עֹקֶץ
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חִקָּה* חיקה*
* במילון המקורי כתוב: חַקֵּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חִקָּה מִשְׂחָק* חיקה משחק*
* במילון המקורי כתוב: חַקֵּה מִשְׂחָק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
כִּוֵּן* כיוון* בדיחה וכיו"ב כנגד פלוני
* במילון המקורי כתוב: כַּוֵּן

to aim to aim at someone
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
לָקַח אֶת הַלֵּב* לקח את הלב*, שָׁבָה אֶת הַלֵּב* שבה את הלב*
* במילון המקורי כתוב: לָקוֹחַ אֶת הַלֵּב
* במילון המקורי כתוב: שָׁבֹה אֶת הַלֵּב